preskočiť na hlavný obsah

Kúsok zelene aj v zime

/up/images/featured/images/zelen_0.png

Veľkej obľube sa dnes tešia zaujímavé konštrukcie v podobe zimných záhrad. Poskytujú prirodzené denné osvetlenie, pričom sa stávajú súčasťou nielen interiéru, ale aj exteriéru domu. Architektonicky vyľahčujú hmotu objektu a zároveň umožňujú jeho obyvateľom vizuálny kontakt s okolím.

Okrem zdravej atmosféry pohody a pokoja prináša zimná záhrada aj úsporu energie, zvyšuje štandard bývania a architektonicky zaujímavo dotvára obytné prostredie. Je to spôsob, ako dostať do domu zeleň na celý rok. Toto riešenie vytvára najideálnejšie prepojenie medzi interiérom a exteriérom, t. j. prostredníctvom vzdušného a presvetleného priestoru. Konštrukcia zimnej záhrady by mala korešpondovať s ostatnými konštrukciami objektu.

Predtým, než sa rozhodneme pre zimnú záhradu, mali by sme mať jasno, na aký účel ju potrebujeme, t. j. na čo ju chceme využívať. Môže slúžiť len ako klimatický nárazník (nie je obývaný, len osadený rastlinami) alebo je jej úlohou zväčšiť obytný priestor (vykurovaný a celoročne obývateľný).

Zimná záhrada môže byť zasadená do vnútra domu alebo vysunutá von. Existuje veľmi veľa konštrukčných riešení. Od zasklenia balkónovej lodžie až po prístavbu rodinného domu. Môže byť súčasťou každej miestnosti v dome, ale aj jeho samostatnou časťou. Zasklený priestor môže slúžiť ako vstup, terasa, resp. predĺžená obytná plocha.

Účel a konštrukcia

Zimná záhrada sa zvyčajne konštrukčne rieši ako nosná rámová konštrukcia s výplňou. Funkčné požiadavky na zimné záhrady sú podobné ako na zasklené steny a okná. Na spôsob realizácie najviac vplýva určenie hlavnej funkcie a typu zimnej záhrady.

Pri voľbe materiálu existuje veľa kritérií - od estetiky, výšky financií investora, vzťahu k prírodnému materiálu až po druh materiálu obvodovej konštrukcie.

Podľa spôsobu využitia môžu byť zimné záhrady riešené vo forme skleníka na pestovanie rastlín, ako energetický nárazník alebo kolektor teplého vzduchu na pasívne využitie slnečnej energie, ako súčasť obytného priestoru alebo môžu spĺňať všetky tri funkcie.

Každý z týchto typov má iné požiadavky na návrh, konštrukciu i vyhotovenie. Je dôležité vedieť, ako a akým smerom dopadajú slnečné lúče, aká je cirkulácia vzduchu v priestore, toky tepla... Tieto ukazovatele ovplyvňujú voľbu druhu i polohu zimnej záhrady, výber materiálu, podiel zasklených plôch i utesnenie.

Pri skleníku musíme počítať s veľkoplošným zasklením, veľkým vzduchovým priestorom s možnosťou dobrého vetrania a tienenia a s miernym sklonom strechy. Pri zimnej záhrade ako súčasti energetického systému je potrebná väčšia výška (najlepšie cez dve podlažia), orientácia na juh, regulované prúdenie vzduchu, šikmé zasklené plochy. Ak uvažujeme o obytnom priestore, musíme ho správne začleniť do domu, zmenšiť zasklenie strešných plôch, dobre izolovať, utesniť, ale aj vetrať.

Medzi všeobecné požiadavky kladené na konštrukciu zimných záhrad patrí vysoká tepelnoizolačná schopnosť (zabrániť úniku tepla), dobrá zvuková izolácia, vzduchová a vodová nepriepustnosť, dlhodobá funkčnosť, dostatočná životnosť, možnosť jednoduchej údržby, tvarová a rozmerová stabilita, kvalitná povrchová úprava, odolnosť voči poveternostným vplyvom, atď. Mala by spĺňať aj kritériá architektonicko-estetické.

Materiály na zhotovenie

Výber materiálu na konštrukciu zimnej záhrady závisí od viacerých hľadísk: od zvoleného konštrukčného systému (nejde tu len o zasklené okná alebo steny, ale o to, že celé zaťaženie musí prenášať rámová konštrukcia - horizontálne aj vertikálne sily), od skladby profilového systému, od statického riešenia, od vnútorných podmienok a spôsobu využitia, od rozmerov konštrukcie (veľkosti a tvaru), od tepelno-technických a estetických požiadaviek, ako aj od finančných možností majiteľa.

Ak je konštrukcia navrhnutá ako samonosná, môžu byť v stenách osadené akékoľvek otváravé či sklopné okná, posuvné alebo lamelové steny, v ktorých môžu byť otočné, posuvné, skladacie či ventilačné krídla a vetracie mriežky. Samostatné zasklené steny môžu byť celopresklenné alebo čiastočne, ďalej so skladacími dielcami alebo s posuvnými dverami či inými detailmi. Nosná konštrukcia by mala mať základ v nezamŕzajúcej hĺbke, ktorý by mal byť chránený tepelnou izoláciou a izoláciou proti vode.

Všeobecne sa dá povedať, že na zhotovenie zimnej záhrady môžeme použiť rovnaké materiály, aké sa používajú na okenné rámy - drevo, plast, hliník, oceľ a ich kombináciu.

Drevené profily môžu byť z masívu - smreka, duba, buka, jaseňa, modrína alebo z lepených profilov, ďalej sa používajú plastové materiály, kovové zo zliatin hliníka alebo oceľové a kombinované (drevo/plast, drevo/kov, kov/plast). Všetky tieto materiály majú svoje klady aj zápory.

Drevo

Ide o veľmi príjemný materiál na dotyk i pohľad. Zvyčajne má nádhernú štruktúru, veľmi dobrú únosnosť, veľkú stálosť, vysokú mechanickú odolnosť, výbornú tepelnú a zvukovo-izolačnú schopnosť. Ak nedochádza k príliš veľkým kolísaniam teploty a vlhkosti, je aj dostatočne objemovo stále. Pri správnom ošetrení je vyhovujúca aj jeho požiarna odolnosť. Tieto materiály zvyčajne zabezpečia aj prirodzenú výmenu vzduchu (infiltráciou). Pomerne trvácna prírodná surovina je tiež ekologická.

Drevo je veľmi citlivé na zvýšenú vlhkosť a náročné na údržbu - treba ho chrániť pred hubami a plesňami. Najčastejšie sa používajú trojvrstvové alebo aj viacvrstvové lamely. Použité drevo sa najprv impregnuje tzv. hydroscreenom, aby odolávalo zvýšenej vlhkosti, ktorá je pre zimné záhrady taká charakteristická. Napúšťaním vniká materiál hlboko do dreva a navyše ho chráni aj proti plesniam a hubám.

Konštrukcie z dreva sú väčšinou masívne a mali by sa používať vtedy, ak je v zimnej záhrade zabezpečená stabilná mikroklíma. Drevené lepené väzníky dovoľujú stavať zimné záhrady akýchkoľvek tvarov i rozmerov. Na upevňovanie zasklenia sa najčastejšie používajú hliníkové profily.

Plast

Má tiež niektoré výhody, napríklad má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú životnosť, je nárazuvzdorný, odolný voči vplyvom počasia (neprekáža mu zvýšená vlhkosť, voda ani slané prostredie). Je farebne stály, trvalo drží tvar, dobre izoluje teplo, tlmí zvuk a nevyžaduje špeciálnu údržbu - ľahko sa ošetruje. Konštrukcie z plastu sú lacnejšie ako hliníkové.

Tento materiál má však obmedzené statické možnosti (treba použiť správne navrhnuté statické konštrukcie a na stuženie vkladať do prvkov oceľové pozinkované výstuže). Ďalším nedostatkom je rozmerová nestálosť pri väčších konštrukciách.

Plast má tiež veľkú tepelnú rozťažnosť a pri väčších konštrukciách treba riešiť dilatačné škáry na vyrovnávanie pnutia. Kvôli týmto vlastnostiam je plast vhodný skôr pre menšie konštrukcie a celoročne využívané zimné záhrady. Materiál sa využíva najmä pri zimných záhradách s pultovou strechou. Plastové systémy sú už tiež vybavené komôrkami na odvádzanie kondenzátu a uloženie výstuží.

Kovové konštrukcie

Poskytujú najpevnejšie riešenie. Sú ľahké a z tohto materiálu môžeme zhotovovať aj veľké presklenné plochy. Tvar ani členenie konštrukcie nie sú ničím obmedzené. Na druhej strane ide o cenovo najnáročnejšie riešenie. Uplatňuje sa predovšetkým tam, kde je potrebná vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom. Môžeme použiť oceľové valcované profily alebo špeciálne hliníkové profily, ktoré sú aj povrchovo na tento účel upravované. Nesmieme ale zabudnúť na dostatočnú možnosť dilatácie (zamedzenie vzniku napätia v miestach napojenia konštrukcie na hrubú stavbu). Môžeme použiť už hotové systémy, ktoré sa skladajú z oceľových a hliníkových nosníkov opláštených plastovými profilmi, alebo systém nosníkov vystužených oceľovou výstužou, vrátane zasklievacích profilov a spojok.

Hliník má výborné technické parametre, ktoré sú využiteľné hlavne pri veľkých konštrukčných a fasádnych systémoch. Má nízku objemovú hmotnosť, stálu pevnosť, trvanlivosť, odolnosť voči atmosférickým koróznym vplyvom. Ochranu tvorí vrstva oxidov, ktorá sa vytvára pri styku so vzduchom a obnovuje sa pri každom odstránení. Hliník je nenáročný na údržbu a dáva možnosť vytvárať štíhle a ľahké konštrukcie. Medzi nedostatky patrí najmä pri nekvalitných výrobkoch výskyt kondenzácie vodných pár na vnútornej strane profilov. Obstarávacia cena je vyššia. Nevýhodou sa javí aj možnosť korózie hliníka pri kontakte s inými kovmi. Ak nie je povrch úplne hladký a bez vrypov, je hliník náchylný na kontaktnú koróziu (mal by sa skladovať, prepravovať a montovať pomocou lepiacich pások a plastových fólií.)

Antikorové profily majú dlhú životnosť, exkluzívny dizajn, vysokú tuhosť rámov aj pri veľkých rozmerných konštrukciách. Nepotrebujú žiadne povrchové úpravy a nemajú žiadne riziko korózie. Antikorové profily sa používajú hlavne pri exkluzívnych a náročných konštrukciách v reprezentatívnych budovách.

Pri drevo/hliníkových konštrukciách ide hlavne o využitie kombinácie vlastností hliníka (odolnosť voči poveternostným vplyvom) a dreva (dobré tepelnoizolačné vlastnosti a estetika). Tieto konštrukcie sú veľmi vhodné pri výstavbe pasívnych domov (energeticky úsporných). Vonkajšia strana konštrukcie je zvyčajne z hliníkového profilu a vnútorná strana je celodrevená. Dalo by sa povedať, že sú to drevené konštrukcie s hliníkovým opláštením. Pri tejto kombinácií môžu nastať problémy v dôsledku rozdielnych koeficientov tepelnej rozťažnosti.

Môžeme sa stretnúť aj s inými kombináciami napr. drevo/plastové konštrukcie, konštrukcie plast/hliníkové či hliník/oceľové.

Sklo

Zabezpečuje presvetlenie a tepelné zisky zimnej záhrady, hlavne vzhľadom na vysoký podiel tohto materiálu v rámci konštrukcie. Pri výbere skla je dôležitá priepustnosť svetla a tepelnoizolačná schopnosť (čím vyššia je priepustnosť svetla, tým nižšia je tepelnoizolačná schopnosť). Pri použití izolačného dvojskla s fóliou ako tepelným zrkadlom získame aj ďalšie výhody: zamedzenie prehrievania budovy v letnom období, úsporu energie na vykurovanie a klimatizáciu, zvýšenú zvukovú izoláciu, zlepšenie rastu rastlín... Ak je presklenná aj strecha, vtedy by izolačné dvojsklo malo byť kalené (vyššia odolnosť proti prerazeniu). Do zimných záhrad môžeme používať aj bezpečnostné sklá alebo polykarbonátové výplne (plexisklo).

Pri zimných záhradách by sme nemali zabudnúť ani na zatienenie, a to najmä, ak sú orientované na juhovýchod, juh a juhozápad. Môžeme použiť všetky druhy slnečných clôn, (interiérové žalúzie, či už vertikálne alebo horizontálne, exteriérové žalúzie, medzisklenné rolety a iné), ktoré slúžia nielen ako slnečná ochrana, ale aj ako dekorácia a poskytujú okamžité súkromie, zníženie hluku. Navyše môžu pri vykurovaných priestoroch šetriť energiu.

Vnútorné prostredie

Klimatické podmienky zimnej záhrady vyžadujú tienenie a vetranie. Pri vetraní máme dve možnosti výberu, a to prirodzené vetranie alebo riadenú ventiláciu. Návrh ovplyvňuje hlavne orientácia k svetovým stranám a spôsob využitia zimnej záhrady.

Prirodzené vetranie zabezpečujú v konštrukcii minimálne dve vyklápacie ventilačné okná. Ventilačné krídla sú najčastejšie vybavené servopohonom, môžu mať aj špeciálne vetracie mriežky s klapkou, ktorú ovláda servopohon alebo bimetal. Prívod vonkajšieho vzduchu sa navrhuje v spodnej časti konštrukcie a odvod prehriateho v najhornejšej časti bočnej konštrukcie alebo v streche. Navyše môžeme do stropu zabudovať ventilátory pre nútenú cirkuláciu vzduchu alebo klimatizačnú jednotku. Vnútorná klíma musí byť ošetrená tak, aby sa v zimnej záhrade nesústreďovali vodné pary. Dobrým riešením je cirkulácia teplého vzduchu okolo zasklených obvodových stien. Ak ide o zastrešenie bazénu, klimatizačná jednotka by mala byť vybavená aj odvlhčovacím zariadením.

Najefektívnejším prostriedkom na redukciu slnečného tepla sú markízy, pretože blokujú tepelné lúče ešte pred dopadom na sklo (nevzniká skleníkový efekt). Tiež patria medzi slnečné clony. Špeciálne markízy pre zimné záhrady majú hriadeľ, na ktorý sa navíja látka - sieťovina zo sklenných vlákien, potiahnutá PVC. Hriadeľ je umiestnený v hornej časti šikmej strechy zimnej záhrady z exteriéru a látka sa pohybuje smerom dole v lištách. Na výrobu sa používajú špeciálne látky (napr. dralon, leacryl), ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou, stálofarebnosťou, sú impregnované a majú antistatický náboj (odpudzuje prach a výfukové plyny). Mali by byť tiež rýchloschnúce a odolné voči slnku i dažďu.

Vykurovanie zimnej záhrady

Aj keď je zimná záhrada vlastne sama pasívnym zdrojom tepla, neznamená to, že ju nemusíme vykurovať. Vykurovanie je nutné hlavne vtedy, ak ide o samostatne stojace, veľké alebo na sever orientované zimné záhrady, alebo ak chceme zimnú záhradu využívať celoročne.

Vykurovanie zimnej záhrady je oveľa náročnejšie ako vykurovanie domu. Aby sme sa cítili príjemne, mali by sme zabezpečiť ustálenú izbovú teplotu 20 °C a 45- až 60-percentnú relatívnu vlhkosť vzduchu. Použiteľné sú všetky varianty systémov, od tradičných panelových alebo rebrových vykurovacích telies až po konvektory umiestnené pred presklením. Veľmi vhodné je tiež podlahové vykurovanie. Ak ho nemôžeme alebo nechceme použiť, nemali by sme zabudnúť na podmurovku aspoň na jednej strane zimnej záhrady, na ktorú sa budú dať nainštalovať radiátory. Veľmi obľúbeným prvkom na vykurovanie zimných záhrad je aj kozub.

Zimná záhrada nie je jednoduchý projekt, a preto si vyžaduje nadčasové riešenie. Vízia dlhodobej použiteľnosti v budúcnosti so všetkými konkrétnymi dopadmi a dôsledkami na životnosť si určite vyžaduje použitie najmodernejších technológií a výrobkov. Tie by mali svojím technickým riešením a možnosťami využitia presahovať rámec súčasnosti. Moderná a zároveň krásna, taká môže byť nakoniec aj naša zimná záhrada.

Text: Ing. Mária Kostolná

zdroj: Stavajte a bývajte s namiPáčil sa vám článok?

áno: 354     nie: 327

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby