preskočiť na hlavný obsah

Poliklinika Terasa, Košice, Kopa

/up/images/featured/images/poliklinika_kosice_0.png

SKÚŠKA SPRÁVNOSTI

26. február 1962 figuruje v Sprievodcovi po Košiciach z roku 1981 ako začiatok výstavby Nového Mesta (t. č. Terasa). Sídlisko bolo plánované pre vyše 60 000 zamestnancov bývalých Východoslovenských železiarní ako plnohodnotný, na starom meste nezávislý mestský satelit s kompletnou občianskou vybavenosťou. Posledná etapa výstavby bola ukončená roku 1971, pričom až do polovice sedemdesiatych rokov sa mesto aj naďalej rozvíjalo predovšetkým na tomto západnom svahu. Členením územia, krížením dvoch hlavných komunikácií po formálnej stránke pripomína historické centrum, pri troche predstavivosti je čitateľné aj šošovkovité jadro napojené východo-západným dopravným ťahom na južnú časť historického centra Košíc. Terasa je rozdelená na 8 úsekov, tzv. Luníkov I – VIII. Najmladší, neslávne známy Luník IX vznikol na konci sedemdesiatych rokov ako, bohužiaľ, neúspešný sociálny experiment spolužitia vojakov a policajtov s rómskou menšinou. Elitársky charakter si zachoval dodnes a aj v súčasnosti je samostatnou mestskou časťou. V 2. polovici šesťdesiatych rokov bolo načrtnutých niekoľko problémov Nového Mesta v Košiciach: riešenia jednotlivých Luníkov prichádzali postupne, každý s vlastným konceptom, odlišnou organizáciou, s neujasneným pôsobením širších vzťahov, čo bolo dôsledkom nevypracovania záväzného územného plánu ujednoteného aspoň v základných sídliskotvorných prvkoch. /1/ Napriek výčitkám a nedostatkom, v priebehu tridsiatich rokov jednotlivé „okrsky“ – i keď každý žijúci vlastným životom, no predsa s istými podobnými črtami – vytvorili v konečnom dôsledku fungujúci organizmus. Tendenciou ostatných rokov je prebudenie centra sídliska. Tieto sklony sa vo východnejšej časti prejavujú snahou o výraznejšie prepojenie s historickým centrom, v druhej „pokojnejšej“ zóne (trochu nepochopiteľnou) koncentráciou niekoľkých sakrálnych stavieb. Nenápadná poliklinika je jediným pôvodným objektom na tomto území bývalého vojenského cvičiska. Našťastie bola úloha architektov KOPY relatívne neškodná: rekonštrukcia budovy a rozšírenie príslušnej prevádzky Lekárskej služby prvej pomoci v Košiciach o niekoľko odborných ambulancií. Podobne ako v urbanizme, aj toto nové riešenie sústredí pozornosť k jadru: z jednopodlažného skeletu s jednotvárnou líniovou dispozíciou, navyše bez kompozičného ťažiska, sa leitmotívom objektu stala veľkorysá čakáreň s ambulanciami po obvode. Rozšírenie spočinulo vo využití priestorov podlubia, pričom rytmus pôvodných perforácií ako aj charakter celopresklenej východnej a západnej fasády sa zachoval. Objekt bol navýšený o kópiu prvého podlažia, kde autori ponechali osvetlenie zhora tak, ako to bolo v návrhu Ivana Šuhajíka: zatiaľ čo svetlíky predtým dodávali svetlo chodbám, tentoraz centru – čakárni. Riešenie interiérov ostalo, bohužiaľ, iba pri výbere farieb dverí a náterov, ktoré vyznačujú hierarchiu, resp. odlišujú náplň jednotlivých mikropriestorov. Avšak aj napriek prítomnosti ostatných svojpomocných laických intervencií, sa čitateľnosť nového priestoru nestratila.

Súčasná podoba budovy pohotovostnej služby je výsledkom jednoduchej premeny, je čistejším, kompaktnejším, prirodzenejším variantom a logickejším využitím toho, čo jej starý konštrukčný systém ponúkal. Objekt nestratil nič zo svojho pokojného nevtieravého výrazu a výsledkom sú omnoho kultivovanejšie a kvalitnejšie priestory. Je dobrým príkladom toho, že ani pozostatky z našej nedávnej minulosti, na ktoré v prvej chvíli mnohokrát nie sme pyšní, nemusia vždy stáť na zlých základoch.

Zuzana Senteliková

Poznámka:
1 Bodický, M. – Michalec, I.: Niekoľko problémov sídlisk na Slovensku.
In: Projekt 9, 1967, č. 1, s. 14 – 15.

POLIKLINIKA TERASA
TORYSKÁ 1, KOŠICE
Investor: Zdravoobchod, s.r.o., Košice
Autori: Štefan Pacák, Juraj Koban
Projekt: 2006 - 2007
Realizácia: 2007 - 2008
Plocha pozemku: 1 495 m2, zastavaná plocha: 1 430 m2
Podlažná plocha čistá: 2 440 m2
Náklady: cca 25 mil. Sk
Foto: Ján Krcho, Boris Vaitovič

KOPA
Juraj Koban *1956 Košice_1981 FA SVŠT Bratislava
Štefan Pacák *1959 Košice_1984 FA ČVUT Praha, 1986 AVU Praha

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 155     nie: 173

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby