preskočiť na hlavný obsah

Most na diaľnici D1 v úseku Jánovce - Studenec

/up/images/featured/images/most_0.jpg

Objekt 205-00 „Most na diaľnici v km 1,650" je vytvorený kombináciou betónových konštrukcií (spodná stavba, piliere a mostovka) a oceľových konštrukcií (hlavné nosné oblúky, kyvné stojky a sústavou priečnikov a pozdĺžnikov pod betónovou mostovkou). Celková dĺžka siedmich dilatačných polí je 500 m. Hmotnosť oceľovej nosnej konštrukcie je 2 010 371 kg.

Nosnú oceľovú konštrukciu dilatačných celkov DC2 - DC8 tvoria oceľové oblúky, na ktorých je pomocou kyvných stojok uložená priamopásová mostovka, ktorá je zhotovená ako spriahnutá oceľobetónová konštrukcia. Dilatačné úseky majú postupne rozpätia polí 60,70,3 x 80,70,60 m, pričom geometrický tvar navrhnutých oblúkov odpovedá tvaru terénu. Železobetónová doska mostovky je po celej dĺžke objektu v pozdĺžnom sklone 1,05 % a z hľadiska statiky je doska uložená na oceľovom rošte vytvorenom z nosníkov situovaných v pozdĺžnom a priečnom smere. Uloženie oceľových oblúkov na železobetónové bloky spodnej stavby je navrhnuté cez pevné hrncové ložiská.

Oceľové nosné oblúky sú zhotovené z uzatvoreného zváraného prierezu s vonkajším rozmerom oblúkov 1 000 x 1 400 mm (pre rozpätia 60 m) apre rozpätia 70 a 80 m má prierez vonkajší rozmer 1 000 x 1 500 mm. Tvar uzavretého prierezu zabezpečujú priečne situované diafragmy umiestnené vo vnútri prierezu. V miestach uloženia stojok na oblúky, sú oblúky vzájomne spojené priečlami z rúr kruhového prierezu.

Detail pripojenia priečle k oblúkom je navrhnutý tak, aby boli vytvorené v horizontálnom i vertikálnom smere rámy. V dolnej časti nosných oblúkov mosta je ukončenie pomocou čelnej dosky, ktorá je vystužená výstuhami, pričom na kotevnej platni sú pripravené otvory na prichytenie hrncového ložiska.

V mieste uloženia oblúka na základy nad ložiskom je navrhnutá hrubostenná oceľová rúra, ktorá je vyplnená betónom z dôvodu zvýšenia tuhosti a umožňuje výmenu ložísk.

Kyvné stojky tvoria sústavu podpier pre priečniky mostovky. Oceľové stojky majú prierez zváraného „I" profilu, pripájanie stojok na oblúky a priečniky je pomocou vysokopevnostných skrutiek. Priečniky sú obdobne navrhnuté ako zvárané prierezy s premennou výškou, pričom horná hrana priečnikov sleduje priečny sklon komunikácie. Oceľové pozdĺžne prvky sú vyrobené z valcovaných profilov tvaru IPE a HEA, pričom v mieste napojenia na priečnik sú upravené nábehmi tak, aby bola výška nábehu prispôsobená výške priečnika. Na hornej pásnici priečnikov a pozdĺžnikov sú privarené spriahovacie trny, ktoré zabezpečujú spolupôsobenie so železobetónovou doskou. Na zabezpečenie povrchovej ochrany bol použitý polyuretánový náterový systém.

Montáž oceľovej konštrukcie

Pre vykladanie montážnych dielcov aich následnú montáž boli použité autožeriavy AC 40, AC 60, AC 535 s nosnosťou 180 ton. Pre montáž drobných konštrukcií AD 28. Pre osadenie mostných dielcov, ich zrovnanie a spustenie mostu na ložiská boli použité hydraulické zdviháky. Z výroby sa vykonali vždy minimálne 2 dielenské preberania pre oblúky a dve pre mostovkový rošt. Rozdelenie montáže bolo do viacerých etáp po dilatačných celkoch.

Montáž sa začala rozložením oceľovej konštrukcie, usadením a zameraním podpernej konštrukcie pre jednotlivé dilatačné celky. Niveleta podpier musela byť korigovaná v mieste podopretia o nadvýšenie. Pred osadením oceľovej konštrukcie sa museli na piliere osadiť ložiská. Potom už boli na jednotlivé časti podpernej konštrukcie ukladané jednotlivé dielce oblúkov vždy po dvojiciach z oboch strán a vždy od ložísk. Celý oblúk sa potom uzavrel vložením strednej časti dvojice oblúkov.

Jednotlivé dielce boli po osadení, zrovnaní a zameraní čiastočne montážne spojené. Dielce boli potom zrovnávané pomocou hydraulických zdvihákov tak, aby boli nastavené do požadovanej geometrie podľa projektu. Tento proces sa postupne a opatrne niekoľkokrát opakoval až do konečného zostavenia. Po kontrole sa dal pokyn na plné zváračské práce. Po nich nasledovala kontrola montážnych zvarov.

Po ukončení prác na oblúkoch sa pripravila podperná konštrukcia pre rošt mostovky. Časti mostovkového roštu sa predmontovali na pomocných podperách. Následne po geometrickej kontrole a kontrole zvarov sa po sekciách osadil rošt mostovky nad oceľové oblúky. Spoločne s touto montážou sa robila aj montáž kyvných stojok, ktoré spájali oblúky s mostovkou. Samozrejme, že sa opäť opakoval proces kontroly geometrie, urovnávanie a po kontrole sa začali plné zváračské práce na tomto rošte.

Tento proces sa opakoval pri každom dilatačnom celku. Po dokončení kompletnej montáže sa skontrolovala celková poloha mostu, urobilo sa záverečné geometrické zameranie, dokončili sa všetky predpísané nedeštruktívne kontroly zvarov.

Po tomto všetkom sa po jednotlivých montážnych prehliadkach a preberaniach jednotlivých dilatačných celkov mohlo konštatovať, že nosná oceľová konštrukcia mosta 205 je úspešne namontovaná. Po betonáži mostovky bolo odstránené montážne stuženie a boli dokončené nátery konštrukcie.

Pripravila redakcia v spolupráci s firmou INGSTEEL

Foto: Ing. Jozef Zajonc
Literatúra:
•    10.1 Technická správa OK - RDS, 205, Most na diaľnici v km 1,650, 1. etapa
•    TKP montáže oblúkov a mostovky, Hutné Montáže, a. s.

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 249     nie: 146

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby