preskočiť na hlavný obsah

Nový polyfunkčný komplex Cubicon

/up/images/featured/images/cubicon.png

V kľudnej oblasti Mlynskej Doliny, neďaleko centra Bratislavy, ideálne napojenej na mestskú aj medzimestskú dopravu, koncom minulého roka dokončili polyfunkčný komplex CUBICON. Na prvý pohľad zaujme moderným architektonickým riešením i hmotovou kompozíciou. Skladá sa z dvoch častí - obchodného centra a dvoch bytových domov.

Bytová časť stavby má 8 NP a 2 PP. Obchodné centrum má 3 NP a 1 PP, rovnú strechu a prechodné átrium -pasáž prekrytú zasklenou kovovou konštrukciou. V podzemných podlažiach je technické vybavenie a garáže pre osobné motorové vozidlá.

Architektonické riešenie

Obchodné centrum Galéria CUBICON je situované v nižšej časti územia. Základné hmotovo - priestorové členenie vychádza z osadenia na svahovitý terén. Hlavný vstup do obchodného centra je kolmo na ulicu Staré Grunty. Centrum tvorí 3-podlažný objekt skomerčnými plochami s vnútorným átriom - obchodnou galériou. V suteréne sú okrem hromadnej garáže pre osobné automobily aj technické a skladové priestory. Vertikálnymi komunikáciami centra sú hlavné schodisko s výťahmi spájajúcimi suterén až 3. NP, pohyblivé chodníky medzi suterénom a 1. NP a eskalátory medzi 1. NP a galériou na 2. NP. Ďalšími vertikálnymi komunikáciami sú dve únikové schodiská v okrajových častiach budovy.

Vyššie položené sú dva bytové domy - Rezidencia CUBICON. Ich nadzemné časti vytvárajú v pôdoryse tvar písmena „L", odzrkadlený podľa hlavnej kompozičnej osi. Objekty bytového domu a obchodného centra, dopĺňajú areál objektov STV v doteraz nevyužitej časti, navzájom vytvárajú celodenne preslnený vnútroblok s oddychovými plochami. Bytové domy sekciového  schodiskového typu sa snažia svojím členením adaptovať bytové jednotky s maximálnym denným slnečným ziskom. Maximálne denné preslnenia bytov vyplýva z obojstranne orientovaných bytov.

Uskakovaním bytov v horných podlažiach, či na juhovýchodných fasádach osadením výrazných kompozičných prvkov zimných záhrad, terás, balkónov a lodžií. Práve tieto prvky výraznou mierou formujú architektonický výraz objektov, ich hmotové členenie výrazne eliminuje to, aby objekt nebol vnímaný ako 8podlažný kompaktný monoblok. Architektonický výraz fasád vyplýva z orientácie na svetové strany.

K samotným bytom prislúchajú i spoločné priestory suterénnych garáží prístupných suchou nohou, skladové pivničné priestory ako aj priestory vybavenosti domu.

Dispozičné riešenie

Galéria CUBICON  dispozíciu 1. PP tvorí hromadná garáž so 74 parkovacími miestami prístupná rampou. Súčasťou garáže je aj umývačka áut so zázemím. Na podlaží sú situované štyri samostatné 2ramenné schodiská, jedna výťahová šachta s dvomi osobnými výťahmi adve výťahové šachty pre nákladný výťah. Nachádzajú sa tu aj strojovne VZT a chladenia, skladové priestory, NN rozvodňa, strojovňa SHZ a priestory pre odovzdávaciu stanicu tepla pre celý komplex.

Na 1. NP sú situované predajné priestory, rýchle občerstvenie, kaviarnička a banka. Všetky priestory sú prístupné zo vstupnej haly odkiaľ vedú aj pohyblivé chodníky a schody do vyšších podlaží obchodného centra. Na podlaží je ďalšie 2ramenné schodisko.

Z 2. NP (tu sú tiež predajné priestory) je možný únik dvomi východmi situovanými na severovýchodnej fasáde priamo na voľné priestranstvo. Stredom tohto podlažia je v strope osadený svetlík, ktorého časti sú otvárateľné.

Celé 3. NP je využívané na šport bowling so zázemím, posilňovňa a fitness so zázemím a priestory pre relaxáciu. Obchodným centrom prechádzajú rôzne VZT šachty.

Rezidencia CUBICON  dispozíciu 2. PP tvorí dvojúrovňová hromadná garáž skupiny so 117 parkovacími miestami prístupná vnútornými rampami zúrovni 1. PP. Sú tu dva samostatné pivničné priestory s kobkami pre jednotlivé byty, osem samostatných schodiskových priestorov s 2-ramennými schodiskami spájajúcimi všetky podlažia v bytových domoch. To platí aj pre 8 výťahových šách s osobnými výťahmi. Sú tu rôzne vetracie VZT šachty, z ktorých niektoré končia na 1. NP a niektoré vedú až nad strechu domu.

Dispozíciu 1. PP tvorí dvojúrovňová hromadná garáž so 107 parkovacími miestami, prístupná príjazdovou rampou. Súčasťou garáže sú aj dve upratovacie komory. Na podlaží sú ďalej 4 pivničné priestory s kobkami pre jednotlivé byty. V 1. NP sú hlavné vstupy do jednotlivých sekcií bytových domov. Dispozíciu jednotlivých sekcií tvoria: kočikáreň, sklad sezónneho náradia, elektromerňa a byty. V 2. až 8. NP sú rozmiestnené rôzne typy bytov (od 1-izbových až po 5-izbové - spolu 194 bytov).

Konštrukčné a materiálové riešenie

Zvislé nosné konštrukcie obchodného centra tvoria monolitické ŽB steny astĺpy. Obvodové steny bytového domu podzemnej časti sú z vodostavebného monolitického ŽB. Vnútorné nosné konštrukcie v suterénnej časti stavby tvoria monolitické ŽB stĺpy obdĺžnikového prierezu. Ostatné vertikálne nosné konštrukcie v nadzemnej časti stavby tvoria steny z monolitického ŽB. Horizontálne nosné konštrukcie obchodného centra tvoria monolitické ŽB stropné dosky jednosmerne vystužené s prievlakmi. Nosnú konštrukciu stropu tvoria oceľové priehradové konštrukcie. Kolmo na priehradové nosníky sú kladené sekundárne priehradové väzníky. Na tieto väzníky je položená spriahnutá konštrukcia z oceľových rebrovaných plechov a nadbetónovaná vrstva.

Stropy v suterénnej časti bytového domu tvoria monolitické ŽB stropné dosky s prievlakmi. V nadzemnej časti stavby horizontálne nosné konštrukcie tvoria monolitické ŽB stropné dosky jednosmerne vystužené. Stropné dosky tvoria aj nosnú konštrukciu pre terasy a ploché strechy.

Deliace konštrukcie v 1. PP obchodného centra sú z keramických resp. betónových tvárnic zalievaných betónom. V NP sa uvažuje s flexibilitou a variabilitou jednotlivých priestorov, apreto montovanými deliacimi konštrukciami sú sadrokartónové s nosnou konštrukciou z oceľových profilov a celozasklené bezrámové z bezpečnostného kaleného skla. Výnimkou sú deliace konštrukcie na hranici samostatných požiarnych úsekov. Tieto deliace konštrukcie sú realizované ako murované z keramických tvárnic. V nadzemných podlažiach bytového domu sú deliace konštrukcie murované z betónových debniacich tvárníc, zalievané betónom a murované z keramických tvárníc, ukladané na maltu MVC.

Výťahové šachty sú ŽB monolitické aj schodiská sú ŽB monolitické doskové. Podhľady obchodného centra sú sadrokartónové celoplošné aj kazetové; vbytovom dome sú sadrokartónové celoplošné.

Konštrukcie strešných plášťov sú ploché s obrátenou skladbou vrstiev -zelená, vegetačná.

Podlahy sú betónové mazaniny, cementové potery s bezprašnou povrchovou úpravou, kamenná dlažba, keramická a gressová dlažba, linoleum, PVC, drevené, resp. laminátové veľkoplošné parkety, ako doplnok koberce.

Výplne otvorov v obvodových stenách obchodného centra sú zasklené steny s hliníkovými rámami; svetlíky majú hliníkové konštrukcie zasklené bezpečnostným sklom; vnútorné dvere sú drevené alebo oceľové osadené do oceľových zárubní; v predajných priestoroch sklenené bezrámové; vjazd do garáže -kovová navinovacia mreža.

Výplne otvorov bytového domu sú zasklené okenné otvory a steny s hliníkovými rámami; vnútorné dvere - drevené osadené do drevených aj oceľové osadené do oceľových zárubní; vjazd do garáže - kovová navinovacia mreža Zeleň, kľud, dostatok obchodov a služieb a výborné dopravné napojenie do centra Bratislavy aj na jej okraj (vďaka novovybudovanej trase D2) sú hlavnými prednosťami Mlynskej doliny. Umiestnenie práve tohto typu polyfunkčného komplexu v tejto lokalite a na tomto mieste predurčuje ďalší perspektívny rozvoj širšieho územia tejto časti Bratislavy.

Lokalita: ul. Staré Grunty, Mlynská dolina, Bratislava
Investor: SEKYRA Group SK, a.s.
Architektonické riešenie: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Peter Osuský, Ing. arch. Ľubica Osuská
Architektonická kancelária G&D
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s.
Stavebný a bankový dozor: ENG2 SR, spol. s r. o.
Hliníkové systémy: REYNAERS SYSTEMS s. r. o.
Finančný partner: SLSP, a. s.
Stavebné náklady: cca 40 mil. EUR
Lehota výstavby: 8/2007 – 9/2009

V spolupráci s Ing. arch. Gabrielom Drobniakom pripravila Martina Trnkusová

Foto: Architektonická kancelária G&D


zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať


Páčil sa vám článok?

áno: 260     nie: 263

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby