preskočiť na hlavný obsah

Okná a dvere ovplyvňujú kvalitu vnútorného prostredia

/up/images/featured/images/Okna_a_dvere_0.png

Výplňové konštrukcie otvorov v stenách a priečkach sú jedným z najdôležitejších funkčných častí budov. V obvodovom plášti predstavujú asi 35 % plochy. Od otvorových výplní sa vyžadujú správne mechanické, tepelno-technické, akustické i svetelno-technické vlastnosti a dlhoročná odolnosť proti atmosferickým vplyvom.

Mnohostranná funkcia otvorových výplní má veľký vplyv na budovy, a to nielen na ich vzhľad, ale predovšetkým na akosť vnútorného prostredia, spotrebu energie a prevádzkové náklady. Okrem toho nás zaujímajú obstarávacie náklady na výstavbu i na udržiavacie práce.

Dvere

Plnia základnú komunikačnú funkciu, vizuálne spájajú a súčasne aj oddeľujú priestory s rôznym charakterom prevádzky a s rôznym využitím. Dnes si môžeme naozaj vyberať zo širokej ponuky konštrukčného i materiálového vyhotovenia, tvarov i farebných riešení. Kvalitu dverí ovplyvňuje hlavne ich kvalitné spracovanie. Majú byť bez problémov funkčné, estetické a spĺňať tepelno-technické i zvukovo-izolačné požiadavky, vodotesnosť, pričom ich údržba má byť jednoduchá. Okrem toho majú byť bezpečné s dostatočnou protipožiarnou odolnosťou.

Podľa umiestnenia v budove môžu byť dvere vonkajšie, vnútorné a špeciálne, podľa počtu krídel jednokrídlové, dvojkrídlové i viackrídlové. Podľa umiestnenia závesov rozoznávame pravé a ľavé a podľa spôsobu otvárania otočné, posuvné, zasúvacie, kyvné či skladacie. Dvere môžu byť ovládané mechanicky alebo sa otvárajú automaticky.

Okná

Umožňujú prirodzené denné osvetlenie miestností a sú súčasťou exteriéru aj interiéru domu. Stavbe dodávajú jej charakteristický architektonický vzhľad, zároveň však "vyľahčujú" hmotu objektu. Okno má chrániť vnútorný priestor pred hlukom, šetriť energiu, ale aj zaistiť výmenu vzduchu v miestnosti (prirodzené vetranie). Ďalej umožňuje vizuálny kontakt s okolím. Musí vyhovovať aj statickej odolnosti, napríklad pri nárazovom vetre. V prípade núdze môže slúžiť ako úniková cesta pred požiarom alebo iným nebezpečenstvom.

Do skupiny všeobecne platných požiadaviek na vlastnosti okien patrí vysoká tepelno-izolačná schopnosť (zabránenie úniku tepla), dobrá zvuková, ako aj vzduchová izolácia a izolácia proti vode. Okno má byť bezproblémovo funkčné počas celej svojej životnosti. Okrem toho má byť tvarovo i rozmerovo stabilné s kvalitnou povrchovou úpravou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom.

Okná sa bežne vyrábajú ako pevne zasklené, kyvné, otváravé, sklopné, výklopné, otváravo sklopné s jednoduchým, zdvojeným alebo dvojitým zasklením. Interiéry môžeme osvetľovať bočným, horným alebo kombinovaným osvetlením. Podľa toho, kde v stene je okno zabudované, rozoznávame okno horizontálne (svetlík), vertikálne (klasické okno, arkier), šikmé (strešné okno) a zasklené steny (celopresklené či čiastočne presklené), ktoré môžu byť so skladacími dielcami alebo s posuvnými dverami.

Medzi štandardné doplnky okien patria rolety, žalúzie, okenice, markízy, protihmyzové sieťky, okrasné mriežky a odvetracie systémy.

Okná a dvere by mali spĺňať aj kritériá tvarové. Tvar konkrétneho výrobku nie je obmedzený, výplne môžu byť pravouhlé, skosené, kruhové i oblúkové.

Materiály

Okná i dvere sa dnes zhotovujú z rôznych druhov materiálov. Rámy a krídla môžu byť drevené (z masívu borovice, smreka, modrína alebo z lepených profilov), plastové a kovové (zo zliatin hliníka alebo oceľové) a kombinované (drevo/plast, drevo/kov, kov/plast). Všetky dnes používané materiály na výrobu okien a dverí majú svoje klady aj zápory.

Drevo

Ako materiál na výrobu výplní otvorov (platí aj pre dvere) sa používa hlavne vo forme lepených lamiel či hranolov obyčajne v troch vrstvách vzájomne zlepených. V menšej miere sa vyrábajú aj z masívu, a to hlavne na zákazku a pri výrobe replík starých výplní, pričom sa používa hlavne tvrdé drevo, ako je dub, jedľa, buk. Z mäkkých drevín sa na zhotovenie vrstvených profilov používa hlavne smrek, borovica a menej aj modrín. Na trh s výplňami otvorov sa dostali aj exotické dreviny, ako sú napríklad americký dub, mahagon - meranti a iné. Drevené konštrukcie si vyžadujú kvalitnú úpravu povrchov napríklad morením, laminovaním alebo nátermi (väčšinou vodou riediteľnými akrylátovými farbami).

Drevo má nesporne veľa výhod: výbornú tepelno- a zvukovo-izolačnú schopnosť, nízku rozťažnosť, dostatočnú požiarnu odolnosť. Konštrukcie umožňujú prirodzenú výmenu vzduchu (infiltráciou). Prírodná surovina má estetický výraz kresby, dostatočnú trvácnosť, pričom je ekologická. Výrobky sú pri tepelnom zaťažení rozmerovo i tvarovo dostatočne stabilné.

Nevýhodou dreva je vysúšanie profilov, preto je dôležitý aj ich správny výber vzhľadom na použitú drevinu, ďalej kvalita technológie výroby a kvalitné zhotovenie povrchových úprav.

Plast

Ako materiálový základ sa používa hlavne kvalitný plastový profil, ktorý je vyrobený z kvalitného tvrdeného polyvinylchloridu PVC. Vyrába sa extrudovaním v tvare viackomorového systému. Profil je na rohoch spevnený - zvarovaný, niekedy aj vystužený pozinkovanou armatúrou alebo prepojený kovovými odliatkami. Paleta farieb pri plastových výrobkoch je veľmi široká. Používajú sa hlavne kašírované fólie od imitácie štruktúry dreva s možnosťou exteriérovej, interiérovej alebo obojstrannej úpravy cez pastelové farby, metalízu a antikorové vyhotovenie.

Dnes firmy ponúkajú aj lakovacie systémy s celou škálou odtieňov RAL. Tak ako sú pre okná trojkomorové profily bežnou záležitosťou, pre dvere sú skôr výnimkou. Vstupné dvere preto zvyčajne nedosahujú tepelnoizolačné vlastnosti plastových okien.

Plast má vysokú životnosť, nárazuvzdornosť, je odolný voči vplyvom počasia (výrobky sú stále aj pri zaťažení vlhkosťou, vodou či slaným prostredím), je pomerne stály vo farbe, trvalo drží tvar, dobre izoluje teplo, tlmí zvuk a nevyžaduje náročnú údržbu, ľahko sa ošetruje. Plastové výrobky majú nižšiu cenu, sú lacnejšie ako hliníkové.

Kvalita však závisí od kvality detailu rohových spojov, ktoré nie sú vždy dokonale urobené. Niektoré druhy plastov nie sú farebne stále, napríklad žltnú. Limitujúcim faktorom zostáva aj nižšia statická zaťažiteľnosť (napr. pri použití v zimných záhradách).

Hliník

Základom na výrobu hliníkových výplní otvorov sú prietlačne lisované duté hliníkové profily. Vyrábajú sa z hliníkových zliatin a dodávajú v dvoch základných variantoch, a to s prerušeným tepelným mostom alebo s neprerušeným tepelným mostom. Zhotovujú sa ako termicky oddelené viackomorové systémy, pričom jednotlivé komory sú prepojené umelohmotnými časťami, čím sa prerušia tepelné mosty (most je prerušovaný najčastejšie polyuretánom alebo polyamidovými páskami).

Pri hliníkových profiloch sa tiež nemusíme obmedzovať pri výbere farebného riešenia. Máme k dispozícii celú paletu povrchových úprav, najčastejšie vypaľovaných práškových farieb s lesklým alebo matným povrchom, ale tiež veľké množstvo optických efektov pri zachovaní základného kovového povrchu profilu. Vyrábajú sa aj dvojfarebné profily alebo s povrchovou úpravou imitácie dreva.

Výhodou hliníka sú jeho výborné technické parametre (využiteľné hlavne pri veľkých konštrukčných a fasádnych systémoch), relatívne nízka objemová hmotnosť, stála pevnosť, trvanlivosť, odolnosť voči atmosférickým koróznym vplyvom. Na povrchu sa vytvorí ochranná vrstva oxidov, ktorá vzniká pri styku so vzduchom a obnovuje sa po každom odstránení. Hliníkové výrobky nie sú náročné na údržbu a profily umožňujú vytvárať štíhle a ľahké konštrukcie.

Nevýhodou hliníka je, že pri nekvalitne vyrobených profiloch vodné pary kondenzujú na vnútornej strane profilov. Výrobky majú vyššiu obstarávaciu cenu a materiál koroduje pri kontakte s inými kovmi. Ak povrch nie je úplne hladký a bez vrypov, hliník je náchylný na kontaktnú koróziu (mal by sa skladovať, prepravovať a montovať chránený lepiacimi páskami a plastovými fóliami).

Kombinácie materiálov

Drevo/hliník - ide o kombináciu vlastností hliníka (odolnosť voči poveternostným vplyvom) a dreva (dobré tepelno-izolačné vlastnosti a estetika). Tieto výrobky sú veľmi vhodné pre pasívne či energeticky úsporné domy. Vonkajšia strana je z hliníkového profilu a vnútorná celodrevená. Pri tejto kombinácií môžu nastať problémy v dôsledku rozdielnych koeficientov tepelnej rozťažnosti. Môžeme sa stretnúť aj s inými kombináciami - napr. drevo/plast, plast/hliník, hliník/oceľ (tieto sa najčastejšie používajú pri potrebe zvýšenej protipožiarnej bezpečnosti) alebo plast-oceľové, ktoré sa používajú tam, kde treba zabezpečiť nepriestrelnosť.

Výplňové konštrukcie na jednej strane vylepšujú pohodu vnútorného prostredia, na druhej ak nie sú kvalitné, značne sa podieľajú na tepelných stratách budovy.

Veľa stavebníkov si kladie otázku, pre aký materiál na okná a dvere sa rozhodnúť?

Pri voľbe existuje veľmi veľa kritérií - od estetiky, financií, vzťahu k prírodnému prostrediu až po druh materiálu obvodovej konštrukcie. Ak berieme do úvahy tú skutočnosť, že sklo, tesnenie a kovanie je skoro pre všetky technológie rovnaké, zostane nám na porovnanie len vlastný materiál rámu a krídla, t. j. drevo, plast, hliník (oceľ). Najčastejšie teda porovnávame cenu, technickú úroveň, kvalitu zhotovenia alebo ekologické hľadisko.

Ing. Mária Kostolná
Snímky: archív autorky a redakcie 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 342     nie: 343

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby