preskočiť na hlavný obsah

Okenice - osvedčený doplnok okien

okenice

Ľudia si už od pradávna chránia svoje vnútorné bytové či iné priestory pred páliacim letným slnkom, aby v nich v neznesiteľných horúčavách našli vytúžený tieň a osviežujúci chládok. Priveľa slnka v lete dokáže byť veľmi nepríjemným javom.

Slnko dokáže počas letných mesiacov zohriať budovu na neznesiteľnú mieru. Je síce poskytovateľom prirodzeného svetla a tepla, bez ktorého by nemohol existovať život, ale aby ľuďom nespôsobovalo problémy a ťažkosti, musí byť dodávané v primeranej miere. Ak by sme naše budovy v letnom období dostatočne nechránili, stali by sa neobývateľnými kvôli sálavému naakumulovanému teplu. Nežiaduce teplo sa dostáva do našich vnútorných priestorov cez nezatienené stavebné otvory, ako sú okná, zasklené plochy, svetlíky, sklobetónové steny a podobne. Efektívnym riešením proti zabráneniu prechodu slnečných lúčov je tienenie interiérové alebo exteriérové. Treba pripomenúť, že clonenie z exteriérovej strany je ale oveľa účinnejšie. Negatívnemu prenikaniu tepla je možné zabrániť použitím rôznych typov tienenia od okeníc, roliet, žalúzií, markíz, slnolamov až po veľkoplošné tieniace prvky.

Niekto raz výstižne nazval okná očami domu. Okná podobne ako oči umožňujú prenikať svetlu dovnútra a informujú nás, čo sa deje vonku. Okná podobne ako oči zastierame, ak už nechceme nechať okolitý svet vchádzať do nášho vnútra. Je v tom veľa symboliky, ale aj pragmatizmu.

Súčasná rýchla doba ovplyvnila aj výraz a vzhľad našich domov. Pre súčasnosť je stále charakteristický akýsi „boom" plastových okien, ktoré sú veľmi rozšírené vďaka svojej dlhej životnosti, spoľahlivosti a úspore energií. Svojím vzhľadom ovplyvňujú a zjednocujú charakter bývania. Dodávajú sa k nim väčšinou rolety alebo žalúzie, a tak s romantickými okenicami sa môžeme stretnúť už pomaly len v záhradkárskych kolóniách, chatových oblastiach alebo v južanských krajinách okolo stredozemného mora. A pritom tento typ tienenia je dostupný každému, či už na novom alebo možno skôr na staršom rekonštruovanom rodinnom dome. Okenice patria aj medzi typické prvky renovovaných historických fasád.

Trochu histórie

Okenice sú asi najznámejšie z klasických spôsobov zatienenia okien a sú charakteristickým fenoménom architektúry mnohých európskych krajín. V našich zemepisných šírkach nebolo tienenie okien ich najdôležitejšou funkciou. Ich prvoradou úlohou bolo ochrániť obydlie pred zlodejmi a nepriaznivým počasím. Z týchto dôvodov sa prevádzali väčšinou ako plné. V južných krajinách Európy nájdeme okenice skôr lamelové (pevné alebo naklápacie), ktorých funkciou je v prvom rade zabrániť horúcemu južanskému slnku vnikať do obydlia. V nie tak dávnej minulosti začali okenice vytláčať pevné žalúzie, vyrábané tak isto z dreva, avšak tieto boli ťažké a ich mechanizmus časom aj tak zlyhával. Neskôr nastúpili modernejšie tieniace systémy ako rolety, markízy, slnolamy a iné ochranné tieniace prvky. A tak sa stalo, že staré dobré okenice už dnes považujeme viac-menej za romantickú minulosť. A to by tak celkom nemuselo byť. Okenice sú totiž už naozaj dlho vyskúšaným a osvedčeným doplnkom okien.

Funkcií je viacero

Ochrana interiéru

Dôležitou úlohou okeníc je bezpečne chrániť vnútorný priestor pred nežiaducim vniknutím do domu či chaty nevítanými návštevníkmi. Okenice sú vďaka svojej pevnej konštrukcii a pevnému vedeniu veľmi účinné v ochrane pred vlámaním. Aj keď možno nadobúdacie náklady sú vyššie, okenice určite zodpovedne prispejú k zabezpečeniu tejto ochrany. Sú označované aj ako bezpečnostný prvok. V tomto kontexte možno spomenúť, že chránia aj pred nechcenými pohľadmi zvonku.

Ochrana proti poveternostným podmienkam

Okenice poskytujú účinnú ochranu pred nepriaznivým počasím, chránia pred vetrom, dažďom, krúpami. V zime chránia príbytok pred zimou a teda pred tepelnými stratami.

Ochrana pred slnečným žiarením

Ak je pri tienení okna najdôležitejšia regulácia tepla dopadajúcich slnečných lúčov, okenice sú v porovnaní s vnútornými žalúziami oveľa účinnejšie, lebo zamedzujú, aby slnečné lúče vôbec dopadli na plochu skla. A tak za horúcich letných dní chránia vnútorný priestor pred skleníkovým efektom.

Šetrenie energiou

Za chladných zimných nocí znižujú okenice tepelné straty cez okná a znižujú tým náklady na vykurovanie. Naopak v letných dňoch odbremeňujú prípadnú klimatizáciu, a tak znižujú náklady na energiu.

Ochrana pred hlukom

Okenice spĺňajú aj významnú zvukoizolačnú funkciu, ktorá rozhodne nie je zanedbateľnou funkciou. Slúžia v mnohých prípadoch doslova ako zvuková izolácia od okolitého prostredia.
Estetická funkcia

Okenice sú výrazným estetickým prvkom fasády a stávajú sa módnym doplnkom. Vždy, či už ide o okenice jednoduché alebo zložené z viacerých krídel, je dôležitý aj ich estetický tvar. Nakoľko svojím vzhľadom ovplyvňujú aj vzhľad celého domu, objekty po osadení vhodných okeníc vďaka bohatému výberu farieb a tvarov nadobúdajú príťažlivý vzhľad. Dom s odostretými okenicami pôsobí veľmi prívetivo. Je pravdou, že v dnešnej dobe ich ochranná funkcia pomaly ustupuje do úzadia, nakoľko pri moderných oknách je možné inštalovať najrôznejšie prvky aktívnej či pasívnej bezpečnosti. Takže do popredia sa dostáva hlavne ich estetická funkcia.

Rôznosť a druhy

Tieniace zariadenia môžu mať rôzne formy: okenice, rolety, žalúzie, markízy, slnolamy či veľkoplošné tieniace zariadenia. V tomto článku upriamujeme pozornosť iba na okenice a slnolamy ako posuvné okenice.

Ich vlastnosti sú závislé od konštrukcie a použitého materiálu. Mávajú rôznu konštrukciu pevné, otvárateľné, odnímateľné, skladacie, posuvné... a rôzne umiestnenie vnútorné, vonkajšie. Vyrábajú sa z dreva, materiálov na báze kovu alebo plastu. Na zákazku sa dnes vyhotovujú podľa požadovaných rozmerov, tvarov a typov. Okenice tento klasický spôsob tienenia, v kombinácii s novodobými materiálmi a technológiami, dosiahnu to, že interiérové priestory si zachovajú aj v tých najhorúcejších dňoch príjemnú pohodu a atmosféru. Väčšie tieniace clony je vhodné použiť napríklad pred francúzske okná či terasové dvere, kde zamedzujú prehrievaniu stien budovy. Možno ich inštalovať na pevno, ale aj ako snímateľné alebo posuvné panely. Slnečné lúče tak vôbec alebo len málo dopadajú na vonkajšie plochy domu, steny sa neprehrievajú a vnútorné priestory za oknami sa nestanú skleníkom.

Lamelové okenice

Variabilita tradičných pevných plných okeníc je obmedzená. Možno ich nechať otvorené alebo zavreté, čo nie je veľmi praktické. Preto sa začali vyrábať okenice s pohyblivými výplňami, ktoré ponúkajú viacero možností nastavenia. Vyrábajú sa s pevnými alebo výklopnými lamelami. Okenice sa líšia šírkou a sklonom lamiel, medzerou medzi pevnými alebo pohyblivými lamelami. Pohyblivými lamelami sa reguluje množstvo dopadajúceho svetla do vnútorného priestoru. Tieto okenice mávajú kovovú výstuž kvôli optimálnej stabilite a bezpečnosti. Proti pohybu sú v otvorenej polohe zaistené poistkou. Lamely je možné ovládať pri otvorenom okne, ale aj pri zavretom a to použitím špeciálneho kovania. Ovládané môžu byť kľukovým systémom alebo elektricky. Ak sú okenice s nastaviteľnými lamelami, je možné nastaviť a regulovať množstvo prenikajúceho svetla do interiéru. Lamelové okenice vytvárajú v lete príjemnú klímu v dome alebo v byte a veľmi esteticky dotvárajú vzhľad rodinného domu.

Drevené okenice

Drevené okenice sa vyrábajú z kvalitných drevín, väčšinou z borovicového alebo smrekového dreva za použitia najmodernejšej technológie. Kvôli lepšiemu odtoku vody z povrchu dreva sa všetky hrany okeníc zaobľujú. Povrchovú úpravu tvoria zväčša ekologické moridlá a laky. Vodouriediteľné akrylátové náterové systémy chránia drevo proti hnilobe, piesňam, hubám, sfarbeniu a drevokaznému hmyzu. Lazúry poskytujú kvalitný estetický vzhľad, sú hygienicky nezávadné, odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom a tým zaručujú dlhú životnosť oke
níc. Farebný odtieň si každý môže vybrať podľa svojich potrieb a predstáv.

Hliníkové okenice

Okenice, ktoré boli v minulosti väčšinou drevené, sa dnes vyrábajú aj z kvalitnej hliníkovej zliatiny. Sortiment je rovnako rôznorodý, lamely na okeniciach môžu byť pevné alebo sklápacie. Vyrábajú sa v širokej farebnej škále. Taktiež otváranie je možné rôznymi spôsobmi od klasického otvárania okeníc až po posuvné okenice.

Plastové okenice

Rovnako ako hliníkové okenice sú modernou alternatívou tradičných drevených okeníc aj plastové okenice z dnes už veľmi kvalitných, odolných materiálov. Obľúbenými sa stali hlavne kvôli dlhej životnosti a temer žiadnym nákladom na údržbu. Natierať ich, samozrejme, netreba. Majú hladký a jednoducho ošetrovateľný povrch. Sú farebne stále počas životnosti výrobku. Vyrábajú sa v rozsiahlej farebnej škále. Pri lamelových typoch sa množstvo prepúšťaného svetla reguluje nastavením polohy lamiel.

Solárne okenice

Okenice okrem známych funkcií môžu získať aj nový význam, a to na výrobu solárneho prúdu. Pokusne bol vynález nemeckej architektky Schneiderovej inštalovaný na budove informačného centra v Meckenburgu. Všetky okenice na južnej strane budovy sú vybavené fotovoltaickými modulmi. Ročne sa vraj z okeníc tak vyrobí cca 800 kWh elektriny. V súčasnosti existuje aj široká farebná škála solárnych buniek, a tak je možné celkovú farebnosť zladiť s farbou fasády.

Slnolamy

V súčasnosti si získavajú najmä kvôli svojmu estetickému vzhľadu čoraz väčšiu obľubu tieniace prvky slnolamy. Spolu s exteriérovými žalúziami sú veľmi často používanými prvkami. Vieme, že vonkajšie clonenie je oveľa účinnejšie ako tienenie vo vnútornom priestore. V porovnaní s interiérovým tienením sú konštrukčne náročnejšie, ale oveľa účinnejšie a temer bezúdržbové. Ich prvoradou funkciou je chrániť zasklenie pred priamym dopadom slnečných lúčov. Slnolamy, podobne ako iné typy okeníc, šetria energiu, čo má význam v súčinnosti s klimatizáciou. Vnútorné priestory sa neprehrievajú, a tak nevznikajú také veľké náklady na klimatizáciu.

Veľkej priazni sa tešia v poslednej dobe najmä slnolamy ako posuvné okenice. Konštrukcia takého slnolamu je mobilná a je možno ju podľa potreby posúvať v smere fasády. Ovládanie môže byť ručné alebo elektrické. Najmodernejšie systémy tvoria súčasť tzv. inteligentnej elektroinštalácie. Sú efektným doplnkom výrazu fasády a sú typické pre súdobú architektúru. Vyrábajú sa tak ako klasické okenice v drevenom, kovovom alebo plastovom prevedení. Je možné vzhľadom na ich jednoduchú montáž pripevniť ich aj na strop či okenný preklad. Slnolamy môžu byť vyhotovené aj ako kombinovaný systém posuvno-skladací a vtedy sa skladajú po boku okna.

Montáž a ovládanie

Rovnako ako existuje mnoho tvarových riešení okeníc, existuje aj mnoho spôsobov montáže k oknám. Mnohopočetnosť riešení montáže existuje vďaka flexibilným okenicovým kovaniam. Čo sa týka ovládania, poznáme v podstate tri základné spôsoby ovládania okeníc:
a)    klasicky ručne zvonku alebo zvnútra. Je pritom nutné otvoriť okno.
b)    zvnútra kľukou. Je to praktickejšie riešenie, lebo funguje bez otvorenia okna.
c)    elektronicky. Ide o inteligentný systém ovládania zvnútra spínačom alebo o centrálne programovateľné ovládanie.

Záver

Priestor bez slnka a svetla by bol nepríjemný, nezdravý a vlastne nevhodný na bývanie. Ale aj opačne, ak je tepla zo slnka priveľa, tiež je to nepríjemné. Optimálne zatienené a zateplené obydlie by malo byť také, aby v lete poskytovalo chládok a v zime teplo. Najdôležitejšou úlohou moderného tieniaceho prvku je dodať tieň počas dňa, udržať priestor ako-tak chladný v lete a v zime prispieť k šetreniu energie na vykurovanie. Interiérových a exteriérových tieniacich spôsobov je viacero, treba si len vybrať. Pri ich výbere treba brať do úvahy rôzne hľadiská a mať na pamäti v prvom rade ich funkčnosť a estetický vzhľad. Okenice, či už drevené, kovové či plastové sú optimálnym doplnkom k oknám a presklenným plochám. Dotvárajú osobitú atmosféru a vytvárajú esteticky pôsobivý vzhľad či už ide o modernú architektúru alebo dom vo vidieckom štýle. Klasické okenice sa hodia však len na niektoré budovy. Nie je ich možné inštalovať napríklad na panelákovom bytovom dome. Bolo by to nemiestne a smiešne. Snáď to nikomu ani nenapadlo. S výberom je najlepšie sa obrátiť na odborníkov a dať si poradiť. Vhodným výberom exteriérových tieniacich prvkov, či už pôjde o okenice, žalúzie, rolety, markízy, slnolamy či pevné slnečné clony, možno prispieť k vytvoreniu príjemnej mikroklímy v interiéri a možno aj v konečnom dôsledku prispieť ku skrášleniu a zatraktívneniu možno fádnej fasády domu. Veď dôležitou požiadavkou je aj estetický výraz stvárnenia fasády ako súčasti modernej architektúry.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. UAOOB, Fakulta architektúry STU, Bratislava

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 350     nie: 347

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby