preskočiť na hlavný obsah

MvE Dobrohošť

/up/images/featured/images/0-mve.jpg

Minulý rok v katastrálnom území obce Dobrohošť (okr. Dunajská Streda), pri vypúšťacom kanáli koryta rieky Dunaj, sa začala výstavba Malej vodnej elektrárne (MVE) Dobrohošť. Realizácia stavby prebieha na ľavom brehu odberného objektu a spojovacieho kanála do ramennej sústavy Dunaja a naplánovaná je na 18 mesiacov. Stavba bude produkovať elektrickú energiu využívaním energetického potenciálu spádu vody, čím nebude produkovať žiadny odpad a do ovzdušia žiadne škodlivé látky.

Základné údaje stavby

MVE Dobrohošť je navrhnutá za účelom výroby elektrickej energie, s využitím už jestvujúceho hydroenergetického potenciálu vody na dotáciu ramennej sústavy. Pri navrhovanom spáde - rozdielu hladín necelých 8,7 m sa predpokladá ročná výroba elektrickej energie cca 11 800 MWh. Výrobu energie zabezpečí jedna priamo prietočná S-Kaplan turbína s inštalovaným energetickým výkonom 1 870 kW. Stavba využíva existujúci privádzač, ktorý bol vybudovaný spoločne s odberným objektom. Spracovaná voda v elektrárni, s maximálnym množstvom 25 m3.s-1, bude krátkym novovybudovaným odpadovým kanálom vrátená späť do spojovacieho kanála ramennej sústavy Dunaja. Vyrobená elektrická energia, bude odvádzaná do štátnej elektrifi- kačnej sústavy cez 22 kV linku, ktorá prechádza staveniskom. Stavba produkuje elektrickú energiu využívaním energetického potenciálu spádu vody a tým neprodukuje žiadny odpad a do ovzdušia nevypúšťa žiadne škodlivé látky.

Charakterom svojej produkcie ochráni každý rok naše životné prostredie o exhaláty a tuhý odpad zo spálenia cca 40 tisíc ton hnedého uhlia. Stavba je navrhnutá ako bezobslužná elektráreň s občasnou pochôdzkovou službou raz za 24 hodín.

Význam stavby

Stavba MVE Dobrohošť je v súlade s koncepciou rozvoja využívania obnovitelných zdrojov energie - dokument Energetická politika Slovenskej republiky, ktorú prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 5 v januári 2000. Obnovitelné zdroje energie (OEZ) sú perspektívne energetické zdroje domáceho pôvodu, osobitne energia z vody, s minimálnym dopadom na životné prostredie. Správne umiestnenie obnovitelných zdrojov energie sa môže navyše stať kľúčovým prvkom v rozvoji jednotlivých regiónov, čím môže prispieť k dosiahnutiu lepšej sociálnej a ekonomickej kohézie v krajine.

Lokalita: Dobrohošť, okres Dunajská Streda
Projektové riešenie: Ing. Miloš Kedrovič
Investor a zhotoviteľ: Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava
Hlavný dodávateľ: Váhostav - SK, a. s.
Stavebné náklady: cca 7 mil. EUR bez DPH
Lehota výstavby: 6/2010 - 12/2011

Pripravené v spolupráci s VVB Vizualizácie a foto: archív VVB

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 151     nie: 137

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby