preskočiť na hlavný obsah

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 11/2011

/up/images/featured/images/1-analyza.jpg

Vyhliadky slovenského stavebníctva sa dramaticky zhoršili

Bratislava, 21. decembra 2011 – Neistota ďalšieho vývoja slovenskej ekonomiky a predchádzajúci pád Vlády SR vyvolávajú veľké obavy riaditeľov stavebných spoločností. Aktuálne očakávajú, že stavebníctvo v nasledujúcom roku klesne o ďalších 7,1 %. Na výrazný nárast negatívnych očakávaní riaditeľov stavebných spoločností v súvislosti s vývojom slovenského stavebníctva v budúcom roku ukazujú výsledky najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva 11/2011, ktorú pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci s generálnym partnerom KPMG Slovensko a ďalšími partnermi – Považská cementáreň, Terrastroj a Harsco.

V pokles slovenského stavebníctva v budúcom roku teraz veria už traja zo štyroch stavbárov (74 %). ,,Pád slovenskej vlády a naviac zhoršujúcí sa celoeurópsky ekonomický výhľad spôsobil výraznú zmenu v predchádzajúcich mierne optimistických víziách riaditeľov stavebných spoločností pre rok 2012. Podľa týchto predikcií by sa výkon slovenského stavebníctva v budúcom roku mal znížiť na úroveň roku 2005. Oproti vrcholu sektoru, tj roku 2008, sa jedná až o 25% pokles,'' komentuje výsledky Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research. Ešte v auguste 2011, teda pred pádom slovenskej vlády, dávali predikcie nádej na aspoň mierny rast sektora (o 1,8 %).

Výsledky obdobného výskumu realizovaného v Českej republike v októbri 2011 ukazujú na rýchlo sa zhoršujúce vyhliadky aj na českom trhu, české stavebné firmy predikujú pokles sektora o 8,3 % v nasledujúcom roku a o ďalších 1,1 % v roku 2013. Na naštartovanie opätovného rastu slovenského stavebníctva podľa očakávaní nedôjde ani v roku 2013, malo by skôr dôjsť k stabilizácii a zastaveniu poklesu z predchádzajúcich rokov. ,,V 2012 a 2013 očakávam stagnáciu prípadne mierne oživenie a prvé problémy na niektorých veľkých projektech vysúťažených za neprimerane nízke ceny,‘‘ odhaduje napriklad Pavol Kováčik, predseda predstavenstva Inžinierske stavby Košice.

V dôsledku zhoršenia vyhliadok slovenského stavebníctva riaditelia firiem zhoršujú aj predikcie vývoja svojich tržieb. Tie by v budúcom roku  mali klesnúť o 3,9 percenta, na porovnanie ešte v auguste stavebníci verili v rast o 1,8 %. Pokiaľ ide o návrat k rastu tržieb, sú však voči roku 2013 optimistickejší, než pri odhadovaní rastu trhu. Tržby by v roku 2013 mohli rásť o 2,5 %. Výsledky výskumu realizovaného s riaditeľmi českých stavebných spoločností v októbri ukazujú na očakávaný pokles tržieb stavebných spoločností v roku 2012 o 2,9 percenta, v roku 2013 by mohlo dôjsť k stabilizácii tržieb (-0,1 %).

Súčasná kríza slovenského stavebníctva mala zatiaľ najväčší dopad na výrazný nárast tlaku na znižovanie ceny zákaziek, niekedy až pod hranicu nákladov. Rovnako ako v ČR tu zohrali rozhodujúcu úlohu predovšetkým prudký pokles dopytu a s tým spojený prebytok kapacít na strane ponuky (v roku 2008 slovenské stavebníctvo rástlo o 12,1 percenta, ale o rok neskôr, t. j. 2009, už zaznamenalo pokles o 11,3 percenta). ,,Zákazníci, teda investori, a to ako verejní, tak aj privátni sa omnoho viac teraz orientujú na cenu a rýchlosť dodávky stavebného diela. Iné hodnoty, či už estetiku, jeho technické riešenie, alebo aj kvalita materiálov sa dostáva na vedľajšiu koľaj,‘‘ hovorí Dušan Mráz, prezident Doprastav. Zostruje sa aj konkurenčný boj na stavebnom trhu. ,,Vzhľadom k poklesu celkového trhu stavebných strojov, sa konkurenčný boj výrazne zostril, až na hranicu akceptovateĺnej etiky, ktorá by mala byť jedným z nosných prvkov podnikania,‘‘ potvrzuje Peter Knap, Managing director a Regional manager Terrastroj.

Stavebné spoločnosti reagovali rovnako ako ich kolegovia v ČR – redukciou svojich nákladov, zastavením investícií (až 76 % firiem), tlakom na svojich dodávateľov, ale aj snahou o získavanie takých zákaziek, aké predtým nerealizovali. Záujem o akúkoľvek zákazku potvrdzuje 91 % veľkých spoločností (97 % v ČR). Tým sa ale do istej miery vytráca segmentácia trhu, čo spôsobuje problémy stredným a malým firmám.

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 11/2011 je v plnej verzii k dispozícii na stiahnutie zdarma na internetových prezentáciách spoločnosti CEEC Research www.stavebnictvo.com, kde je možné tiež získať viac informácií, prípadne nás môžete kontaktovať na: kontakt@ceec.Eu.

zdroj: CEEC Research

Páčil sa vám článok?

áno: 327     nie: 406

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby