preskočiť na hlavný obsah

Obnova empírových ornamentov na Nitrianskom hrade

/up/images/featured/images/0-nitrahrad.jpg

Nitriansky hrad, ktorého majestátnosť vďaka jeho polohe na skalnatom vrchu registrujeme už z úctyhodnej niekoľko kilometrovej vzdialenosti, má za sebou bohatú a vskutku pohnutú históriu. Historické miesto vrchu, na ktorom sa Nitriansky hrad nachádza, bolo na Slovensku osídlené už v 9. storočí - hrad bol vystavaný v období rozpadu Veľkomoravskej ríše.

Prvé zmienky o hradisku pochádzajú v histórii z roku 871. K vstupnej bráne hradu  vedie kamenný most so sochami svätých. Najvýznamnejším historickým miestom a umeleckou pamiatkou na hrade je hradná katedrála. Jej najstaršou časťou je katedrála sv. Emeráma postavený v 11. storočí. V katedrále sa pravidelne konajú bohoslužby a je obľúbeným miestom na uzatváranie manželstiev. V roku 1241 odolal Nitriansky hrad vpádu Tatárov, neskôr ho poškodil požiar, v 14. storočí bol hrad dobytý a poškodený  Matúšom Čákom Trenčianskym. V 15. storočí bolo vybudované gotické opevnenie Nitrianskeho hradu, ďalšie opevnenie bolo postavené v 16. storočí na ochranu Slovenska pred tureckými vojskami.

Súčasný vzhľad Nitrianskeho hradu pochádza zo 17. storočia. Pozostáva zo štyroch častí: z katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia hradu. A práve v biskupskom paláci, vybudovanom na hrade v 18. storočí, sa nachádzajú aj v úvode spomenuté dve miestnosti – veľká a malá jedáleň, ktorých takmer dvestoročnú empírovú výzdobu stropov a stien som mal česť reštaurovať.

Pri každej obnove historickej stavby musí reštaurátorským prácam predchádzať tzv. prieskum existujúceho stavu (Ing. Svagrovský). V princípe ide o podrobnú expertízu, ktorá zhodnotí statický stav objektu, jednotlivých stavebných vrstiev a takéto zhodnotenie je základom k návrhu materiálovej, technickej aj technologickej sanácie.

V konkrétnom prípade boli historicky cenné ornamenty stropu aj stien silno poškodené vplyvom zvýšenej vlhkosti zo zrážkových vôd vo veľkom rozsahu popraskanej a poškodenej a dlhé desaťročia neopravovanej strešnej krytiny. Poškodenie ornamentov a štukatúr bolo na niektorých miestach až devastačné. K obnove sa museli teda vypracovať podrobné fyzikálne rozbory pôvodných omietok, aby sa na obnovovaných miestach použila nová zmes veľmi príbuznej skladby.

Táto fáza na práci reštaurátora je akoby práca detektíva. Musíte skúmať remeselný „fortieľ“ dávnych majstrov, hľadať v miestopise okolia pamiatky a morfológii krajiny, aby ste vyhľadali pôvodné zdroje materiálovej základne. Musíte byť geológom, chemikom a znalcom starých remeselných postupov spred 200 rokov a pod. Je to „detektívka“, keď z 3 – 4 mm hrubej, stáročia starej vrstvy musíte určiť „z čoho“ sa musí vyhotoviť doplnenie poškodených vypadaných miest a následné farebné zjednotenie celých plôch.

Bez lásky k svojej práci a značného množstva trpezlivosti, ktorú práca reštaurátora vyžaduje, sa nedá dosiahnuť prijateľný výsledok. Aj keď existuje už dostatok historických informácií, „hlava“ reštaurátora musí pracovať, nestačí remeselná zručnosť rúk. Pri obnove musíte mať predstavu, aké náradie asi mali k dispozícii starí majstri, ako s nimi pracovali, ako miešali, nanášali, hladili či akú povrchovú úpravu používali. „Kumšt“ tvorby štukatúr sa odovzdával z otca na syna ústne a reštaurátor sa musí „rozprávať“ s oboma. Musí im rozumieť a pokračovať v ich práci.

Značne uvoľnené a deštruované ornamenty stropnej výzdoby ako i rovné plochy na strope a bočných múroch bolo nevyhnutne nutné fixovať k stropu a stenám a neviditeľne upevniť. Neesteticky pôsobiace tapety v malej jedálni boli odstránené a steny vyspravené následnou „historickou“ premaľbou.

Samotná fixácia „ovísajúcej“ plastickej výzdoby k stropom z hrubých trámov podbitých doskami a nesenej rákosom sa vyhotovila pomocou skrytých líšt a skrutiek.

Zabezpečenie omietok na bočných múroch sme realizovali injektážou, ornamenty na stropoch sú upevnené podľa potreby zapustenými skrutkami. Skrutkami sú tiež fixované drevené lišty na kazetách bočných stien. Súčasne s fixáciou boli na strope vysekané ryhy pre elektrickú inštaláciu a požiarny systém. Obnova elektrického rozvodu (káble boli takmer 100-ročné) by bola na „román“ o mnoho stranách.

Úlohou reštaurátora je pamiatku obnoviť, ale ak má zodpovedať bezpečnosti, musí zobrať kladivo, sekáč a zničiť stáročné historické omietky. Srdce krváca, ale hlava hovorí, že inak to nejde, a tak sekáte skoro po milimetri, len aby ste nepoškodili, čo sa poškodiť nesmie. Laik by povedal: čo tak trocha omietok, opravia sa. Reštaurátor má však úctu k veku pamiatky, množstvu driny a často nepredstaviteľnej práce starého majstra, a to je tá úcta, ktorá vás posúva k tajomstvám spojenia starého s novým, aby tvorili jeden celok a vypovedali ďalším generáciám o našich schopnostiach zachovávať historické hodnoty.

Po fixácii empírových ornamentov nastúpila mravenčia práca tmelenia povrchových vrstiev v celom rozsahu stropných plôch ornamentov, bočných stien a ník v okolí okien či starých keramických kachieľ.

Vyspravené boli i ryhy po inštalácii káblov. Výmaľba bola vyhotovená v intenciách klasicizmu po konzultácii s metodikom PS v Bratislave. Drevené dekoratívne časti štyroch lustrov boli pozlátené lístkovým zlatom. Imitácia zlátenia  na drevených lištách stenových kaziet sa dopĺňala gold-lakom. Chýbajúce ornamenty sme doplnili plastickou rekonštrukciou.

Po vyhotovení prác sme spracovali podrobnú konzervátorskú a reštaurátorskú dokumentáciu, z ktorej sú niektoré fotografie realizácie prác v tomto príspevku.

Aj po odstupe času hreje človeka pocit, že dobrá vec sa podarila...

Ak. sochár A. Okša

HAJA reštaurátorské práce
Snímky: Rastislav Polák

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 138     nie: 122

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby