preskočiť na hlavný obsah

Modernizácia kúpeľne nie je lacná záležitosť

/up/images/featured/images/Modernizacia kupelne_0.png

Každý, kto vlastní alebo si kúpi starší byt a chce ho obnoviť, musí sa rozhodovať tak, aby rekonštrukcia nepresiahla jeho finančné možnosti. Akákoľvek obnova bytu totiž nie je v súčasnosti finančne jednoduchá záležitosť. Stavebné práce a materiály sú cenovo rozdielne, a tak sa stáva, že majiteľ bytu vopred ťažko dokáže odhadnúť svoje možnosti.

V prípade, že sa rozhodneme začať s rekonštrukciou kúpeľne, musíme si uvedomiť v čom spočívajú stavebné práce na jej kvalitnú obnovu. Pokúsime sa vymenovať tie najdôležitejšie:

- demontáž zariadení a vybúranie nepotrebných konštrukcií, obkladov a dlažieb,
- zhotovenie nových stavebných konštrukcií,
- montáž rozvodov zdravotechnických inštalácií a elektroinštalácií, prípadne ústredného kúrenia,
- montáž potrubí vzduchotechniky,
- zhotovenie obkladov a dlažieb,
- osadenie zdravotechnických zariadení,
- montáž svietidiel vypínačov a zásuviek,
- montáž zariadení vzduchotechniky.

Ďalšie neodmysliteľné náklady pri modernizácii kúpeľne predstavuje jej vybavenie.

Ako rekonštrukciu financovať

Výber vyhovujúceho spôsobu financovania nie je jednoduchý. Závisí od konkrétnej finančnej situácie každého človeka, od jeho príjmu, potrebnej výšky požičiavanej sumy, dĺžky splácania úveru, ale aj od remeselnej zručnosti samotného majiteľa domu či bytu.

Ak rekonštrukciu ponecháme na stavebnú firmu, musíme rátať s ďalšími finančnými nákladmi. Koľko bude obnova stáť, by sme mali vedieť ešte predtým, ako navštívime bankovú inštitúciu a budeme sa pýtať na konkrétne podmienky pôžičky. Výber typu úveru vždy závisí aj od toho, koľko peňazí si potrebujeme požičať.

Finančné inštitúcie v súčasnosti poskytujú rôzne možnosti pôžičiek aj na rôzne účely. Financovanie vlastného bývania resp. rekonštrukcie nehnuteľnosti je v princípe možné niekoľkými spôsobmi: prostredníctvom hypotekárnych úverov určených na tento účel, stavebným sporením alebo rôznymi spotrebnými úvermi.

Spotrebné úvery

V súčasnosti ich poskytujú takmer všetky banky, pričom ich účel môže byť rôzny, napríklad na zariadenie domácnosti, kúpu auta, na dovolenku, rekonštrukciu bytu apod. Banka dáva voľnosť pri použití peňažných prostriedkov z úveru.

Všeobecne je ich možné rozdeliť na účelové a bezúčelové. Niektoré banky poskytujú viaceré typy spotrebných úverov, ktoré sa odlišujú jednak spôsobom zabezpečenia (vo všeobecnosti platí, že ak je úver zabezpečený nehnuteľnosťou, úroková sadzba je nižšia) ako aj maximálnou výškou poskytnutej sumy.

Bankové spotrebné úvery sa na rozdiel od nákupov na splátky vybavujú zložitejšie. Klient totiž musí preukázať schopnosť splácať úver zo svojho príjmu. Na druhej strane však výhodou bankového spotrebného úveru oproti nákupu na splátky je nižšia úroková sadzba.

Podmienky na poskytnutie spotrebného úveru sa u jednotlivých bánk líšia. Spoločným pravidlom pre všetky je, aby klient bol občanom Slovenskej republiky (alebo cudzincom s trvalým pobytom v SR) a mal taký príjem, ktorý mu umožní splácať úver.

Na základe spoločných príjmov a výdavkov rodiny banka určí maximálnu výšku potenciálneho úveru. Pri poskytovaní úveru je výhodou, ak má klient účet vedený niekoľko mesiacov v banke, kde žiada o úver (obvykle 3 až 6 mesiacov pred pridelením), pričom mzda musí byť posielaná na účet v banke, ktorá úver poskytuje. Niektoré banky podmienku poskytnutia úveru limitujú minimálnou dolnou hranicou mesačného príjmu žiadateľa.

Nevyhnutným kritériom na vybavenie žiadosti je plnoletosť, pričom väčšina bánk si takisto stanovuje maximálny vek na poskytnutie úveru. V prevažnej väčšine žiadateľ v dobe splatenia úveru nesmie presiahnuť vek 65 rokov.

Spotrebné úvery založené nehnuteľnosťou

Okrem klasických spotrebných úverov ponúkajú bankové inštitúcie aj tzv. americkú hypotéku, ktorá však nie je hypotekárnym úverom na bývanie, ako by sa mohlo zdať z jej názvu. Je to v skutočnosti bezúčelový spotrebný úver, pri ktorom nie je potrebné preukazovať jeho spôsob použitia. S hypotékou má spoločné iba to, že je zaručená nehnuteľnosťou.

Na rozdiel od klasickej hypotéky, ktorú môže záujemca zo zákona využiť iba na bývanie, z americkej môže zaplatiť, čokoľvek potrebuje a chce. Okrem nehnuteľnosti žiadateľ o takýto druh financovania nepotrebuje žiadne ďalšie zabezpečenie, ani ručiteľa, a to dokonca ani v prípade, ak je žiadateľ o úver slobodný. Na získanie úveru mu stačí doklad o príjme a doklady o nehnuteľnosti. Nie je potrebná ani notárska zápisnica, ani podpisovanie zmeniek. Pri americkej hypotéke banka získa do zálohy nehnuteľnosť, preto môže peniaze požičať lacnejšie, ako keby splatenie peňazí zabezpečoval napríklad ručiteľ.

Výhodou americkej hypotéky je možnosť dlhodobého splácania a niekoľkonásobne vyššia suma, ktorú si môžeme požičať oproti spotrebnému úveru. Nevýhodou sú vyššie náklady súvisiace so získaním úveru. Na rozdiel od bežného spotrebného úveru zabezpečeného blankozmenkou sú s úvermi zabezpečenými nehnuteľnosťou spojené ešte ďalšie náklady, ktoré súvisia napríklad s ocenením bytu, poplatkami katastrálnemu úradu pri zápise záložného práva ako aj náklady v súvislosti so založením nehnuteľnosti v prospech banky. Ak žiadateľ môže banke podložiť dokladmi väčšinu peňazí, ktoré si chce požičať, je americká hypotéka zbytočne drahá. V tom prípade je ekonomickejšie využiť spotrebný účelový úver.

Niektoré banky navyše ponúkajú špeciálny účelový úver založený nehnuteľnosťou, ktorý je lacnejší ako americká hypotéka.

Hypotekárne úvery

Vo svete sú najčastejšie využívanými úvermi na nákup alebo výstavbu bytu, na jeho údržbu alebo modernizáciu, na splatenie úveru použitého na nákup nehnuteľnosti i na vysporiadanie spoluvlastníctva. Umožňujú získať peniaze bez dlhodobého sporenia. Klient hypotekárnej banky ručí za poskytnutý úver hodnotou svojej nehnuteľnosti.

Hypotekárne úvery sú úvery dlhodobé, doba ich splatnosti predstavuje 4 až 30 rokov. Umožňujú rozložiť finančné zaťaženie pri ich splácaní na dlhšie časové obdobie. Banka však obmedzuje poskytovanie dlhodobejších hypotekárnych úverov pre starších klientov časom ich odchodu do dôchodku, keď sa už nepredpokladá, že budú schopní pravidelne splácať periodické mesačné splátky. Poskytnutie hypotekárneho úveru nie je viazané na to, či klient pravidelne sporí peniaze v bankovej inštitúcii.

Dôvodov, prečo sú hypotéky stále žiadaným finančným produktom na trhu, je hneď niekoľko. Predstavujú rýchly zdroj získania dlhodobých finančných prostriedkov, úrokové sadzby v posledných rokoch výrazne klesli a na zábezpeku sú akceptované aj rozostavané nehnuteľnosti. Pri žiadosti o úver sa už nemusí spisovať notárska zápisnica, čím sú znížené náklady už na začiatku úverového vzťahu. Hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách možno poskytnúť štandardne do výšky 70 % hodnoty nehnuteľnosti, ktorú určí bankou akceptovaný znalec.

Bankové inštitúcie ponúkajú rôzne možnosti úrokovej sadzby, z ktorých si klient môže vybrať:

- pohyblivú - variabilnú úrokovú sadzbu, ktorá je zaujímavá hlavne preto, že je o niečo nižšia ako fixná
- pevnú - fixnú na 1, 4, 5, 10 a 15 rokov (nie všetky banky ponúkajú všetky možnosti). Pri tomto type úrokovej sadzby má klient istotu, že počas stanoveného obdobia fixácie sa úroková sadzba nebude meniť.

Vzhľadom na súčasnú krízu na americkom trhu s hypotékami predpokladáme, že úrokové sadzby na hypotekárne úvery porastú.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie predstavuje formu sporenia, ktorú podporuje štát formou štátnej podpory (prémie k stavebnému sporeniu). Cieľom stavebného sporenia je získať stavebný úver, ktorý možno využiť na kúpu bytu alebo domu, stavbu či modernizáciu bytu alebo domu, kúpu stavebného pozemku, obstaranie a prestavbu nebytových priestorov na byt a podobne. Nárok na tento úver vzniká vtedy, ak sporiteľ systematicky a dostatočne dlhú dobu ukladá svoje peniaze na účet stavebného sporenia.

Povinná doba sporenia oprávňujúca klienta na získanie výhodného stavebného úveru závisí od druhu produktu stavebného sporenia. Najčastejšie predstavuje 6 rokov. Maximálna výška štátnej prémie na jedného sporiteľa na rok 2008 je stanovená na 12,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk. Na získanie jej maximálnej výšky je potrebné vložiť v roku 2008 na účet stavebného sporenia 16 000 Sk.

Stavebné sporenie predstavuje mnoho variantov - či už z hľadiska dĺžky splatnosti, výšky úrokovej sadzby úveru alebo požiadavky minimálnej nasporenej sumy. To všetko si klient môže zväčša zvoliť sám, podľa jeho životnej situácie a možností.

Špecifickú formu úveru predstavuje medziúver, o ktorý môže stavebný sporiteľ požiadať skôr, ako mu vznikne nárok na pridelenie cieľovej sumy. Svoje špecifiká majú aj sporiteľňami ponúkané tzv. "akciové medziúvery".

Iné možnosti financovania

Pri úveroch poskytovaných občanom sa nezriedka stretávame s pojmami ako kontokorentný úver resp. revolvingový úver.

Kontokorentný úver poskytuje banka na kontokorentnom účte, ktorý je osobitným typom bežného účtu. Osobitným v tom zmysle, že saldo na ňom môže prejsť do debetu, to znamená, že je to forma úveru, pri ktorom banka povolí klientovi záporný stav na účte. Nevýhodou však je, že kontokorentný úver býva drahší ako účelové úvery. Dôvodom toho je skutočnosť, že banka musí vo svojich zdrojoch rezervovať prostriedky zodpovedajúce dohodnutému objemu úverového rámca.

Okrem spotrebných úverov sú dostupné aj iné produkty, ktoré sú napríklad určené na nákup stavebného materiálu, t. j. na financovanie nákupov na dlh. Jedným z týchto produktov je kreditná karta. Klient pri nákupe tovaru kartou čerpá stále znovu obnovovaný - tzv. revolvingový úver, ktorý je vlastne akousi modifikáciou kontokorentného účtu. Každou splátkou zákazník znižuje dlh a zároveň si otvára dvere na jeho opätovné čerpanie až do vopred stanoveného limitu. To znamená, že je to druh úveru, ktorý sa stále dopĺňa na určitú pôvodnú sumu. To však môže zvádzať k stálemu nakupovaniu na úver, a tým (vďaka úrokom) aj k citeľnému predraženiu kupovaného tovaru.

Výber úveru na modernizáciu kúpeľne

Kritérií na správne rozhodnutie pri voľbe úveru je niekoľko:

- suma, ktorú si potrebujeme požičať,
- ako dlho chceme úver splácať,
- čím budeme za úver ručiť,
- závisí to aj od toho, či sme modernizáciu plánovali už dlhšie a niečo sme si usporili (napríklad máme zmluvu v stavebnej sporiteľni),
- či sme schopní predložiť banke doklady na všetky stavebné práce a materiál alebo si kúpeľňu chceme obnoviť svojpomocne.

Vysvetlenie pojmov

Na záver uvádzame niekoľko ekonomických pojmov, ktoré sa v súčasnosti bežne používajú, ale často sa stáva, že tí, ktorí s nimi narábajú každý deň, si ani neuvedomujú, že nie každý z nás je ekonóm.

Zmenka je cenný papier, v ktorom sa vystaviteľ zmenky buď sám priamo zaväzuje, že v stanovenom čase zaplatí zmenkovú sumu istej osobe, alebo prikazuje tretej osobe, aby v určenom čase za neho zaplatila určitú sumu.

Blankozmenka je dlžnícky cenný papier vystavený v zákonom predpísanej forme, ktorý predstavuje prísľub vystaviteľa zmenky zaplatiť určitú čiastku k dátumu splatnosti oprávnenému majiteľovi zmenky - veriteľovi, pričom určité údaje na zmenke nie sú úmyselne uvedené. Zmenka sa stane platnou so všetkými, zákonom predpísanými náležitosťami, až po doplnení týchto údajov v zmysle vopred dohodnutého postupu - podľa tzv. vyplňovacích oprávnení.

Cenné papiere predstavujú obecný termín pre rozsiahly súbor finančných aktív (napr. vládne obligácie, kmeňové akcie, atď.). Cenným papierom sa rozumie obchodovateľný (t. j. prevoditeľný) finančný nástroj v tom zmysle, že je ho možné kúpiť a predať. Práve vlastnosť obchodovateľnosti je dôležitá, aby sa daný nástroj považoval za cenný papier. Nie je možné totiž obchodovať so všetkými finančnými aktívami.

Debet znamená dovolený záporný zostatok na účte v banke.

Debetná platobná karta je platobná karta vydávaná k bankovému účtu. Kartu možno používať len do výšky povoleného zostatku účtu a denného limitu. Karta slúži len na prístup k hotovosti na účte. V zásade väčšina platobných kariet, napríklad Maestro domáca/medzinárodná, MasterCard štandard/zlatá patrí do tejto skupiny.

Kreditná platobná karta je úverový produkt, pri ktorom vydavateľ umožňuje držiteľovi čerpať úver v dohodnutej výške (úverový rámec/limit). Dlžnú sumu klient musí splatiť buď naraz (tzv. "charge" karty) alebo postupne - štandardné kreditné karty. Kreditná karta nie je viazaná k bankovému účtu klienta. Úver je možné čerpať iba prostredníctvom karty, či už platbou alebo výberom hotovosti. Pri výbere hotovosti bývajú zvyčajne vyššie poplatky. Klient väčšinou obdrží mesačný výpis s uvedením jednotlivých transakcií, poplatkov, celkovej dlžnej sumy, minimálnej splátky za dané obdobie i dátumu splátky.

Úver čerpaný použitím kreditnej karty je úročený úrokovou sadzbou, ktorá je spravidla uvedená v mesačnom vyjadrení. Mesačné vyjadrenie vychádza z faktu, že úver čerpaný kreditnou kartou je vo väčšine prípadov krátkodobý a držiteľ ho splatí v kratšom horizonte než jeden rok. U väčšiny kreditných kariet existuje tzv. bezúročné obdobie, ktoré sa v jednotlivých bankách pohybuje v rozmedzí približne 30 až 50 dní. Ak je úver čerpaný prostredníctvom kreditnej karty splatený v priebehu tohto obdobia, neplatia sa z neho žiadne úroky.

Ing. Daniela Špirková, PhD.
Snímky: archív redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 201     nie: 294

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby