preskočiť na hlavný obsah

Okná ako „oči“ domu

/up/images/featured/images/0-oknaoci.jpg

Návrh veľkosti a tvaru okenných konštrukcií je veľmi dôležitou súčasťou projektu. Z hľadiska interiéru majú rozhodujúci vplyv na jeho presvetlenie, prípadné vetranie, sú súčasťou obalového plášťa budovy, čím značne vplývajú na jeho teplotechnickú kvalitu a zároveň vo významnej miere ovplyvňujú architektonický výraz nielen fasády, ale celého objektu. Z týchto kritérií treba vychádzať a zodpovedne pristupovať k ich návrhu už v projektovej dokumentácii.

Čo všetko rozhoduje o správnej funkcii okenných konštrukcií a konečnom vzhľade fasády? Predovšetkým tvar okien, ich veľkosť, materiál, z ktorého budú vyrobené, farebnosť, umiestnenie vzhľadom na fasádu, ale aj interiér. Zosúladenie všetkých týchto vlastností s ostatnými materiálmi a prvkami fasády sa stane zárukou správneho výberu.

Tvary

Návrh rôznych tvarov okien v značnej miere ovplyvňujú módne trendy. Vzhľadom na novodobé technológie dajú sa navrhovať okná najrozličnejších tvarov – obdĺžnikové, štvorcové, kruhové, trojuholníkové či viacuholníkové alebo iných geometrií. Keďže aj tu platí pravidlo – v jednoduchosti je krása, najčastejšie sa používajú pravouhlé tvary, pretože predstavujú čisté línie, ktoré sa veľmi dobre kombinujú so stavebnými prvkami ako aj prvkami fasády.

Spájanie pravouhlých okenných konštrukcií môže na fasáde vytvárať väčšie presklené plochy, ktoré ovplyvnia architektonický vzhľad objektu. Napríklad horizontálne alebo vertikálne pásy nielen opticky odľahčujú hmotu stavby, ale umožňujú aj intenzívnejší kontakt s exteriérom. V rodinných domoch ide predovšetkým o pohľad na zeleň v záhrade. Pri návrhu administratívnych či verejných budov rozhoduje napríklad zaujímavý výhľad na panorámu mesta. Ďalšou výhodou pravouhlých tvarov je aj ich jednoduché umiestňovanie v rámci využitia interiéru.

Na fasádach rodinných domov veľmi často vidíme použitie okien s oblúkom. Aj keď možno ozvláštnia celkový vzhľad stavby, ich navrhovanie bolo určitou módnou záležitosťou, ktorá dnes už nie je v trende. Tento tvar okien nachádza svoje opodstatnenie najmä pri rekonštrukciách historických budov.

Použitie trojuholníkových, mnohouholníkových, kruhových či eliptických okien treba zvažovať veľmi citlivo. Môžu znamenať estetický prvok, ktorý zvýrazní fasádu, ale môžu aj celkový dojem dokonale pokaziť, pretože budú pôsobiť absolútne cudzorodo a neesteticky.

Veľkosť

Pri návrhu tvaru okenných konštrukcií je hneď na druhom mieste ich veľkosť. Toto kritérium v značnej miere ovplyvňuje nielen celkový vzhľad domu, ale aj pohodu v interiéri. Potrebná veľkosť okien teda závisí od potreby presvetlenia jednotlivých miestností. Veľkosť výplňových konštrukcií v značnej miere ovplyvňuje aj tepelnú pohodu vo vnútri objektu. Z teplotechnického hľadiska ide o „najslabší“ článok obalu stavby, cez ktorý dochádza k veľkým stratám tepla v zimnom období, najmä v nočných hodinách, ako aj k nežiaducemu prehrievaniu interiéru v lete. Správny návrh vychádza z teplotechnického prepočtu strát a ziskov cez okenné konštrukcie a z tepelnoizolačných schopností okenných konštrukcií – rámu, krídiel a skla. Z architektonického hľadiska má veľkosť okien proporčne ladiť s celkovou hmotou budovy.

Poloha

O polohe jednotlivých okenných otvorov z pohľadu na priečelie budovy rozhoduje rozdelenie pôdorysu objektu na jednotlivé priestory, ďalej účel miestností a z toho vyplývajúca potreba presvetlenia ako aj umiestnenia okna – návrh výšky parapetu. Všetky tieto skutočnosti treba brať do úvahy už v projekte. Pri návrhu dispozície si treba predstaviť pôdorys objektu v hmote, t. j. vo vonkajšom vzhľade budovy, a nadväzne riešiť aj všetky detaily.

Môžeme teda navrhovať klasické okná s parapetom, pri ktorých ich polohu ovplyvňuje najmä dostatočné presvetlenie miestnosti, spôsob otvárania či bezpečnosť.

Veľmi efektne pôsobia tzv. francúzske okná, ktoré siahajú až k podlahe, ale aj rôzne atypické riešenia, ktoré umožňujú „pohrať“ sa so svetelnými efektmi v interiéri. Osobitný význam majú zasklené steny alebo celosklenené fasády, ktoré tvoria celý obal stavby.

Návrh polohy okna je zaujímavý pri osvetľovaní obytného podkrovia. Dajú sa použiť vikiere, v ktorých sú osadené klasické okná s parapetom, alebo strešné okná v rovine strechy. Pri ich umiestnení je dôležitý najmä spôsob otvárania a možnosť čistenia. Ďalší spôsob presvetlenia podkrovia predstavujú pásové zasklenia pri hrebeni strechy alebo spojenie viacerých prvkov, ktoré vytvorí celé presklené plochy.
Vhodné umiestnenie okien nám nielen zaručí dostatočné osvetlenie, ale aj výhľad na tie správne miesta.

Materiály

Návrh materiálu rámov a krídiel okenných konštrukcií vychádza z účelu a architektonického charakteru budovy, ako aj z prostredia, v ktorom je objekt situovaný. Okrem estetického pôsobenia musíme brať do úvahy aj teplotechnické vlastnosti materiálov a najmä detailov spojov jednotlivých profilov, ako aj riešenie detailu styku okenného krídla a rámu.

Najtradičnejším materiálom je drevo. V súčasnosti sa masív používa väčšinou pri rekonštrukciách historických objektov alebo v štýlových novostavbách, inak sa s úspechom používajú lepené profily, ktoré vykazujú lepšie technické vlastnosti.

Častým materiálom na výrobu okien je plast. Jeho výhodou je možnosť výroby okien rôznych tvarov i farieb, ďalej bezúdržbovosť a dostatočná odolnosť voči poveternosti.

Kovové okná, najmä hliníkové, nachádzajú svoje uplatnenie hlavne pri výstavbe administratívnych či verejných budov. Výrobcovia neustále zlepšujú ich teplotechnické vlastnosti, takže sa tento materiál už bežne používa aj pri výstavbe rodinných domov, najmä pri tvorbe väčších zasklených plôch, pri presklení fasád či balkónov. Hliník je finančne náročnejší, ale veľmi odolný voči poveternosti, z čoho vyplýva jeho dlhá životnosť.

Správny návrh okien musí vychádzať nielen z hľadiska presvetlenia interiéru, ale aj z teplotechnických a zvukoizolačných vlastností použitých materiálov a konštrukčných riešení. Až vhodné technické vlastnosti môžu byť zárukou kvality prostredia pri prevádzke v objekte. Okná sú zvyčajne prvé, čo si na fasáde všimneme. Sú ako oči domu, preto musia ladiť s celkovým vzhľadom objektu po tvarovej i materiálovej stránke.

(mez)
Snímky: archív redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 170     nie: 181

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby