preskočiť na hlavný obsah

Letné kúpalisko Lamač

/up/images/featured/images/kupalisko_lamac.png

BRATISLAVA - KATARÍNA ŠINÁKOVÁ

STARONOVÉ KÚPALISKO

Rekreačno-športových areálov s bazénmi je na Slovensku ako „šafranu“. Tých moderných, príp. zrekonštruovaných, spĺňajúcich potreby súčasnosti je ešte menej. Malebné prostredie starého Lamača ponúka netypické umiestnenie letného kúpaliska priamo v jestvujúcej zástavbe rodinných domov rôzneho architektonického výrazu. Mierne svažitý terén napomohol vytvoriť areál, ktorý nenarúša okolitý kolorit a náhodný okoloidúci len cez perforované oplotenie rozpozná charakter stavby.

Pôvodne Letné kúpalisko v Lamači bolo pre zlý technický stav uzatvorené po letnej sezóne v roku 2002. Následne architektonický ateliér Kataríny Šinákovej vypracoval architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie ako i realizačný projekt modernizácie bazénového zariadenia. K samotným rekonštrukčným prácam areálu kúpaliska a k výstavbe nových prevádzkových objektov a bazénov sa pristúpilo až v júli 2006. Oficiálne otvorenie pre verejnosť bolo v máji 2008.

Pôvodné objekty boli asanované a na jestvujúcom pozemku sa vybudovali nové objekty pokladne, prevádzkovej budovy nový plavecký bazén, detský a oddychový bazén. Rekonštrukcii sa nevyhli ani spevnené a voľné oddychové plochy, dobudovali sa plochy pre doplnkové aktivity: detské ihrisko, plážový volejbal a stolný tenis a zlepšili sa podmienky statickej dopravy.

Hlavný vstup návštevníkov do areálu, ako i príležitostný hospodársky vstup, sú umiestnené zo severovýchodnej strany - z ulice Pod násypom. Z tejto čelnej strany uzatvárajú areál i objekty pokladne a prevádzkovej budovy. V budúcnosti by mali byť doplnené i o objekt gastronomického zariadenia -prevádzku bufetu a rýchleho občerstvenia. Celková uličná čiara je od okolitých objektov mierne zasunutá smerom dovnútra areálu, čo umožnilo vytvorenie nástupného priestoru pred kúpaliskom, uspokojenie potrieb statickej dopravy ako i situovanie stojiska pre bicykle.

Zástavba novonavrhovaných objektov (prevádzková budova a pokladňa) je rozčlenená na časti podľa prevádzky a funkcie. Svojou výškou a hmotou nenarúšajú okolitú zástavbu, ale ich architektonický výraz (tvar, materiál) jasne naznačuje, že ide o objekty iného charakteru. Objekty sú navrhnuté ako kombinácia jednoduchých hranolových objemov, s prekrytím plochou strechou v kombinácii s pultovou strechou.
Sezónny objekt prevádzkovej budovy zahŕňa priestory šatní, hygieny (1 WC je i pre osoby s obmedzenou pohybovou schopnosťou), miestnosť pre plavčíka, prvú pomoc, sociálne zázemie pre personál letného kúpaliska, miestnosť upratovačky a ostatné skladové priestory. Jeho funkčno-prevádzkové riešenie bolo determinované plošnými možnosťami ako aj funkčnými požiadavkami investora – STaRZ-u. Je navrhnutý ako jednopodlažný objekt z pohľadového betónu v kombinácii s horizontálnym dreveným obkladom. V areálovej časti má časť fasády farebnú omietku a výrazné kruhové okná.

Akcentom areálu kúpaliska je samostatne stojaci murovaný objekt pokladne, jeho vežová forma s dreveným obkladom a so vstupným výkladovým pútačom - „akváriom“ - s motívmi vodnej flóry a fauny i s označením prevádzky.

Výškové nerovnosti medzi úrovňou nástupného chodníka a úrovňou spevnených plôch okolo bazénov sú vyrovnané bezbariérovou terénnou rampou a schodiskom. Prístup do častí šatní a hygienického zázemia je z úrovne nástupných plôch.

Nástupná terasa a bezbariérová rampa sú priestorovo oddelené betónovým oporným múrom, ktorý korešponduje s celkový výrazom okolitých objektov.

Centrom záujmu návštevníkov sú predovšetkým bazény. Tri železobetónové bazény s fóliou sú základných tvarov: plavecký je obdĺžnikového charakteru o rozmere 25 x 12,5 m, s hĺbkou od 1,2 do 1,8 m, detský bazén s rozmermi 5,4 x 6,8 m, s hĺbkou 0,12 - 0,5 m a oddychový bazén s vodnými atrakciami (žiaľ, z finančných dôvodov sa zrealizovala iba jedna atrakcia) s veľkosťou 5,2 x 6,8 m a hĺbkou 1,0 m. Bazény sú navzájom oddelené len komunikačnou plochou, pod ktorou je ukryté bazénové hospodárstvo. Rebríky, zábradlia a atypické oplachovacie sprchy sú antikorové.

Samotný areál kúpaliska, resp. jeho prírodná časť a vzrastlá zeleň (okrem výrubu ovocných stromov pri výstavbe prevádzkového objektu) bola ponechaná bez zásadných zmien, doplnená novou výsadbou. Dodatočným spádovaním terénu sa vyčlenili plochy pre doplnkové športové aktivity.
Predpokladaná priemerná denná návštevnosť letného kúpaliska je 500 návštevníkov.

Žiaľ, vzhľadom na to, že do dnešnej doby sa ešte nepodarilo zrealizovať objekt gastronomického zariadenia, tak nechcenou atrakciou letného kúpaliska je jeho dočasné (dúfajme) „romantické“ riešenie, s akým sa môžeme stretávať vo výstavných   predpriestoroch veľkoobchodov so stavebninami. Záverom mi ostáva dúfať, že štát k svojim daňovým poplatníkom bude štedrejší a moderné rekreačno-športové areály budú naším častejším susedom.

Danica Končeková

REKONŠTRUKCIA LETNÉHO KÚPALISKA LAMAČ
ULICA POD NÁSYPOM, BRATISLAVA
Investor: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy (STaRZ)
Autorka: Katarína Šináková
Projekt: 09. 2005, realizácia: 07. 2006 - 11. 2007
Plocha pozemku: 5 861,00 m2
Zastavaná plocha pokladňa, prevádzková budova: 264,46 m2
Plavecký bazén: 25 x 12,5 m, detský bazén: 5,4 x 6,8 m, masážny, oddychový bazén: 5,2 x 6,8 m
Ihrisko - plážový volejbal: 8 x 16 m, spevnené plochy areálové: 771,0 m2
Foto: Alexander Trizuljak

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 188     nie: 176

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby