preskočiť na hlavný obsah

Obytný súbor GWG

gwg

Centrum mestskej časti Linz Pichling na západe uzatvára zástavba obytného súboru GWG, ktorá bola navrhnutá v rámci preddefinovanej skladby bytového fondu a veľkosti objektov. Objekty sú preto nezvyčajne orientované severo-južným smerom. Vstup, presvetlenie a prevetrávanie sa deje z východnej a západnej strany. Zástavba je na južnej strane uzavretá akcentmi s trojuholníkovým pôdorysom, v ktorých je umiestnená občianska vybavenosť. Tá tvorí kontakt s hlavnou komunikačnou osou.

Architektonické riešenie

Tieto typy budov s východo-západnou orientáciou zabezpečujú preslnenie dispozície od skorého rána až po neskoré popoludnie a súčasne umožňujú priečne prevetrávanie bytov. Jedným z hlavných cieľov návrhu bolo minimalizovať podiel ochladzovaných plôch v pomere k vykurovanej ploche a súčasne aby maximálne 30 40 percent tepelnoizolačnej plochy tvorilo zasklenie.

Situácia

Okná boli do veľkej miery optimalizované na presvetlenie, preslnenie a vetranie. Tepelné straty sú minimalizované optimálnym tvarom budovy. Deliace steny bytov pre zníženie tepelných strát v maximálnej miere susedia s vedľajšími bytmi, alebo s vnútornými medzipriestormi, ktoré slúžia ako komunikačný a presvetľovací priestor vnútorných častí dispozícií. Tie boli navrhnuté veľmi úzke a hlboké. Časti tohto medzipriestoru slúžia aj ako priestor pre vnútorné lodžie. Celková hĺbka dispozície je 15 metrov, no vďaka tomuto riešeniu nevznikli v strednej časti tmavé nepresvetlené priestory, ktoré by vyžadovali neustále umelé osvetlenie.

Východo-západná orientácia samozrejme neumožňuje ideálne využite slnečnej energie tak, ako by sme to u solárnej architektúry očakávali, no dôraz bol kladený na vývoj čo najoptimálnejšej formy takejto výstavby s touto orientáciou. Charakter budov tvorí raster okien na celú výšku podlažia 2,6 m a exteriérové textilné roletové žalúzie, ktoré sú nevyhnutnosťou pre zabránenie prehrievania interiéru v lete.

Zástavba pozostáva zo šiestich budov, ktoré sú v závislosti od veľkosti bytov rôzne dlhé. Jeden vchod má vždy 6 bytov s dvoj až štvorizbovými bytmi veľkosti 46 92 m2, ktoré sú prístupné zo vstupného medzipriestoru. Ten je prekrytý ľahkou konštrukciou s optimálnym južným sklonom pre aktívne využitie slnečnej energie a zo severnej strany slúži ako svetlík. Pod troma obytnými podlažiami sa nachádzajú otvorené garáže 1,5 metra pod úrovňou terénu, vďaka čomu nie je potrebná inštalácia núteného prevetrávania.

Konštrukčné riešenie

Bytové domy majú železobetónový skelet s výplňou z tehlových tvaroviek s kontaktnou tepelnou izoláciou. Ich predsadené balkóny s oceľovou konštrukciou sú tepelne oddelené.

Zástavba naznačuje a potvrdzuje, že solárna architektúra nemusí mať vždy ideálnu orientáciu na juh. Pri menej vhodnej orientácii je tu bohatý priestor na tvarovanie strechy pre aktívne ale aj pasívne využitie slnečnej energie. S podobným riešením artikulácie strechy sa môžeme stretnúť aj u priekopníka solárnej architektúry v Rakúsku architekta, G. W. Reinberga.

Lokalita: Linz Pichling
Investor: Gemendenutzige Wohnungsgeselschaft der Stadt Linz GmbH.
Architektonické riešenie: Herzog + Partner, Architekten DBA Munchen, D.O. Univ. - Prof. Arch. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Herzog, Arch. Dipl.-Ing. Hanns Jorg Schrade
Spolupracovník: Arthur Schankula
Partner projektu:Arch. Dipl.-Ing. Heinz Stogmuller, Linz
Spolupráca: Reinhold Hametner
Forma budovy: 157 bytov
Celková plocha bytov: 11 853 m2
Ročná merná potreba tepla: 26 - 29 kWh/m2a
Dokončenie: 2005
Autor: Herzog + Partner/Heinz Stôgmuller
Spracoval: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Foto: archív autora
Zdroj:solarCity Linz Pichling, Univ.-Prof. Arch. Dipl.-Ing- Dr. Martin Treberspurg, BOKU, Magistrat der Landeshauptstadt Linz, 2008 Springer - Verlag, Wien, ISBN 978 - 3 - 211- 30562 - 1 

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 239     nie: 231

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby