preskočiť na hlavný obsah

Kvalitná tepelná izolácia - EPS

zateplenie, rodinný dom

O výhodách tepelnej izolácie z penového polystyrénu (EPS) sa toho nahovorilo a napísalo už mnoho. Počínajúc výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami, vysokou odolnosťou voči vlhkosti a nízkou nasiakavosťou, ľahkou manipuláciou, zdravotnou nezávadnosťou a v neposlednom rade ekonomickou efektívnosťou, ktorá pri neustálom raste cien energetických vstupov naberá čoraz viac na svojom význame.

Sú dávno pochované a neopodstatnené fámy o tzv. strácaní sa polystyrénu a o nedostatočnom „dýchaní". Veľa špecialistov sa venovalo skúmaniu fenoménu polystyrénu a bolo publikovaných množstvo odborných štúdií, ktoré preukázali opodstatnenosť a nezastupiteľné miesto tohto penového izolantu na trhu.

V dôsledku dlhoročných skúseností a neustáleho zlepšovania a modernizácie technológií na výrobu polystyrénu by sme sa dnes mali spoľahnúť na kvalitu a dlhú životnosť izolácie z dosiek EPS bez najmenších obáv. Zdá sa však, že to nie je také jednoduché. Trh s EPS na Slovensku začína byť presýtený a začína sa tu objavovať nekvalitný produkt a to nielen tradične z Poľska, ale už aj od slovenských výrobcov.

Ak chceme predísť kúpe nekvalitného polystyrénu, mali by sme sa v prvom rade informovať o výrobcovi a vyžiadať si vyhlásenie o zhode (CE - certifikát) vydané notifikovanou osobou, vzťahujúce sa na daný produkt. Nie vždy je to však záruka, že výrobok je v poriadku. Dôležité sú údaje, ktoré si bežný spotrebiteľ nemôže dovoliť overiť na mieste a to je napr.: napätie v tlaku pri 10 % stlačení v kPa (fasádny polystyrén minimálne 70 kPa), pevnosť v ohybe a mnohé iné hodnoty, ktoré sa zisťujú v špecializovaných laboratóriách. Aj preto je dôležité nakupovať u kvalifikovaných odborníkov, ktorí Vám vedia vysvetliť rozdiel medzi kvalitným a nekvalitným tovarom a poučia vás o jeho výhodách, resp. nevýhodách.

Niekedy je rozdiel medzi dobrým a nevyhovujúcim polystyrénom iba niekoľko korún na m2 a to pri celkovej investícii napríklad na bežný rodinný dom predstavuje rozdiel často niečo okolo 1000 Sk.

Zostáva na zamyslenie, či sme ochotní podriadiť niekedy až niekoľko stotisícovú investíciu na zateplenie a skrášlenie našej fasády ušetrenej „tisícke". Keď uvážime, že polystyrén je jediný z množstva komponentov použitých pri úprave fasády, ktorý nám umožňuje úsporu finančných prostriedkov určených na energetickú náročnosť spojenú s prevádzkou obytného objektu, je prinajmenšom veľká nerozvážnosť ula-komiť sa na pár korún a vystaviť sa tak riziku možných následných problémov spojených s aplikáciou nekvalitného izolantu.

So zvýšenou informovanosťou zákazníkov, uprednostňovaním kvality pred nízkou cenou a kvalifikovanou aplikáciou penového polystyrénu môžeme minimalizovať riziko kontaktu spotrebiteľov s nekvalitným materiálom. Pri dodržaní všetkých predpisov a postupov pri výrobe a aplikácii je polystyrén najvýhodnejší izolant.

Stanislav Sedlár
Foto: Slovizol, archív redakcie

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 300     nie: 186

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby