preskočiť na hlavný obsah

Podkrovia ožívajú

/up/images/featured/images/0-podkrovia.jpgPodkrovia starých ale aj novších domov v súčasnosti v hojnom počte ožívajú. V posledných rokoch sa mnohí ľudia rozhodujú riešiť svoju bytovú situáciu rekonštrukciou jestvujúcich priestorov v podkrovných priestoroch starých domov alebo nadstavbami. Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že takýto investičný zámer je nevýhodný a zložitý, ale má svoje výhody v porovnaní s novostavbou.

Nie je nutné nadobúdať nový stavebný pozemok, existuje už infraštruktúra a inžinierske siete, na ktoré sa nový byt zväčša bez problémov napojí a hlavne možnosť vybrať si priestory podľa vlastných finančných možností. V konečnom dôsledku je veľkou výhodou aj architektonická zvláštnosť a svojráznosť bytového priestoru, nakoľko každé podkrovie je osobité a dáva možnosti na množstvo originálnych architektonických riešení. Vpustením svetla nadobúdajú tieto podkrovné priestory zvláštne čaro. V tradične skromne osvetlenom podkroví sa krása jeho priestorov, konštrukcií a zákutí nemohla vôbec uplatniť. V súčasnej dobe prevláda trend vrátiť podkrovnému priestoru jeho pôvodný veľkopriestorový charakter ale s jeho dokonalým osvetlením.

Presvetlenie významný fenomén tvorby podkrovia

Každé podkrovie poskytuje iné priestory, má svoju špecifickú atmosféru a preto návrh jeho presvetlenia bude vždy originálny vzhľadom na funkciu podkrovných miestností. Svetlo sa do podkrovných priestorov môže dostať viacerými spôsobmi. Aké presvetlenie si stavebník zvolí závisí aj od konštrukcie strechy, jej rozmerov a sklonu. Dve najčastejšie alternatívy predstavujú vikiere alebo strešné okná. Treba pripomenúť fakt, že cez zasklenie vikiera vstupuje do podkrovia asi o polovicu menej svetla ako cez strešné okno. Vikiere a strešné okná majú zabezpečiť dostatok svetla, vetranie, poskytovať výhľad na okolie, nezväčšovať tepelné straty, zabezpečovať ochranu proti hluku, bezpečnosť a pri tom samozrejme plniť aj funkciu architektonickú. Netradičným originálnym prvkom sú vikiere s presvetlením zo všetkých strán včítane strešnej plochy, ktoré presvetlia priestor všetkými smermi a poskytujú tak široký pohľad na okolie. Aj použitie francúzskeho okna , ktoré má presvetlenie až k podlahe, zvyšuje presvetlenie priestoru a pôsobí pri tom veľmi efektne. Taktiež osvetlenie cez štítovú stenu môže byť zaujímavé vzhľadom na možnosť využívať rôzne tvary okien a ich umiestnenie v rámci steny. Známe je efektné umiestnenie rôznych tvarov presklenných plôch tesne pod konštrukciou strechy.

Strešné okno funkčný i estetický prvok

Strešné okná sa za posledné desaťročia veľmi zdokonalili. Použitím strešného okna sa dosiahne presvetlenie priestoru asi o 40 % väčšie ako oknom vikiera s rovnakou plochou okna. Aj rozptyl svetla je pri strešnom okne rovnomernejší. Tieniaca technika je však nevyhnutnosťou. Dnešné strešné okná spĺňajú požiadavky na nepriezvučnosť a ich rozmery sú prispôsobené rozmerom strešných krytín ponúkaných na trhu. Niektorí výrobcovia strešných krytín ponúkajú priamo vo svojom sortimente aj strešné okná. Ak má byť zabezpečená pohoda v podkroví a ideálne presvetlenie, musia byť strešné okná správne umiestnené v strešnej rovine. Pri umiestnení strešného okna treba určiť správnu výšku parapetu, aby sa dali ľahko udržiavať a bez námahy ovládať. Vysoký parapet zhoršuje manipuláciu s oknom, znižuje presvetlenie určitého priestoru a môže pre niekoho vytvárať nepríjemný pocit pri strate optického kontaktu s okolím. Ale súčasne možno prehlásiť, že čím sú okná osadené vyššie, tým zaujímavejšie osvetlenie priestorov možno dosiahnuť a s tým spojené aj rôzne svetelné efekty nehovoriac o „priblížení" oblohy, čo pre niekoho môže byť veľmi príjemným pocitom.

Aj montáž strešných okien je jednoduchšia ako stavanie vikierov, lebo sa dodávajú väčšinou ako celé skladačky s tieniacou technikou, montážnym rámom a lemovaním. Strešné okná sa osadzujú na nosnú časť krokvy. Výrobcovia strešných okien dodávajú plechové lemovanie okien rôzne pre všetky druhy najbežnejších krytín. Lemovanie vytvára možnosti rôznych skladieb okien či už vo dvojici alebo v skupine.

Z pohľadu architektúry

Tvarovo zložitejšie a smelšie architektonické riešenia umocnia celkový výraz strechy a tým aj celého objektu. Strešné okná sa vyrábajú v rôznych veľkostiach a možno ich radiť vedľa seba, nad sebou, do radov a v podstate do najrôznejších zostáv, vytvárajú tak nekonečné množstvo variácií, v podstate podľa toho, čo konštrukcia strechy dovolí.

Vhodným usporiadaním strešných okien sa môže rekonštrukcia podkrovných priestorov alebo nadstavby veľmi zveľadiť. Presvetlenie strešným oknom dáva bytu v podkrovnom priestore nezvyčajné čaro a pôvab, ktoré sa v klasickom byte takýmto spôsobom dosiahnuť nedá. Nevšednosť interiéru takýchto podstrešných priestorov zaručujú rôzne nepravidelnosti priestoru, výklenky, časti nosnej konštrukcie krovu, ktoré sú viditeľné a priznané, a v neposlednom rade aj strešné okná. Efekt nevšednosti vytvárajú šikmé plochy rôzneho sklonu a miesta stretu so zvislými obvodovými múrmi. Pri zariaďovaní takéhoto interiéru sa stretneme s problémom, že niektoré časti priestoru nemajú klasickú podchodnú výšku. Tieto miesta sa však dajú využiť na atypické úložné priestory, ktoré dotvárajú osobitosť interiéru. Všetka námaha spojená so zariaďovaním podkrovia, so zaobstarávaním interiérových prvkov či už na zákazku alebo vlastnoručne vyrobených, určite prinesie vytúžené „ovocie" v podobe svojrázneho a neuniformovaného interiéru.

Záver

Pri tvorbe podkrovného podlažia sa musia uplatniť históriou osvedčené základné zásady a princípy architektonickej kompozície, ktorými vytvárame opticky vyvážený harmonický celok. Na začiatku sme povedali, že každé podkrovie je zvláštne, jedinečné a osobité a preto aj návrh jeho priestoru bude vždy špecifický a originálny vzhľadom na požadovanú účelnosť, funkčnosť a estetičnosť podkrovných priestorov.

Ing. arch. Katarína KUJANOVÁ, PhD. Ústav architektúry obytných a občianskych stavieb, FA STU Bratislava Foto: archív autora a redakcie, scx.hu 

zdroj: Dom a Bývanie

Páčil sa vám článok?

áno: 224     nie: 209

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby