preskočiť na hlavný obsah

Malty, omietky a maľby

/up/images/featured/images/Malty_omietky_a_malby_085.png

V oblasti stavebných materiálov patria malty a maltové zmesi medzi spojovacie materiály. Ich základnou schopnosťou je spájať niektoré druhy kusových stavív, a tak vytvárať kompaktné celky.

Malta sa skladá zo spojiva, plniva, vody a v niektorých prípadoch sú do nej pridávané prísady. Čerstvá malta môže byť zavlhnutá, mäkká až tekutá, časom postupne tuhne a tvrdne a stáva sa umelým kameňom. Malta má dosahovať požadovanú plastickosť, priľnavosť a pevnosť a má sa dať ľahko spracovávať. Kvalita zložiek, ich vzájomný pomer a spôsob spracovania ovplyvňujú základné vlastnosti týchto materiálov.

Druhy

Pri výbere vhodného materiálu berieme do úvahy viaceré kritériá a hľadiská. Predovšetkým je to účel, na ktorý chceme maltu použiť. Existujú malty na murovanie, spájanie dielcov, malty na vnútorné a vonkajšie omietky, na zalievanie a vypĺňanie škár, na osadzovanie častí a jednotlivých dielcov, malty na potery a škárovanie, na ukladanie dlažieb a lepenie obkladov.

Druh použitého spojiva rozdeľuje malty na cementové, vápenné, sadrové a kombinované tzv. nadstavované (napr. vápenno-cementové alebo cementovo-vápenné, podľa toho, ktoré spojivo prevláda), ďalej hlinené, polymércementové a špeciálne (napr. barytové, perlitové, horečnaté, atď.).

Plnivo môže byť prírodné (piesok, drvina), umelé alebo tzv. ľahké (perlit, mletá troska, pemza a iné).

Podľa prostredia, v ktorom tuhnú a tvrdnú, rozoznávame malty vzdušné (tuhnú a tvrdnú len na vzduchu) a hydraulické (tuhnú a tvrdnú aj pod vodou).

Podľa veľkosti zŕn použitého kameniva sa delia na hrubé, obyčajné a jemné.

Vápenné malty sa používajú na murovanie a na omietky. Sadrovou maltou môžeme omietať a svoje uplatnenie nachádza tiež pri pomocných prácach, napr. pri prekrývaní elektroinštalácií. Vápenno-cementové malty sa používajú pri murovaní, kde je predpísaná väčšia pevnosť muriva, ďalej pri zálievkach, poteroch, omietkach pod obkladačky, či pri vonkajších omietkach. Cementová malta slúži pri murárskych prácach, najmä pri adaptáciách, poteroch, podlahách, škárovaní, kladení dlaždíc a pri zhotovení omietok v mimoriadne vlhkých priestoroch.

Omietky

Funkciou omietok je vytvárať ochrannú bariéru stavby proti agresívnemu pôsobeniu poveternostných vplyvov (slnko, dážď, kyslé dažde) a ďalším vplyvom vonkajšieho prostredia (výfukové plyny, prach, machy). Slúžia aj ako tepelná a zvuková ochrana vnútorných priestorov.

Súčasný stavebný trh ponúka materiály, ktoré okrem základných požiadaviek štandardne spĺňajú vysoké nároky architektúry na estetickú úroveň omietok, ako aj technické a bezpečnostné parametre: pevnosť, objemová stálosť, tepelná vodivosť, difúzna schopnosť, tepelná rozťažnosť, mrazuvzdornosť, prievzdušnosť, vodoodpudivosť, nehorľavosť a pod.

Nemali by sme zabúdať ani na ďalšie kritériá kvality: zdravotnú neškodnosť, nenáročnosť spracovania, spoľahlivosť, vysokú životnosť a recyklovateľnosť. Všetky tieto parametre omietok skvalitňujú vlastnosti konštrukčných prvkov, na ktoré sa nanášajú. Zvyšuje sa tým trvanlivosť muriva a zabraňuje vzniku plesní a húb.

Omietku tvorí vrstva alebo viac vrstiev maltoviny, ktoré sa nanášajú na lícny povrch múrov, stropov a iných stavebných plôch. Na ich výrobu sa používajú rozličné druhy mált, ktoré sa skladajú zo spojiva, plniva, vody a prísad.

Spojivo môže byť minerálne, napríklad vápno, a to vzdušné, čisté a obyčajné na vnútorné omietky a hydraulické na vonkajšie omietky. Druhým minerálnym spojivom je sadra a nakoniec sú to cementy či už portlandské, hlinitanové alebo hutné. V praxi sa používajú aj organické spojivá, napríklad rôzne živice alebo disperzie na báze plastov (polymérov). Druh použitého spojiva jednoznačne vymedzuje aj oblasť použitia daného výrobku. Zjednodušene sa dá povedať, že omietky so sadrovým spojivom, resp. vápenné z vápenného hydrátu, je možné používať len v interiéroch. Vápenno-cementové, cementové a hydraulické vápenné omietky sa môžu uplatniť v interiéri aj exteriéri.

Medzi najčastejšie plnivá patrí piesok, kamenné drviny, jemné kamenné múčky, perlitové hmoty s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ale aj korok, kov, sľuda a iné. Kvalita plniva má veľký vplyv na pevnosť omietky.

Prísady sa pridávajú podľa účelu, na ktorý sa má omietka použiť. Zlepšujú niektoré jej vlastnosti ako napríklad mrazuvzdornosť, vodotesnosť, rezistenciu voči soli, farebnosť, priľnavosť k povrchu, poréznosť, disperziu a iné. Fungicídne prísady zabraňujú tvorbe plesní.

Podľa miesta použitia delíme omietky na vnútorné, vonkajšie a univerzálne.

Podľa spôsobu omietania na ručné, strojové a univerzálne a podľa spôsobu spracovania na omietky mokré a suché. Druhy prísad tiež ovplyvňujú ich názvy. Existujú napríklad omietky vodotesné, mrazuvzdorné či tepelnoizolačné.

Omietky sa nanášajú nahadzovaním, náterom alebo striekaním. Podľa druhu podkladu, na ktorý sa dajú nanášať, poznáme materiály použiteľné na drevo, murivo, betón, atď. Najväčší rozdiel medzi jednotlivými druhmi omietok však spôsobujú materiály, z ktorých sú vyrobené. Podľa toho poznáme omietky sadrové, vápenno-sadrové, vápenné, vápenno-cementové, s vápenným hydrátom, s hydraulickým vápnom, cementové, dorábané cementom, z kamenných drvín, zušľachtené, sanačné, dekoratívne a ťažké, ľahké, tepelnoizolačné, vodoizolačné... Povrchová úprava sa dá realizovať rôznym spôsobom, podľa nej môžu byť omietky hladké, hrubé, jemné, drsné, vyhladené, leštené, škrabané, ozdobné a štruktúra môže byť roztieraná, ryhovaná či zrnitá.

Vnútorné omietky by mali mať okrem iného aj dostatočnú tepelnoakumulačnú schopnosť, odolnosť voči požiarom a poskytovať reguláciu vlhkostného režimu v miestnosti i zvukovú izoláciu. V interiéri sa najčastejšie používajú omietky vápenné, vápenno-cementové, cementové, sadrové, štuková, stierkové a špeciálne (umelý mramor, crittalová, lesklý štuk, perlitová) ako aj suché omietkové zmesi.

Úlohou vonkajších omietok je hlavne ochrana konštrukcie domu, a to tepelná a zvuková. Táto vrstva je tiež podkladom pre konečnú povrchovú úpravu fasády. Do skupiny materiálov použiteľných v exteriéri patria vápenné omietky, cementové, štukové, šľachtené, z umelého kameňa a plastické, ktoré môžu byť točené, škrabané, jemné stierkované, štukové, ryhované, s kôrovitým povrchom ako aj omietky kremenné.

Veľmi obľúbené sú dnes štruktúrované materiály na báze syntetických živíc, ktoré sa dodávajú v stave pasty. Poznáme niekoľko štruktúr: šúchané, zatreté, rolované a striekané. Pod všetky štruktúrované omietky sa na podklad nanáša penetračný náter. Podmienkou na ich použitie je dostatočne rovný, suchý a pevný podklad bez prasklín. Široké uplatnenie dnes nachádzajú aj omietky akrylátové, silikátové, silikónové a tenkovrstvové minerálne.

Základným predpokladom správnej funkčnosti je správna voľba vhodného omietkového systému, ktorá musí zohľadňovať druh podkladu. Výrobcovia delia svoje výrobky najčastejšie na vnútorné, vonkajšie, sanačné, renovačné, šľachtené, dekoračné, tepelno-izolačné, ekologické a akustické. Široký výrobný sortiment vnútorných a vonkajších omietok na báze vápna, sadry vápenného hydrátu, cementu či polymérov a živíc na bežné použitie, v mnohých zrnitostiach, štruktúrach a odtieňoch umožňuje perfektnú a dlhodobú ochranu každého domu a typu staviva. Ich použitie na novostavbách, pri rekonštrukciách i sanáciách starších domov je dlhodobým a spoľahlivým riešením.

Maľby a nátery

Povrchová úprava stien a stropov má niekoľko významov. Úlohou maľby je predovšetkým estetická a hygienická funkcia. Trh ponúka rôzne variácie jednofarebných pastelových malieb ale tiež malieb v sýtych odtieňoch žltej, modrej, oranžovej, zelenej i čiernej a, samozrejme, v bielej farbe, ďalej cez klasické efektné kombinácie mramorových imitácií až po travertínové či rustikálne vyhotovenie povrchov. Jednotlivé druhy môžeme doplniť aj rôznymi dekórami.

Všetky maliarske farby by mali byť kvalitné, zodpovedajúce súčasným požiadavkám ako z hľadiska hygieny, tak aj ekológie (bez zápachu, emisií, neškodné zdraviu). Mali by sa vyznačovať vysokou belosťou a dobrou krycou schopnosťou.

Nízka spotreba, paropriepustnosť, stálosť a trvanlivosť patria medzi základné fyzikálne vlastnosti týchto materiálov. Meradlom kvality je aj schopnosť rýchlo schnúť, trvanlivosť a odolnosť voči oderu i opotrebovaniu. Tieto vlastnosti by mali byť pri každej farbe doložené príslušnými atestmi, vystavenými autorizovanými skúšobňami Slovenskej republiky.

Medzi tradičné materiály patria vápenné, kremičité, kazeínové, voskové a olejové maľby. Vápenné maľby sú jednoduché, majú vysokú nasiakavosť a kratšiu životnosť. Dnes sa používajú hlavne v kuchyniach, suterénoch a všade tam, kde je čoraz vyššia vlhkosť vzduchu. Minerálne maľby obsahujú minerálne spojivá - vápenné, bielo-cementové, silikátové alebo silikónové. Sú priedušné, viac či menej nasiakavé a vhodné aj na problematické povrchy.

Dnes sa často používajú maľby silikónové a akrylátové. Silikónové farby majú univerzálne využitie. Sú matné, vhodné na minerálne podklady, majú dobrú priľnavosť (môžu sa použiť aj na prekrytie starých silikátových a disperzných náterov) a vysokú priepustnosť pary. Môžeme ich umývať vodou. Akrylátové maľby majú vysokú kryciu schopnosť a dobrú pružnosť pri teplotných rozdieloch (vhodné sú na betón a šľachtené omietky), ale sú menej prievzdušné, preto nie sú vhodné tam, kde je predpokladaný zvýšený prestup vodných pár.

Veľmi obľúbené sú disperzné farby, ktoré sa vyrábajú s rôznou krycou schopnosťou a možnosťou farebného tónovania. Spojivom sú vodné alebo rozpúšťadlové disperzie polymérov. Na stene tvoria polymérny film držiaci adhéziou. Sú vhodné na suché aj staré omietky, na murivo, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, betónové panely, panely z ľahčených hmôt, papier, tapety, sanačné omietky, sadrokartón, atď. Nátery sú nenasiakavé a celkom alebo čiastočne nepriedušné. Pridávajú sa do nich aj spoľahlivo pôsobiace vodou riediteľné prísady s algicidnými, baktericidnými a fungicidnými účinkami, ktoré u nových náterov zabraňujú rastu húb, machov, rias a baktérií.

Na trhu dostať kúpiť aj náterové materiály na problematické steny, ako sú antinikotínové farby, farby na vlhké steny, antimikróbne farby a podobne.

Ing. Mária Kostolná
Snímky: archív autorky a redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 384     nie: 378

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby