preskočiť na hlavný obsah

Nenechajte sa okrádať

/up/images/featured/images/Nenechajte_sa_okradat_0.png

Neustály rast cien energie z konvenčných zdrojov i pozvoľné zlepšovanie ekologického cítenia ľudí vedie k zvýšenému záujmu o obnoviteľné zdroje energie, ku ktorým patria aj slnečné kolektory. Solárny systém nepatrí do kategórie krátkodobých investícií. Má spoľahlivo plniť svoj účel a prinášať používateľovi osoh aspoň po dve generácie.

Zákazníci sa často dajú zlákať nízkou cenou druhotriednych slnečných kolektorov. Ide o výrobky zo štátov s vyššou intenzitou slnečného žiarenia alebo i z krajín s rozvinutým  priemyslom, ktoré na domácom náročnom trhu nenachádzajú uplatnenie. Štátnu podporu   tam dostane len solárne zariadenie, spĺňajúce kritériá európskych noriem (EN č. 129 75-1 a -2 ) prípadne so značkou SolarKeymark, overované akreditovanou skúšobňou. Nasledujúce riadky sú určené, najmä pre laikov, ktorým môžu byť nápomocné pri ich rozhodovaní.

Podozrivé sľuby dodávateľov

Treba sa zamyslieť, či nám výrobca, ktorý nedisponuje referenciami staršími ako jeden až päť rokov, môže poskytnúť 10-ročnú záruku. Dôveryhodný dodávateľ predloží klientovi atesty z akreditovaných skúšobní a dokáže splniť jeho požiadavku na zabezpečenie merania výkonu solárneho zariadenia. Slnečný kolektor nie je univerzálnym prostriedkom na úplné pokrytie energetických potrieb. Bez akýchkoľvek dotácií nie je v našich podmienkach možná návratnosť vložených prostriedkov pri príprave TÚV a prikurovaní v rodinných domoch kratšia ako štyri roky. Z ekonomického hľadiska nemá zmysel pokrytie ročných energetických potrieb vyššie ako 70 % pri príprave TÚV a vyššie ako 30 % pri kombinovanej príprave TÚV a solárnom prikurovaní budov. Nepravdepodobný je energetický zisk plochých  kolektorov vyšší ako 600 kWh/m2 za rok pri príprave TÚV a viac ako 400 kWh/m2 za rok pri kombinovanej príprave TÚV a prikurovaní. Treba byť obozretný, ak dodávateľ ponúka za relatívne nízku cenu solárne zariadenie, ktorého funkčnosť je podmienená  kúpou celého radu ďalších  komponentov.

Solárny systém súvisí s projektom budovy

Solárne prikurovanie sa nezvykne navrhovať, ak je projektovaná vstupná teplota vykurovacieho média výrazne vyššia ako 50 °C a budova má vysoké tepelné straty. Prípravu teplej vody a vysoký stupeň (80 – 90 %) pokrytia potreby tepla na vykurovanie rodinného domu nie je možné zabezpečiť kolektormi s celkovou plochou maximálne 6 až 10 m2. V prípade inštalácie slnečných kolektorov na rovných strechách musí dodávateľ predložiť statické výpočty pre zaťaženie vetrom v závislosti od výšky budovy na ich nosné konštrukcie.     

Materiál a technické vybavenie

Na transparentný kryt kolektora a spojenie kolektorového poľa so zásobníkom nie sú vhodné plasty alebo izolácia s nedostatočnou teplotnou odolnosťou. Na výstup z kolektorového poľa  patrí odvzdušňovací ventil s ochranou proti prehriatiu a neželanému otvoreniu.

Solárny zásobník

V solárnom zásobníku je zabudovaný špirálový výmenník, ktorého plocha musí byť minimálne 0,2 m2 na jeden meter štvorcový inštalovanej kolektorovej plochy. Nie je vhodný solárny zásobník, ktorého objem je výrazne menší ako 40 l alebo výrazne väčší ako 60 l na meter štvorcový inštalovanej kolektorovej plochy. Ak sa rozhodneme pre zásobník s objemom  väčším ako 400 l, musí mať vyriešený spôsob termickej dezinfekcie.

Absorbér

Účinnosť kolektorov je dôležitým parametrom, ktorý sa často zamieňa s koeficientom absorbcie, alebo je uvedený ako prevádzková účinnosť slnečných kolektorov. Udávaná účinnosť nemôže presahovať hodnotu 85 %. V slnečných kolektoroch s kovovým absorbérom nie je prípustný prietokový ohrev TÚV ani vody v bazéne. Nevhodný je i absorbér, na ktorý boli použité rôzne postreky označené ako solárny lak, selektívny náter a podobne. Rovnako nesmú byť použité penoplastové tepelné izolácie v bezprostrednom kontakte s absorbérom.

TEXT Ing. Ján Tomčiak
FOTO Thermosolar 

MEDIA/ST spol. s r.o.­  

Páčil sa vám článok?

áno: 216     nie: 235

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby