preskočiť na hlavný obsah

Nové trendy v dizajne krbu

krb

Základný princíp kúrenie drevom zostáva aj v súčasnom krbe nezmenený. Napriek tomu, že spaľovanie dreva a najmä zbavovanie sa popola je menej hygienické, stále je drevo ako palivo najobľúbenejšie. Hlavní konkurenti sú krby na bioalkohol, ktoré nepotrebujú komín ani žiadnu údržbu. Ich výkon je však nízky a oheň nemá charakteristický zvuk ani tvar. Absencia dymu pôsobí umelo.

Dizajn krbu vychádza z dvoch základných princípov, a to:
-    krb ako súčasť architektúry
-    krb ako solitér

Pri krbe, ktorý je súčasťou architektúry a vychádza z členenia a kompozície stavby, je dôležité, aby bol budovaný v rámci hrubej stavby. Často totiž architekti pri návrhu takéhoto krbu experimentujú so statikou vysúvaním alebo optickým nadľahčením hmoty, ktorú je nutné kotviť do obvodových stien, prípadne stropov. Detaily je dobré prejednať s realizačnou firmou, ktorá sa bude na stavbe krbu podieľať. Je to hlavne dimenzovanie komína, prívodu vzduchu a vôbec reálnosť takejto stavby z hľadiska súladu s fyzikálnymi zákonmi. Materiálovo dominujú materiály použité aj ako murivo, a to biela omietka, lícová tehla, betón.

Krb ako solitér je viac súčasťou zariadenia interiéru. Umiestňuje sa napríklad do nábytkových zostáv, alebo ako voľne stojaci tvorí dominantu priestoru, v ktorom sa nachádza. Pre správnu funkciu však aj tu platí, že správny komínový systém a prívod vzduchu musia byť predpripravené. Najčastejšie používaným materiálom je ušľachtilý kameň, keramika. V ostatnom období pribúdajú experimentácie aj z materiálov menej alebo doteraz vôbec nepoužívaných, ako napríklad ohrdzené železo, sklo, drevo.

OTVORENÝ krb, krb s vložkou alebo pec?

V krátkosti by sa táto téma dala zjednodušiť asi tak, že pokiaľ máte v pláne kúriť sústavne celú zimu, obstarajte si pec. Ak budete kúriť len občas, je vhodnejší krb s vložkou. Pokiaľ krb potrebujete len na efekt, alebo vám množstvo kovu na vložke prekáža a pre akúsi „čistotu vzťahu" medzi vami a ohňom, otvorený krb je správnym riešením.

Na trhu sú aj tzv. „skryté" krbové vložky, ktoré pri vysunutých dvierkach vidieť len pri detailnom skúmaní. Krb takto môžete používať ako otvorené ohnisko, po zavretí dvierok zas ako krb s vložkou.

Tvar krbu

Vzhľad súčasného krbu sa prispôsobuje vzhľadu ostatného zariadenia interiéru. Dal by sa vyjadriť slovami ako: minimalistický, jednoduchý, čistý. Prevládajú skôr málo výrazné farby ako šedá, biela, prípadne dominuje „surový" povrch materiálov. Formát ohniska sa ťahá skôr do šírky, prípadne sa otvára z jednej alebo oboch strán. Krby sa častejšie umiestňujú na dominantné steny, riešenie v rohu je čoraz zriedkavejšie. Na ústupe sú aj poloblúkové, prípadne prizmatické tvary presklenia.


Kedy myslieť na krb

Určite myslite na krb už vo fáze projekcie, aby bol komín vhodne umiestnený a mal dostatočný priemer. V tejto súvislosti chcem poznamenať, že vo väčšine súčasných riešení je komínový priemer 200 mm nedostatočný. Napríklad krb šírky 1 m potrebuje komínový prieduch 250 mm, a ak krb otvoríme z oboch strán, už je to 300 mm. Taktiež je dobré v projekčnej fáze naprojektovať prívod vzduchu pre horenie v krbe, prípadne iné siete, ktoré môže krb vyžadovať, napríklad elektrickú prípojku, pre teplovodné vykurovanie sú to stúpačky, prívod vody a odpad do kanalizácie. Návrh krbu, alebo pece ovplyvňuje návrh vykurovania domu, najmä podielom na vykurovaní, ale aj drobnosťami, ako je umiestnenie termostatov a pod.

obr 1 HORIZONT
Príklad použitia obojstranne presklenej širokej vložky (1660 mm) v stene oddeľujúcej kaviareň od jedálne v penzióne v Liptovskom Trnovci. Dizajn: Zuzana Ištoková a Luboš Píš Foto: Pavol Pekarčík 2008

obr 2,8 WOOD
Osadenie ohniska priamo do nábytkovej steny ruší konvencie pri umiestňovaní krbu v priestore. Takto sa dá vyriešiť konflikt krbu a televízora, lebo televízor môžete v drevenej časti jednoducho skryť, a tak sa tieto dva obrazy navzájom nevyrušujú. Nerezový prvok na krbe je elegantný, ale na ostré hrany si treba dávať pozor. Dizajn: Luboš Píš Foto: Luboš Píš 2006

obr 3 TRANSPARENT
Príklad riešenia architektonického krbu. Objekty sú ukotvené do obvodovej steny. Krb je otvorený, z troch strán prekrytý sklom. Pozoruhodný je efekt ohňa odrážajúceho sa od skla a nerezových platní. Výhodou krbu bez krbovej vložky je väčšia voľnosť pri jeho tvarovaní. Medzi nevýhody otvoreného ohniska patrí najmä:
-    veľká spotreba vzduchu, je nutné privetrávať
-    neekonomická prevádzka
-    riziko požiaru z vypadnutého dreva. Dizajn: Luboš Píš a Ilijana Anri Pavolová Foto: Luboš Píš

obr 4,9 CUPRUM
Plášť krbu je vyhotovený z medeného plechu hrúbky 3 mm, patinovaný povrch nie je konzervovaný, takže korózia na povrchu bude vplyvom vlhkého prostredia pokračovať až do vytvorenia medenky. Dizajn: Luboš Píš Dizajn medi: Vladimír Puliš Foto: Luboš Píš 2008

obr 5 BOX
Väčšina pecí sa stavia na výšku, nie však v tomto prípade, kde si pec „ľahla" na drevený parapet. Odvetrané sú aj zadné steny pece, čistiace otvory sú skryté za nerezovým soklom. Pec je určená na celozimnú prevádzku s prikladacím cyklom 8 hod. Dizajn: Luboš Píš Foto: Luboš Píš 2007

obr 6 IRON
Krb z ohrdzených železných platní Realizácia: PISCH v spolupráci s investorom Foto: Luboš Píš 2006

obr 7 KORENICA
Jednoduchá forma krbu je zriedkavá v prostredí drevenice. Obklad z koreňa Brestu je morený a patinovaný.
Dizajn: Luboš Píš a Manželia Polónyiovi Foto: Luboš Píš 2008

Ľuboš Piš
Foto: archív autora

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 266     nie: 297

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby