preskočiť na hlavný obsah

Orosovanie okien

/up/images/featured/images/Orosovanie_okien_0.png

Pri orosovaní okien ide o povrchovú kondenzáciu vodných pár, ktorými je nasýtený vnútorný vzduch v miestnosti na chladných vnútorných povrchoch stavebných konštrukcií. Kondenzácia vodnej pary na vnútornom ostení okna a zasklení môže zapríčiniť pri súhre nepriaznivých okolností veľmi nepríjemné hygienické problémy.

Ako to funguje

Vzduch dokáže pri určitej teplote absorbovať len nejaké ohraničené množstvo vody - teplý vzduch viac, studený menej. Vzduch už nad túto hranicu nie je schopný prijímať viac vody, čo spôsobí, že táto sa vyzráža na najchladnejších plochách. Tento dej vidíme každé ráno v kúpeľni pri sprchovaní - chladné obkladačky ochladia horúci vzduch zo sprchy, a ten už nie je viac schopný udržať prebytočnú vodnú paru. Obkladačky sa zarosia a my vidíme stekajúce kvapky vody.

V zimnom období je vonkajší vzduch pomerne viac nasýtený vodnou parou. Z dôvodu jeho nižšej teploty však obsahuje podstatne menšie absolútne množstvo vodnej pary ako teplý izbový vzduch, ktorý máva spravidla menšie nasýtenie (to je aj príčinou subjektívneho, ale nesprávneho názoru užívateľov okien, že intenzívnym vetraním si "vpúšťajú" do miestností vlhký vonkajší vzduch a "vypúšťajú" von teplý suchý vzduch - v skutočnosti sa intenzívnym vetraním vnútorná vlhkosť znižuje!).

Čím je nižšia výmena vzduchu v miestnosti, tým je vyššia relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu práve v zimnom období! Čím je menší objem miestnosti, tým je vyššia relatívna vlhkosť vzduchu, čo vysvetľuje častejší výskyt hygienických problémov (plesní) v menších bytoch oproti väčším bytom. V menšej detskej izbe vznikne hygienický problém skôr ako vo väčšej obývacej izbe.

V spálni spravidla spia dvaja ľudia, tí cez noc vydychujú viac vodných pár ako jeden človek napr. v študentskej izbe. V okrajových častiach zasklenia potom dochádza vplyvom vyššej tepelnej vodivosti dištančného profilu k zvýšeniu tepelného toku a poklesu vnútornej povrchovej teploty v porovnaní s ostatnou plochou zasklenia. Keď táto teplota klesne pod teplotu rosného bodu, dochádza ku kondenzácii vodnej pary.

Jednou z príčin vzniku problémov môže byť i vysoká hodnota súčiniteľa prechodu tepla izolačného dvojskla Ug 1,8 W/(m2.K) [Naši spracovatelia štandardne používajú sklá s Ug = 1,1 W/(m2.K).]

Riešenie existuje

Ochladzovaniu povrchov vnútorných špaliet a rámov okien možno zabrániť zaizolovaním vonkajšej špalety aspoň 30 mm tepelnej izolácie po osadení nových okien a izolovaním škáry medzi oknom a špaletou špeciálnymi páskami či fóliami.

Ak sa celý obvodový múr staršieho domu vyznačuje veľmi nízkou tepelno-izolačnou schopnosťou (plná pálená tehla, škvárobetónové kvádre a pod.), je nutné myslieť na zaizolovanie celej fasády. Inak sa na chladných vnútorných špaletách vyzráža vodná para, do múrov vlhkosť vsiakne a prevlhnutý múr sa stáva ideálnym miestom pre tvorbu plesní. Ku kondenzácii prispieva aj montáž interiérových žalúzií, ktoré obmedzujú prúdenie vzduchu popri skle. Používanie vnútorných žalúzií, nesprávneho umiestnenia ťažkých závesov a záclon a prerušovaného spôsobu vykurovania môže túto poruchu zvýrazňovať, rovnako ako nepriedušné laminátové podlahy a nátery stien farbami so zvýšeným obsahom latexu. Často sa stretávame s tým, že na radiátoroch pod oknami sú odparovače, na vnútorných parapetoch kvety, resp. v miestnostiach sa robili úpravy s mokrými procesmi (stierky, vysprávky a pod.).

Z našej dennej praxe môžeme konštatovať, že vysvetľovanie a zisťovanie príčin nadmerného orosovania okien priamo u zákazníkov je veľmi citlivá záležitosť. Panuje názor, že vetraním sa zbytočne "vypúšťa" teplo, pričom cena tepelnej energie neustále stúpa. Pravda je, že otvorenie tzv. "ventilačky", t.j. otvorenie okenného krídla do sklopenej polohy je v zimnom období najhorší spôsob vetrania. Výmena vzduchu prebieha pomaly, okno musí byť preto otvorené pomerne dlhú dobu. Teplo z miestnosti uniká podstatne dlhšie ako pri intenzívnom vetraní, steny miestnosti sa ochladzujú, čerstvý vzduch sa v miestnosti len pomaly zohrieva.

Oveľa účinnejšie a úspornejšie je intenzívne vetranie otvorením okenných krídiel dokorán na 5-10 minút. Je to potrebné urobiť niekoľkokrát za deň, najmä však pred spaním. Čerstvý suchší vzduch sa nahrnie do miestnosti za pár minút (5-10), veľmi rýchlo sa však zohreje od stien, ktoré sú naakumulované teplom, a za krátky čas vetrania nestihli ešte vychladnúť. Spravidla po 5-10 minútach od zatvorenia okien je čerstvý vzduch zohriaty. Užívateľ bytu takto získa vzduch bohatý na kyslík a urobí prvý, ale najdôležitejší krok k tomu, aby eliminoval orosovanie okien.

V drvivej väčšine prípadov, keď užívatelia kvalitných okien poukazovali na ich "nekvalitu" z dôvodu nadmernej kondenzácie, stačilo upraviť režim vetrania (najmä dokonale vyvetrať pred spaním) a problémy zmizli.

Primerané riešenie požadovanej výmeny vzduchu je možné dosiahnuť prostredníctvom špeciálnych vetracích systémov (klapiek, prevetrávačov, vetracích mriežok). Riešenie tiež častokrát ponúka samotný výrobca kovania.

Jedna z možností celoobvodového variabilného systému okenného kovania pre otváravo- sklápacie okná je aj doplnkové vybavenie tohto kovania, známeho pod viacerými zaužívanými názvami, ako je napr. prevetrávanie, mikro-ventilácia, štrbinové vetranie či tzv. štvrtá poloha kľučky. Cenovo a funkčne vyššou možnosťou vetrania oproti maximálne sklopenej polohe krídla je použitie viacpolohového vetrania.

Prvky kovania pre takéto vetranie sú umiestnené vždy v závislosti od konkrétneho rozmeru okna a možností buď na zvislej časti krídla okna na prevodovej lište tzv. rázvore, alebo vo vrchnej vodorovnej časti krídlového kovania na tzv. hornej nožnici.

Pokiaľ ide o vetracie klapky, zabudovávajú sa buď nad okno do rozširovacieho profilu, alebo ako samostatná nadstavba k rámu - do samotného rámu okna, do izolačného skla alebo medzi rám a krídlo okna.

Vetracie systémy

Ako nadstavba k rámu, či už samostatne alebo do rozširovacích profilov, majú vetracie systémy priestorovú výhodu, a tak do nich vieme vmestiť aj rôzne peľové filtre. Ich nevýhoda však je práve ich rozmer a viditeľnosť, teda aj zhoršenie estetickej stránky okna, vyššia náročnosť pri montáži a odpadá možnosť ich dodatočne namontovať, prípadne odstrániť. V prípade, že takéto vetracie systémy neumožňujú prístup do svojich útrob, nie je možné dostatočne čistiť cesty prívodu vzduchu, a tým vzniká priestor na usadzovanie nečistôt a baktérií. To isté platí aj pre vetracie systémy v izolačnom skle.

Vetracie systémy medzi rámom a krídlom sú rozmerovo menšie, preto zatiaľ nie je možné použitie peľových filtrov. Ich výhodou však je, že je možné ich kedykoľvek dodatočne namontovať ako aj odstrániť. Fungujú na mechanickom princípe, a tak sa v nich nemá čo pokaziť. Dokážu prevetrať od 5 až do 9 m3/hod/plochu okna a čistenie ciest prívodu vzduchu je veľmi jednoduché. Keďže sa nachádzajú medzi rámom a krídlom, vždy po otvorení okna je možnosť tento priestor umyť. Tým, že tieto systémy sú integrované v okne, neovplyvňujú ich vzhľad a nepôsobia preto rušivo. Nepriamo tým podporujú eleganciu zvolených okien.

Systémy aluplast

Pre systémy s dorazovým ako aj so stredovým tesnením existuje systém aluplast Regel Air®, ktorý sa montuje do hornej oblasti medzi rám a krídlo, nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okna a je vhodný aj pre zvukovoizolačnú triedu IV do 42dB.

Novinkou medzi týmito systémami je aluplast BasicAir plus®, ktorý sa taktiež montuje do hornej oblasti okien medzi rám a krídlo, ale používa sa len pre systémy so stredovým tesnením. Nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okien, funguje už od rozdielu tlakov 4Pa, dosahuje zvukovo - izolačné parametre triedy IV do 42dB. Tým, že nie je potrebná žiadna manipulácia s konštrukciou okna, zachováva jeho vysokú bezpečnosť, podporuje jeho eleganciu a má integrovanú ochranu proti vniknutiu hmyzu do interiéru.

Vetracie systémy pomáhajú pri prevencii proti vzniku plesní. Investícia do nich je 10 - 20- krát nižšia ako možné náklady spojené so sanáciou objektu a riziko ohrozenia zdravia jeho obyvateľov. Vetranie by nemalo byť v žiadnom prípade podceňované, pretože jeho zanedbaním môžeme spôsobiť škody, ktoré sú trvalé.

Použitá literatúra :
1. Ing. Daniel Holler, riaditeľ aluplast Slovakia s. r. o.: Vetranie - pri moderných oknách nutnosť!
2. Prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebnícka ročenka 2004, str. 122-124 - "Prevencia kondenzácie vodnej pary na zasklení", Stavebná fakulta STU, Bratislava.
3. Ing. Robert Žúdel, aluplast Slovakia s. r. o.: Riešenie detailu osadenia okenných konštrukcií, edícia Dom a byt, Antar, apríl 2005.

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 324     nie: 385

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby