preskočiť na hlavný obsah

Kvartálna analýza stavu a vývoja slovenského stavebníctva

/up/images/featured/images/Untitled-13.png

Slovenské stavebníctvo sa stále nedotklo dna

Stavebné spoločnosti predpovedajú pokračovanie poklesu slovenského stavebníctva aj v roku 2010, naďalej klesá aj ich sebadôvera. Stabilizácia a návrat k rastu by mohli prísť v roku 2011, v tomto smere ale panuje značná neistota. Zhoršovanie situácie sa tiež prejavuje  v pokračujúcom poklese vyťaženosti kapacít stavebných spoločností. Všetky opýtané spoločnosti uvádzajú, že sú obmedzené v raste. Trápi ich predovšetkým byrokracia, nedostatok finančných prostriedkov a nedostatočný dopyt. Kľúčovou prioritou na nasledujúcich 12 mesiacov je pre ne zvýšenie efektivity vlastného fungovania a optimalizácia financovania. Tieto závery vyplývajú z výsledkov Kvartálnej analýzy stavu a vývoja slovenského stavebníctva 02/2010, ktorú pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťami KPMG Slovensko, Ipsos Tambor, Rigips a Phoenix-Zeppelin. Výskum taktiež podporuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a veľtrh Coneco 2010.

„Výsledky rozhovorov s predstaviteľmi slovenských stavebných spoločností naznačujú, že rok 2010 bude náročný a pre slovenské stavebníctvo do istej miery i prelomový. Z porovnania výsledkov tohto výskumu na Slovensku s najnovšími závermi porovnateľného skúmania v Českej republike vyplýva, že slovenské stavebníctvo sa aktuálne nachádza v ranejšej fáze vývoja ekonomického cyklu oproti českému stavebníctvu, avšak situácia zostáva vážna v oboch krajinách.“
Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research

Hlavné zistenia Kvartálnej analýzy stavu a vývoja slovenského stavebníctva 02/2010:

Pokles bude pokračovať, na dôvažok panuje značná neistota

•    Stavebné spoločnosti predpovedajú ďalší pokles slovenského stavebníctva a to o 3,2 %. Pokles predpovedajú i napriek výraznému prepadu tohto odvetvia slovenskej ekonomiky v roku 2009 (o 11,3 %).
•    Neistotu vidno predovšetkým vo firmách zaoberajúcich sa inžinierskym staviteľstvom (až 16 % spoločností nedokáže vývoj v roku 2010 predpovedať - oproti 9 % respondentov v segmente pozemného staviteľstva). Pokles slovenského stavebníctva v roku 2010 očakáva 51 % firiem v segmente inžinierskeho staviteľstva, v oblasti pozemného staviteľstva ide o 44 % respondentov.
•    Stabilizácia a návrat k rastu by mohli prísť v roku 2011. Avšak na otázku o očakávanom vývoji stavebníctva v nasledujúcom roku nie je schopných vôbec odpovedať až 21 % respondentov.

Na rok 2010 predpovedajú spoločnosti mierny pokles predaja, avšak i tu panuje značná neistota (čo nebolo bežné v predchádzajúcich prieskumoch v roku 2009, 2008, ani v 2007)

•    Predaj by mal v roku 2010 veľmi mierne klesnúť - v priemere o 0,3 %.
•    Respondenti sú rozdelení na dve veľké skupiny. Celkom 43 % opýtaných očakáva mierny rast svojich tržieb, naopak pokles predpovedá 41 % stavebných spoločností.
•    Až 16 % respondentov nie je schopných predpovedať vývoj svojho predaja v tomto roku.
•    Viditeľne pesimistickejšie sú spoločnosti z oblasti inžinierskeho staviteľstva, pokles tržieb očakáva 55 % opýtaných (okrem toho ďalších 11 % predstaviteľov v tomto segmente nedokáže vývoj svojho predaja vôbec predpovedať). V pozemnom staviteľstve je situácia o niečo optimistickejšia, 37 % firiem predikuje zníženie svojho predaja (17 % respondentov nedokáže predpovedať).

Sebadôvera stavebných spoločností ďalej slabne

•    Oproti výsledkom z marca 2009 (84 % respondentov predpovedalo zlepšenie svojej pozície v roku 2009) došlo k zreteľnému poklesu podielu spoločností, ktoré predpokladajú, že sa im bude dariť lepšie než ich konkurencii v roku 2010 (aktuálne len 53 % firiem).
•    V súvislosti s vývojom svojho trhového podielu sú najmenej optimistické stavebné spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom (iba 39 % očakáva zlepšenie, v pozemnom staviteľstve tento ukazovateľ predstavuje 58 %).
•    24 % všetkých respondentov nebolo schopných predpovedať vývoj svojho trhového podielu v roku 2011.


Vyťaženosť kapacít pokračuje v poklese

•    Vyťaženosť kapacít stavebných spoločností zaznamenala ďalší pokles, aktuálna priemerná vyťaženosť je len 65% (v roku 2009 išlo o 78 %, v roku 2008 to
bolo 92 %).
•    Vo firmách zaoberajúcich sa pozemným staviteľstvom je priemerné vyťaženie kapacít 64 %, segment inžinierskeho staviteľstva uvádza 69 %.
•    Najnižšiu vyťaženosť uvádzajú spoločnosti zameriavajúce sa na pozemné staviteľstvo, z ktorých najmä tie najslabšie môžu mať vážne problémy s prežitím.
•    Pokles vyťaženia kapacít sa odvíja predovšetkým od zreteľného zníženia množstva realizovaných zákaziek.
•    43 % stavebných spoločností uvádza, že má menej zákaziek ako pred rokom. Iba 12 % respondentov uvádza, že teraz má zákaziek viac.
•    63 % všetkých firiem uvádza, že neplánuje meniť svoje spôsoby získavania zákaziek. Naopak 37 % bude svoje spôsoby meniť.
•    Najmenej spoločností plánujúcich zmeniť svoje spôsoby získavania zákaziek (28 %) je medzi firmami zaoberajúcimi sa inžinierskym staviteľstvom.

Všetci respondenti uvádzajú, že sú obmedzení v raste

•    Aktuálne všetci opýtaní uvádzajú, že sú limitovaní vo svojom raste (89 % v 2009).
•    Kľúčové problémy sú byrokracia, financovanie a nedostatočný dopyt.
•    Najmenej firmy obmedzuje vplyv počasia, vysoké náklady na materiál a nedostatok skúsenej pracovnej sily.

Kľúčová priorita na ďalších 12 mesiacov: zvýšenie efektivity vlastného fungovania

•    Kľúčovou oblasťou je pre opýtané spoločnosti zvýšenie efektivity svojho fungovania (túto prioritu uvádza 99 % firiem), optimalizácia financovania (vlastný kapitál vs. cudzie zdroje – potvrdzuje 89 % respondentov) a optimalizácia nákupných procesov (86 % firiem).
•    Najmenšiu prioritu získala daňová problematika, akvizícia inej spoločnosti a IT infraštruktúra.

Kvartálna analýza stavu a vývoja slovenského stavebníctva 02/2010 je založená na telefonických štruktúrovaných rozhovoroch s vybranou vzorkou 70 stavebných spoločností podnikajúcich v tomto odbore na Slovensku. Rozhovory boli uskutočnené začiatkom februára 2010. Popri štandardnej analýze celej vzorky opýtaných stavebných spoločností tento výskum taktiež ponúka detailné informácie o postojoch dvoch hlavných segmentov slovenského stavebníctva (podľa stavebného zamerania týchto firiem) a to s rozdelením na spoločnosti zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom.  Ďalšou publikáciou spoločnosti CEEC Research na  tému slovenské stavebníctvo bude Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2010, ktorá vyjde koncom mája 2010. Uvedená štúdia s najčerstvejšími informáciami bude k dispozícii opäť bezplatne na www.CEEConstruction.EU.

„Hlavným cieľom všetkých spracovaných štúdii CEEC Research je poskytnúť predovšetkým využiteľné a v plnej miere porovnateľné analýzy stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy. Tieto analýzy pomáhajú firmám v ich raste a získavaní nových zákaziek a taktiež im umožňujú lepšie prispôsobiť svoje stratégie aktuálnej situácii na danom trhu. Svojím širokým rozsahom a počtom užívateľov je tento výskum najväčším v celom región

zdroj: ­CEEC Research­

Páčil sa vám článok?

áno: 273     nie: 255

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby