preskočiť na hlavný obsah

Podkrovie alebo čo by ste mali o ňom vedieť

/up/images/featured/images/podkrovia_0.png

Predtým dostatočne nevyužívané podkrovné priestory sú v súčasnosti módnym trendom. Majú svoje čaro, je z nich výborný výhľad na okolie, cítite sa v nich ako vták v oblakoch, nikto nad vami neskáče, nevyrušuje a k dispozícii máte veľký priestor, ktorý možno podľa potrieb prehradzovať.

Podkrovia svoju históriu, u nás, nemajú až tak dávnu. Prvé využitie podkrovných priestorov sa začalo v mestskej zástavbe, ktoré sa postupne začali využívali na bývanie pre služobníctvo alebo pre slobodných či nemajetných umelcov.

Využívanie podkrovia v minulosti a dnešné požiadavky


Pôvodné podkrovné priestory slúžili na odkladanie "haraburdia", na dedinách na odkladanie úrody ako sú obilniny, ale aj na skladovanie údeného. V starých dedinských domoch neboli komíny budované až nad strechu, ale končili v podkroví, čiže na povale. Keďže sa tam odkladala vyúdená slanina, v tomto priestore sa mohla aj doúdiť a napríklad také údenie oštiepkov bolo pozvoľné, čo vplývalo na ich kvalitu.

Pochôdzna časť podkrovia, čiže vrchná časť dreveného stropu, bola izolovaná vrstvou suchej a udupanej hliny, ktorá bola výbornou izoláciou proti požiarom (vlastná skúsenosť). Odvod hromadiaceho sa dymu z komína bol zabezpečený vikiermi a odvod vlhkej pary, napríklad z kuchyne do podkrovia, bol regulovaný tzv. voznicou. V takomto zadymenom podkrovnom priestore sa však nedalo bývať. Až neskôr, keď sa komíny začali murovať až nad strechu. Vtedy sa naskytla možnosť na jeho iné využitie, ako na odkladania "harabúrd".

Väčšina dnešných stavebníkov už počíta s plným využitím podkrovia. Bývanie pod strechou si však vyžaduje dodržať určité stavebné normy ako napríklad: prijateľnú svetlú výšku, aby si majiteľ neudieral hlavu do stropu. Podrobnosti uvádzam v časti Požiadavky na priestor. Ďalej je to, dokonalá tepelná izolácia pod dobre odvetrávanou krytinou. Nevyhnutnou súčasťou výstavby podkrovia je, samozrejme, vyriešenie prívodu vody, elektriny, tepla a hygienické zariadenia.

Aké môžu nastať problémy

Vybudovanie podkrovia v novostavbe nie je žiadnym problémom, pretože je zvyčajne súčasťou projektu. Ak si však chcete vybudovať podkrovný byt pod strechou starého bytového ("činžiakového") domu, tak môžete mať problémy. Keď ste jediným majiteľom priestoru, kde chcete stavať podkrovný byt, nepotrebujete súhlas ostatných ľudí v dome. Ak by ste sa rozhodli pre vybudovanie bytu v podkroví, kde v dome je viacero vlastníkov bytov, budete potrebovať stopercentný súhlas všetkých majiteľov domu. Nie je to však také dramatické, aby sa nedalo vyriešiť.

Z pohľadu bezpečnosti celého objektu je veľmi dôležitý rozvod elektrickej energie. Keďže rozvod elektriny v starých domoch bol robený z hliníkových vodičov a takéto rozvody súčasné normy nedovoľujú, budete musieť viesť jej rozvod až z rozvodnej skrinky (HDS - hlavnej domovej rozvodnice). Ak pôvodné trámy v podkroví nebudú vyhovovať potrebám jeho rekonštrukcie, budete sa musieť pustiť aj do novej podlahovej konštrukcie, tá však vzhľadom na zaťaženie, ktoré unesú staré trámy, nesmie byť nová podlaha prepojená so stropom pod ňou. Musíte vybudovať nový nosný systém kotvený do staticky nosných stien.

Každý priestor na bývanie musí spĺňať určité hygienické predpisy na intenzitu osvetlenia, čo býva v niektorých prípadoch využívania podkrovia problémom. Určite nebudú stačiť 1 či 2 strešné okná. Norma hovorí, že veľkosť presklenej časti obytnej plochy musí byť 1/8 - 1/10 z celkovej plochy miestnosti.

Požiadavky na priestor

Tvarovo najvhodnejšou konštrukciou strechy na výstavbu podkrovia sú sedlové. Majú jednoduchý tvar, šikmé a zvislé štítové steny, kde sa dá maximálne využiť priestor. Vhodným typom sú aj manzardové strechy, kde nevyužiteľný priestor sa dá zužitkovať na odkladanie vecí. Je to vlastne lomená sedlová strecha. Valbové resp. stanové strechy nie sú výhodné preto, že majú všetky plochy šikmé, nemajú totiž žiadne štítové steny. A keďže podchodová výška podkrovia pod ojedinelými trámami má byť 2,1 m, využiteľnosť priestoru je menšia. Minimálna svetlá výška má byť 2,3 m, ale odporúča sa 2,4 m. Pre výstavbu podkrovia sú najpriaznivejšie sklony striech v rozpätí od 35 - 55°. Čím je sklon strechy väčší, tým je aj využiteľnosť podkrovia väčšia. Na stavbu podkrovia sú najmenej využiteľné stanové strechy, ale v nevyužiteľných priestoroch je zase veľa miesta na odkladanie tzv. haraburdia.

V miestach úkosu musí byť v bytových domoch najmenšia výška 1,3 m a v rodinných domoch sa iba odporúča. Podkrovný priestor, ktorý je nižší ako spomínaná výška, sa do podlahovej plochy nezapočítava a netreba zaň platiť daň obecnému úradu. Pri kolaudácii treba na to pamätať. Z hygienického hľadiska musí byť objem vzduchu v miestnosti na spanie pre jednú osobu 20 m3 a pre dve 31 m3. Do podkrovia je požadované schodisko so šírkou minimálne 0,9 m medzi zábradliami. O požiadavkách na minimálny rozmer podkrovia sa dočítate v kapitole o všeobecných požiadavkách pre budovy na bývanie v norme STN 73 4301.

Svetlo a kde, čo umiestniť

Do podkrovia musí vnikať svetlo buď cez vikier, alebo strešné okno. Vikier zväčší obytnú plochu podkrovia, pretože zo strechy vytŕča, naopak, strešné okno síce zmenší manévrovací priestor, ale jeho výstavba je oveľa lacnejšia. Hĺbka vnútorného ostenia vikiera by nemala byť príliš veľká, pretože inak tvorí prekážku prirodzenému dennému osvetleniu. V nevyhnutných prípadoch treba ostenie skosiť, aby vnikalo viac svetla dovnútra.

Výrobcovia strešných okien a bezpečnostných predpisov odporúčajú, aby spodný okraj priehľadnej časti okna bol maximálne 1,2 m a horný rám 1,9 m od podlahy. Spodný okraj okna sa však umiestňuje aj nižšie a pri výške 0,9 m je možný pohodlný výhľad do exteriéru. Táto situácia však komplikuje funkčné využitie priestoru okolo stien nadmuroviek. Ak je spodná hrana okna nižšia, ako dovoľuje norma, treba z bezpečnostného hľadiska urobiť zábranu proti možného vypadnutiu, formou zábradlia alebo okenná tabuľa by v tejto výške mala byť z bezpečnostného skla. Túto zásadu netreba podceniť, lebo pri nepredvídanom zakopnutí sa môže stať, že niekto vypadne von cez sklo a stane sa tragédia, za ktorú budete volaný na zodpovednosť.

Na hygienických priestoroch netreba šetriť. Nikomu by asi nebolo príjemné, keby v noci musel chodiť na WC o podlažie nižšie, a to platí aj v prípade sprchovania či umývania rúk. Kuchyne, kúpeľne, šatníky sa zvyčajne orientujú na severnú, resp. náveternú, stranu, čím vytvoria nárazový priestor.

Možnosti využitia pôvodnej konštrukcie

Tvar konštrukcie strechy vplýva na riešenie podkrovného priestoru. I keď stĺpiky konštrukcie obmedzujú priestor využitia podkrovia, môžu ho však esteticky dotvarovať. Klieštiny zasa môžu byť náhradou za stropné trámy, ktoré boli ozdobou starých dreveníc. Ich zadoskovaním sa však podstatne spevní celá krovná konštrukcia. Väzné trámy sú obyčajne skryté konštrukciou podlahy. To však neznamená, že podlaha podkrovia ich môže zaťažovať. Väzné trámy sú súčasťou konštrukcie strechy a nie sú, resp. neboli navrhované, na zaťaženie podlahy. Konštrukcia nosného stropu i s podlahou v podkroví musí byť preto riešená samostatne! Pri rekonštrukcii už existujúcich krovov s väzným trámom, môžeme trám ponechať a zakryť ho novou konštrukciou stropu s podlahou alebo čiastočne vyrezať a ponechať iba v rovine stužujúcich klieštin, prípadne stužujúcich stien alebo trám úplne nahradiť. Pri úplnom nahradení väzného trámu musí byť navrhovaná stropná konštrukcia podkrovia schopná preniesť zaťaženie strechy v miestach stĺpikov.

Pri rekonštrukcii podkrovia sa však môže stať, že niektoré krokvy je nutné na istom úseku odstrániť, aby bolo vôbec možné osadiť strešné okno. To isté sa týka krokiev v mieste komína. Tento problém sa rieši tzv. výmenou krokvy. Predmetná časť krokvy sa odstráni, vzniknuté konce sa uložia na vrchnú, resp. spodnú, výmenu - obyčajne trámik v tvare obdĺžnika s rozmermi bežnej krokvy, čím sa vytvorí rám, ktorý prenesie zaťaženie na susedné postranné krokvy.

Zateplenie a obloženie

Zateplenie podkrovia sa zvyčajne robí minerálnou vlnou alebo polystyrénovými platňami (zriedkavo) a inými zatepľovacími materiálmi, ktoré sú z oboch strán opatrené parozábrannými fóliami. Tieto fólie obmedzujú prúdenie vodnej pary, a tým aj jej zrážanie v mieste uloženia izolácie, navyše zvyšujú životnosť drevenej konštrukcie krovu. Zároveň vytvárajú nepriaznivé podmienky pre drevokazné huby, pretože v systéme krovu udržiavajú správny vlhkostný režim. Zatepľovací materiál podkrovia slúži aj ako bariéra proti hluku z vonkajšieho prostredia.

Ak budete vkladať zatepľovací materiál medzi krokvy, tak vám nebude medzi nimi držať ako je to zobrazované na reklamných prospektoch, treba ho zafixovať povrazom. Pri dostatočnej hrúbke zateplenia, odborníci nie sú proti, keď sa spodná parozábrana pripevní priamo na latovanie pod obklad. Parozábranná fólia sa k strešnej konštrukcii pripevňuje tzv. sponovačkou, ktorú je dostať kúpiť za pár korún. Tie drahšie sú na profesionálne používanie, postačí vám aj lacný typ. Všimnite si aj ukladanie opláštenia podkrovia, ktoré sa zvyčajne realizuje sadrokartónovými doskami alebo drevom, najčastejšie tatranským profilom. Ukladanie sa začína odhora smerom dole.

V ďalších článkoch, v tomto čísle, sa dozviete podrobnejšie informácie o parametroch jednotlivých výrobkov, ktoré sú potrebné na stavbu podkrovia, ako je napríklad tepelný odpor, minimálna hrúbka izolácie a podobne. Kvôli predstave sme pre vás vybrali parametre izolačného materiálu značky ISOVER. Tieto informácie by vám mali poslúžiť na to, aby ste sa v problematike budovania podkrovia vedeli zorientovať a aspoň čiastočne predišli veľkých sklamaniam. 

zdroj: Dom a Byt­­­

Páčil sa vám článok?

áno: 490     nie: 408

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Podkrovie, Podkrovie výstavba
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby