preskočiť na hlavný obsah

Pôvodný balkón ako nový

/up/images/featured/images/Povodny_balkon_ako_novy_0.png

Balkón, ako konštrukcia prečnievajúca z fasády budovy, plní viac funkčných požiadaviek. Pre obyvateľov bytov slúži na zvýšenie užívateľského komfortu a umožňuje priamy kontakt s exteriérom. Môže slúžiť aj na krátkodobé odkladanie rozmernejších predmetov. Vážnou funkciou tejto konštrukcie je tienenie vnútorných priestorov v letnom období.

Balkónová konštrukcia by mala byť navrhnutá a zrealizovaná tak, aby pri požadovanej údržbe dosahovala životnosť ako ostatné časti fasády. V súčasnosti sme však svedkami skutočnosti, že prakticky všetky balkóny v hromadnej bytovej výstavbe majú poruchy. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce chyby patrí odpadávanie častí nášľapnej vrstvy, ďalej povrchovej úpravy spodných, najmä okrajových častí balkónov, poškodenie oplechovania odkvapov, zatekanie cez balkónové dvere, zatekanie v styku balkóna a obvodovej steny, vznik plesní v interiéri v oblasti osadenia balkónovej konštrukcie, či obnaženie a korózia oceľovej výstuže.

Pri odstraňovaní porúch je nevyhnutné urobiť podrobnú odbornú analýzu príčin ich vzniku a až následne po tomto posúdení sa dá spracovať návrh opravy.

Statické problémy


Charakterizuje ich karbonizácia betónu a následná korózia výstuže. V procese karbonizácie sa mení Ca (OH)2 vplyvom vody a CO2 na CaCO3. Počas tohto procesu sa taktiež mení alkalické prostredie z pH > 12,5 na pH
Teplotechnické problémy

Pri rekonštrukcii fasády pozostávajúcej z celoplošného zateplenia a výmeny okien treba zatepliť i balkónové konštrukcie. V princípe ide o obloženie celej konštrukcie vysoko účinným izolantom s vhodnou povrchovou úpravou. Hrúbka tepelnej izolácie musí byť stanovená výpočtom.

Podlaha balkóna

Nosná vrstva je najčastejšie z monolitickej, resp. montovanej železobetónovej konštrukcie. Tepelnoizolačná vrstva musí byť z vysoko účinného izolantu a po celom obvode konštrukcie. Hydroizolačná býva realizovaná viac-menej tradičnými spôsobmi, napr. nastavenými asfaltovými pásmi, fóliou resp. hydroizolačnými potermi. Roznášacia vrstva zabezpečuje rovnomerné prenášanie vonkajšieho zaťaženia na hydroizoláciu resp. izoláciu z rôznych profilovaných PVC fólií. Hlavnou úlohou nášľapnej vrstvy je umožniť bezpečný pohyb po balkóne nielen vo vlhkom počasí, ale aj v zime. Najčastejšou povrchovou úpravou je škárovaná dlažba.

V skladbe podlahy môžu byť aj ďalšie pomocné a technologické vrstvy: Spádová vrstva, ktorá umožňuje pohyb vody po naklonenej rovine. Mikrodrenážna vrstva z profilovanej fólie umožňuje pohyb vody po hydroizolácii. Ochranná vrstva chráni hydroizoláciu proti mechanickému poškodeniu. Dilatačná vrstva umožňuje vzájomný dilatačný pohyb dvoch nad sebou umiestnených vrstiev.

Oprava podlahy

- Ak sa vyskytujú iba malé problémy - napríklad uvoľnenie dlaždíc resp. miestne poškodenie škárovania, poškodené dlaždice vymeníme za dlaždice rovnakého druhu, ktoré sú tiež mrazuvzdorné, a prilepíme ich mrazuvzdorným stavebným lepidlom.
- V prípade, že sa nepredpokladá zateplenie balkónových konštrukcií a hydroizolácia je poškodená, opravíme mrazuvzdorným materiálom nerovnosti po odpadnutých dlaždiciach a odborne nanesieme tenkovrstvový hydroizolačný poter. Následne urobíme nášľapnú vrstvu z elastického polyuretánového povlaku alebo nalepíme mrazuvzdornú dlažbu.
- V prípade požiadavky na zateplenie musíme odstrániť všetky vrstvy, ktoré sa nachádzajú nad nosnou konštrukciou. Takáto "generálna" oprava si vyžaduje dodržanie určitých zásad: Pri aplikácii hydroizolácie z asfaltových pásov resp. fólií, treba zabezpečiť voľný pohyb presiaknutej dažďovej vody po hydroizolácii a chrániť ju obojstranne proti poškodeniu. Musíme zabezpečiť dilatáciu podlahy ako celku, ale hlavne nášľapnej vrstvy vzhľadom na stĺpiky zábradlia a obvodové steny. Ak opravujeme rozsiahlu plochu, dilatáciami treba členiť nášľapnú plochu na polia veľké približne 3 x 3 m.

Riešenie detailov

Oprava vážne poškodeného oplechovania je prakticky nemožná, a preto je nutná jeho výmena za novú konštrukciu. Treba si uvedomiť, že pôvodná izolácia je v oblasti napojenia na nové klampiarske práce nefunkčná a jej funkciu preberá prakticky v plnom rozsahu nášľapná vrstva.

Utesnenie balkónových dverí musíme riešiť vtedy, keď bola zvolená zlá geometria tvaru tohto detailu. Spodná hrana osadenia prahu balkónových dverí má byť 120 až 150 mm nad nášľapnou vrstvou podlahy balkóna. V prípade, že to tak nie je, treba vodotesne vyriešiť styk hydroizolácie a detailu osadenia balkónových dverí oplechovaním, fóliou resp. tmelom.

Problém zatekania môže vzniknúť z viacerých dôvodov: Ak je napojenie hydroizolácie na vertikálnu obvodovú stenu poškodené, ak je hydroizolácia ukončená na vertikálnej stene nižšie ako 120 až 150 mm nad okraj nášľapnej vrstvy. a tiež nedokonale zhotovené ukončenie hydroizolácie na vertikálnej stene umožňuje zatekanie vody poza hydroizoláciu. Tento problém riešime tak, že dodatočne zvýšime hydroizoláciu na požadovanú výšku a vhodným spôsobom ju prichytíme ku stene. Ak však detail nie je vodotesný, treba vytvoriť novú hydroizoláciu, napr. z polyuretánového povlaku.

Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Lektor: Ing. Mgr. Mária Zemčíková
Snímky: archív redakcie 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 199     nie: 232

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby