preskočiť na hlavný obsah

Novostavba banky v Luxemburgu

/up/images/featured/images/banka_Luxemburg_0.png

Transparentnosť a ekológia boli kľúčovými slovami pri vypísaní medzinárodnej súťaže architektov o novostavbu Európskej Investičnej banky v Luxemburgu. Tak ako banka, ktorá pri svojej činnosti kladie veľký dôraz na transparentnosť a ochranu životného prostredia, sa mala prezentovať aj budova. Výsledkom týchto snažení investora, architektov aj zhotoviteľa je, že budova sa stala prvou európskou budovou s ekologickou certifikáciou.

Európska Investičná banka (EIB) bola založená v roku 1958 Rímskou zmluvou. Vlastníkmi sú vlády všetkých členských štátov EÚ; ministri financií týchto štátov tvoria Radu guvernérov banky. Jej úlohou je podporovať ciele Európskej únie prostredníctvom dlhodobého financovania únosných investícií. EIB je s ročným objemom úverov vo výške viac ako 40 mld. EUR podľa vlastných údajov celosvetovo najväčším verejným poskytovateľom úverov. Financujú sa prevažne projekty v členských štátoch EÚ. Súčasne sa zvyšujú investície v mnohých ďalších krajinách sveta.

Rozšírenie komplexu

Nová 10-poschodová administratívna budova Európskej Investičnej banky (EIB) na luxemburskej náhornej planine Kirchberg rozširuje už existujúci komplex budov britského architekta Sira Denysa Lasduna. Polohou medzi Boulevardom Konrada Adenauera a Val des Bons Malades ponúka táto „Východná budova“ 72 500 m2 kancelárskych priestorov pre až 750 zamestnancov a zohľadňuje tak narastajúcu potrebu priestorov najväčšieho (podľa vlastných údajov) verejného poskytovateľa úverov na svete. Už koncom 90. rokov bolo možné predvídať dodatočnú potrebu priestorov pre zamestnancov, ktorých celkový počet by (na základe rozšírení EÚ) mal v roku 2010 byť predbežne 1 850. Správna rada EIB preto iniciovala medzinárodnú architektonickú súťaž s vypísanou odmenou, ktorú vyhrali architekti ateliéru Ingenhoven. Tento düsseldorfský architektonický ateliér nadchol porotu na čele s jej predsedom Ricardom Bofillom konceptom, ktorý bol presvedčivý architektonicky, aj ekologicky. Svojou priamou fasádou do ulice prispieva budova k zhutneniu ulice, tak ako to predpokladá hlavný urbanistický plán Ricarda Bofilla pre náhornú planinu Kirchberg, a hojdavou zadnou fasádou vyzdvihuje topografiu údolia. Na vyprojektovanie nosnej konštrukcie bol poverený ateliér Werner Sobek; návrh fasády a stavebnú fyziku zrealizoval ateliér DS-Plan.

Protipožiarna ochrana

Klenutá sklenená strecha prekrýva celú stavbu dĺžky 170, šírky 50 a výšky 22 metrov. Štruktúra budovy, s pôdorysom tvaru W, umožňuje rovnocenné usporiadanie kancelárskych priestorov v rámci celého objektu – všetky majú prirodzené osvetlenie a vzťah k vonkajšiemu prostrediu. Jedinečné architektonické riešenie je špecifické zvláštnosťami s relevantnosťou pre protipožiarnu techniku, pre ktorú vyvinul ateliér BPK Brandschutz Planung Klingsch GmbH, Düsseldorf, navzájom zosúladené riešenia. Kvôli mimoriadnemu potenciálu nebezpečenstiev ako aj kvôli geometrii budovy, ktorá sa zreteľne odchyľuje od súčasných nemeckých právnych ustanovení stavebného poriadku, bola nevyhnutná nákladná technika zariadení na zabezpečenie stavebnej protipožiarnej ochrany. Transparentnosť, o ktorú sa architekti a investor usilovali, bolo možné zachovať použitím špeciálnych protipožiarnych skiel, aj napriek jednotlivým protipožiarnym úsekom. Nevyhnutné chodby pred schodiskami v troch úrovniach nad átriami, boli zasklené spôsobom EI 30, aby sa uvoľnil pohľad do átrií a umožnil dopad svetla do zhromažďovacích zón. Vedenie únikových ciest, zo schodiskových priestorov do voľného priestranstva je zrealizované rozšírením schodiskových priestorov, ktoré majú taktiež zasklenie EI 30 k átriám. V týchto priestoroch bolo použité protipožiarne sklo SCHOTT PYRANOVA®. Kompaktné vrstvené bezpečnostné sklo (v protipožiarnych zaskleniach s požiarnou odolnosťou triedy EI) spoľahlivo chráni pred preniknutím ohňa, horúcich plynov, dymu a tepelného žiarenia.

SCHOTT PYRANOVA® dostalo v tomto prípade konečnú úpravu ako izolačné sklo so zvýšenou tepelnou izoláciou. Zasklenie s vyhotovením do výšky miestnosti, čiastočne preberá aj funkcie na ochranu proti pádu.

Fasádne konštrukcie

Pre novostavbu EIB boli zrealizované rôzne typy fasád. Hlavná fasáda pozostáva z predimenzovanej valcovej klenby s plochou približne 14 000 m2. Átriá sú pritom prikryté až do 50 metrov bez podpier. Južná dvojitá fasáda na uličnej strane, s plochou 11 000 m2, je vysoká 35 a dlhá 170 metrov. V oblasti teplých átrií tvoria obvodový plášť budovy tri hightechlanové fasády; zavesené na cca viac než 46 metrov dlhých parabolických nosníkoch z ocele tak, že sa pod tlakom vetra môžu pretvoriť až o 60 centimetrov. Všade tam, kde sú kancelárske priestory orientované na juh, je táto fasáda zrealizovaná ako dvojvrstvová konštrukcia z dreva a hliníka. Vnútorné fasády sú jednovrstvové dreveno-sklené. Fasády boli vyvinuté, vyrobené a zrealizované ako kompletný výkon spoločnosti Seele, Gersthofen, v pracovnom spoločenstve s firmou Schindler, Roding. Detailné plánovanie týchto konštrukcií bolo veľmi náročné zo statického aj z konštrukčného hľadiska. Nespočetné body prieniku oceľovej konštrukcie, z tepla do chladu cez sklené úrovne, boli zo strany spoločnosti DS-Plan, Stuttgart optimalizované pomocou výpočtov prvkov, aby nevznikali vysoké energetické straty, ani nebezpečenstvo tvorby kondenzátu.

Ekologický koncept...

Ekologický celkový koncept sa zakladá na átriách v tvare V, vznikajúcich medzi skleným obvodovým plášťom a fasádami kancelárií. Zimné záhrady, orientované k údoliu, sú nevykurované a ako takzvané „studené átriá“ plnia funkciu klimatizačného akumulátora. Átriá orientované k bulváru slúžia na sprístupnenie budovy a zodpovedajúc tomu sú temperované. Studené aj teplé átriá možno prostredníctvom klapiek, v sklenom obvodovom plášti, prirodzene vetrať. Pri tom sa neprivádza len čerstvý vzduch do budovy, ale predovšetkým v letných mesiacoch sa znižuje zohrievanie slnečným žiarením. Osvetlenie, dopad slnečného žiarenia a prirodzené vetranie kancelárskych priestorov, možno individuálne regulovať, okná k átriám a k vonkajšej fasáde sa dajú otvárať. Plytvaniu sa však predchádza tým, že centrálne regulačné zariadenie vracia individuálne nastavenia viackrát denne na najefektívnejšiu úroveň.

Nová budova vystupuje ako samostatná stavba s vyvinutou architektonickou identitou. Architekt a zadávateľ kládli veľký dôraz na trvalosť stavebného diela tým, že novostavbu podrobili ekologickej certifikácii. Následne nielenže dostala veľmi žiadaný rating „very good“ podľa BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), ale je zároveň prvou stavbou na európskej pevnine, ktorá bola podľa tejto metódy hodnotená.
V spolupráci

Investor: Europäische Investmentbank, Luxemburg
Architektonické riešenie: Ingenhoven und Partner, Düsseldorf
Hlavný projektant: Ingenhoven Overdiek Architekten GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Nosné konštrukcie: Werner Sobek, DS-PLAN GmbH, Stuttgart
Vlastník: Seele GmbH & Co. KG, Gersthofen
Protipožiarna technika: BPK Brandschutz Planung Klingsch GmbH, Düsseldorf
Lehota výstavby: 2005 - 2007

s Anne-Maria Ring-Heber
pripravila Martina Trnkusová
Foto: © EIB, Luxemburg; H. G. Esch,
Hennef; Marc Wilwert, Luxemburg

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 344     nie: 306

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby