preskočiť na hlavný obsah

Možnsti úspor pri kúrení

/up/images/featured/images/0-usporakurenie.jpg

Či ide o rekonštrukciu domu a v rámci nej o zefektívnenie systému vykurovania, alebo o realizáciu nového systému vykurovania v novostavbe, k voľbe vykurovacieho systému treba pristupovať individuálne. Každý objekt je jedinečný a zďaleka neplatí, že čo je výhodné pre jeden objekt, bude aj pre iný.

Voľbu optimálnej vykurovacej sústavy ovplyvňujú nasledovné podmienky:
1.    Stavebno-technické požiadavky Architektonicko-urbanistické poňatie stavby (výber pozemku, orientácia domu k svetovým stranám a jeho umiestnenie na pozemku a pod.), dispozičné riešenie stavby, tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií (t. j. materiál obvodových múrov, okenné výplne, izolácia fasády a strešného plášťa) a vonkajšie klimatické podmienky. Tieto požiadavky sú spojené s tvarom, umiestnením a s vlastnosťami použitých materiálov posudzovaného objektu.
2.    Požiadavky na vykurovací systém dostupná palivová základňa (plyn, elektrina, drevo a pod.), využitie vykurovacích priestorov, požiadavky na tepelnú pohodu.
3.    Prevádzkové požiadavky požiadavky na prevádzku, údržbu a komfort, estetické a iné požiadavky.

Typy vykurovacích sústav

Spôsob šírenia tepla ovplyvňuje spotrebu energie i tepelnú pohodu v miestnosti. Výber je možný z troch typov vykurovacích systémov.

Konvekčné vykurovanie

Jeho typickým predstaviteľom sú klasické radiátory. Teplo sa odovzdáva prúdením, pričom sa ohrieva vzduch, ktorý odovzdáva teplo okolitým konštrukciám. Vykurovacie telesá by mali byť umiestnené v miestach s najväčšími tepelnými stratami (napr. pod oknami) a pri obvodovej stene. Ich výkon sa stanovuje výpočtom tepelných strát. Ploché vykurovacie telesá (radiátory bez rebier) majú vyšší podiel sálavého tepla (z hľadiska tepelnej pohody stačí nižšia teplota v miestnosti), umožňujú nižšie nábehové teploty, ľahko sa udržiavajú čisté.

Hlavné výhody: menšie investičné náklady, bezhlučná prevádzka, pomerne jednoduchá montáž, rýchlejší nábeh systému, Nevýhody: potreba vysokej teploty vykurovacieho telesa a teplonosnej kvapaliny (energetická náročnosť zdroja tepla), nízky podiel sálavých plôch a s tým súvisiaca nízka teplota stien a vyššia potrebná teplota miestnosti na dosiahnutie tepelnej pohody.

Teplovzdušné kúrenie je tiež konvekčným: do vykurovaného priestoru sa vháňa teplý vzduch. Tento spôsob sa používa najmä v budovách s veľkým podielom zasklených plôch, aby sa zabránilo ich orosovaniu. Systém je veľmi dobre regulovateľný, avšak menej vhodný do trvale vykurovaných priestorov s veľkou tepelnou zotrvačnosťou. Používa sa ako doplnkové vykurovanie domácnosti, napr. krbom s teplovzdušnými prieduchmi na distribúciu tepla do miestností.

Sálavé vykurovanie

Je založené na fyzikálne odlišnom princípe odovzdávania tepla, z čoho vyplývajú jeho možnosti úspor. Sálavé vykurovanie odovzdáva teplo elektromagnetickým vlnením prvotne ohrieva stavebné konštrukcie a následne od nich okolitý vzduch.

V súčasnosti najviac používaným sálavým vykurovacím systémom je podlahové vykurovanie. Na princípe sálavého vykurovania pracuje aj akumulačná kachľová pec (hypokaustový a akumulačný krb). Výhody: zabezpečenie rovnomerného teplotného stavu v miestnosti, nízke náklady na prevádzku a údržbu, zdraviu nezávadné prostredie vhodné aj pre alergikov, pri akumulačných krboch a peciach aj ich estetická hodnota, pri podlahovom vykurovaní zase ich „neviditeľnosť" v priestore. Nevýhody: Jednou z mála nevýhod sú vyššie investičné náklady.

Kombinované vykurovanie

Vytvára z hľadiska energetického, ekonomického a environmentálneho optimálne vyvážené vnútorné prostredie vytvorené na základe výhod jednotlivých vykurovacích systémov.

Alternatívnym zdrojom vykurovania v medziobdobí sú krby, vo variantoch podľa systémového riešenia. Teplovzdušný krb má veľký podiel konvekčného tepla a odovzdáva len malý podiel sálaním. Je vhodný na rozvod tepla aj do susedných miestností, má rýchly nábeh tepla, ale malú tepelnú zotrvačnosť. Je nutné ho správne nadimenzovať, aby nedochádzalo k prekúreniu priestorov a následnému vetraniu a stratám tepla. Je ho možné kombinovať s iným primárnym vykurovaním ako doplnkové resp. pomocou rekuperačnej jednotky. Teplovodný krb môže slúžiťako primárny zdroj vykurovania v spojení s akumulačnou nádržou, ku ktorej môžu byť pripojené solárne kolektory na ohrev TUV (teplej úžitkovej vody) v letnom období. Teplá voda z akumulačnej nádrže môže ohrievať radiátory, podlahové či stenové vykurovanie aj TUV. Teplovodný krb ako sekundárny zdroj vykurovania je možné pripojiť aj do existujúceho teplovodného vykurovania, kde je výhrevným médiom plyn, nafta alebo iné palivo. Vyrobí dostatočné množstvo teplej vody na vykúrenie domu pri použití existujúcich potrubí a výhrevných článkov. Akumulačný hypokaustový krb, pec majú veľký podiel sálavého tepla a len malý podiel konvekčného tepla. Sú vhodné aj ako lokálny zdroj tepla, ale taktiež môžu vykurovať aj viac miestnosti, len je na to nutné myslieť už vo fáze projektu a poradiť sa s odborníkom a architektom. Pri správnom nadimenzovaní dosahujú vysokú účinnosť, nízku spotrebu paliva, nízke emisné hodnoty, majú dlhý interval medzi prikladaním paliva (12 až 24 hod.), postupne dlhodobo odovzdávajú teplo príjemným sálaním. Tento systém vykurovania je vhodný do nízkoenergetických domov a je možné ho kombinovať so solárnymi panelmi, elektrickým vykurovaním a pod.

Pri voľbe vykurovacieho systému sa vždy najprv poraďte s odborníkmi a dbajte na to, aby bol navrhnutý a prispôsobený presne pre váš dom. Iba tak bude vytvorený predpoklad na jeho hospodárnu a bezpečnú prevádzku. Téme krby sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcom čísle, kde poradíme spolu s odborníkmi, ako si správne vybrať krb, pec, aká by mala byť stavebná pripravenosť a na čo všetko pri stavbe krbu nezabudnúť.

Text: z materiálov spoločnosti Maxdetail I Foto: Maxdetail, DEVI
1 Podlahové kúrenie patrí k najvyužívanejšiemu druhu sálavého vykurovacieho systému.
2    Zaujímavo riešený krb ako dominanta interiéru.
3    Akumulačná pec má vysoký podiel sálavého tepla.

zdroj: štýl bývania

Páčil sa vám článok?

áno: 204     nie: 282

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby