preskočiť na hlavný obsah

Nové druhy zmesových cementov na slovenskom trhu

/up/images/featured/images/019.png
Holcim Slovensko predstavil Multicem a Extracem

Slovenské stavebníctvo je poslednom období významným hnacím motorom celého hospodárstva. Výrobcovia stavebných materiálov držia krok s tempom rastu pokiaľ ide o kvantitu i kvalitu požadovaných materiálov. Zameriavajú sa však aj na inovácie. Náš najväčší výrobca a dodávateľ stavebných materiálov Holcim Slovensko uviedol na trh dve novinky – Multicem a Extracem. Okrem vysokej kvality majú nové produkty uľahčiť spotrebiteľovi výber vhodného typu cementu. Európskou normou definované typové označenia CEM II/B-M (S-V-LL) 32,5 R a CEM I 42,5 R totiž doplnili názvy Multicem a Extracem. So zákaznícky orientovanými označeniami cementov prichádza Holcim ako prvý výrobca na Slovensku.

Od lídra odvetvia sa právom očakáva, že bude prichádzať s novinkami – a to aj v oblasti služieb pre zákazníkov. Veríme, že nové, zrozumiteľnejšie názvy cementov zákazníci ocenia a že si aj vďaka nim vyberú cementy vhodné na konkrétny typ aplikácie,“ povedal Alan Šišinački, riaditeľ pre marketing a predaj Holcim Slovensko.

Multicem – balený cement na všeobecné použitie

Vývoj výrobku Multicem vychádzal už z osvedčenej technológie výroby zmesových cementov typu CEM II/B-M, pričom na stále rastúci dopyt bolo potrebné hľadať aj materiálové pokrytie v základných výrobných surovinách. Praktickými skúškami vzoriek cementu v jednotlivých aplikáciách sa osvedčilo, že pridávanie určitého množstva jemne mletého kvalitného vápenca z domáceho lomu zvyšuje plasticitu, spracovateľnosť a aj kvalitu betónov a mált. Odskúšané boli aj vhodnosti miešania pomerov granulovanej vysokopecnej trosky k vápencu tak, aby výsledok splnil očakávania pre finálnu kvalitu.

Nový cement Multicem má veľmi dobrú spracovateľnosť a výbornú plasticitu, jednoducho sa zhutňuje a hladí. Skúšky cementu pri strojnej výrobe poterov na stavbe ukázali jeho bezproblémové spracovanie v miešačke ako aj plynulú dopravu pneumatickou dopravou na stavbe na miesto uloženia. Po spracovaní a uhladení pomerne rýchlo zavädne a začína vytvrdzovať. V porovnaní s podobnými cementami si vyžaduje menej vody, čo je z hľadiska finálnej kvality betónu veľmi dobré. Očakávame, že stavbári si na tento cement veľmi rýchlo zvyknú a ocenia jeho prednosti. Je dodávaný v papierových vreciach o váhe 25 kg na palete, chránený fóliou proti dažďu a navlhnutiu pri skladovaní. Je vhodný na všetky bežné aplikácie pri výstavbe bytov a rodinných domov a bude dostupný v širokej sieti predajcov stavebného materiálu.

Extracem – balený cement vysokej pevnosti

Extracem predstavuje vysokokvalitný cement portlandského typu CEM I a pevnosťou min. 42,5 Mpa po 28 dňoch, čo ho zaraďuje medzi cementy najvyššej kvality. Jeho výroba v cementárni Rohožník má dlhú tradíciu a vyrába sa hlavne pre náročné priemyselné technológie v oblasti výroby prefabrikátov, betonárskeho tovaru a pod. Ako balený výrobok je vhodný všade tam, kde očakávame rýchly nárast začiatočných pevností, zvýšené nároky na trvanlivosť a pod. Pri práci s týmto cementom dochádza k rýchlejšej hydratácii cementu, a tým aj vývoju hydratačného tepla, čo je výhodou pri chladnejšom počasí. Naopak, táto vlastnosť je nevýhodou v letnom počasí a podcenenie prehriatia betónu v letnom období ho môže vážne poškodiť. Preto ho neodporúčame na spracovanie pri vysokých vonkajších teplotách bez potrebnej odbornej starostlivosti. Pri výrobe betónov a drobných betonárskych výrobkov je potrebné starostlivo vyberať kamenivo, poznať jeho krivky zrnitosti tak, aby bol betón navrhnutý optimálne a cenovo výhodne. Pri práci s týmto cementom sa právom očakáva naozaj prvotriedny výsledok práce.

Výrobok je dodávaný v papierových vreciach o váhe 25kg, na palete a balený v ochrannej fólii. Výrobok je dostupný v širokej sieti predajcov stavebného materiálu.

Július Gúzik

zdroj: Holcim (Slovensko) a.s.

Páčil sa vám článok?

áno: 121     nie: 149

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby