preskočiť na hlavný obsah

Kultúrny dom v Kálnici „Rodný list" budovy

 Kultúrny dom

Kultúrny dom v Kálnici bol postavený po roku 1980 ako typová budova pre kultúrne zariadenia. Obsahuje divadelnú sálu s javiskom a divadelným povraziskom a prípravné priestory pre účinkujúcich. Na prízemí je ich prevádzka doplnená vstupnými priestormi so sociálnymi zariadeniami, ale aj jedálňou a kuchyňou.

Na poschodí sú pri hlavnej fasáde umiestnené kancelárske priestory obecného úradu so sobášnou sieňou a miestnosťou pre vetraciu techniku v zázemí. Pri schodisku sú po pravej strane zasadacie priestory so sociálnymi zariadeniami. Budova je čiastočne podpivničená, v zadnej časti pod javiskom a kuchyňou je suterén. Časť pod javiskom slúži na prípravu účinkujúcich a pod kuchyňou sú priestory kotolne a technického zázemia budovy.

Objekt bol pôvodne postavený pre potreby obecného úradu, pričom tam bol navrhnutý priestor – hlavná sála na všestranné využitie, najmä spoločenské ako aj divadelné účely. Budova uvedené potreby obce plnila a okrem divadelnej činnosti plní aj dodnes.

Pôvodné konštrukcie

Objekt kultúrneho domu má betónové základy a aj suterén je postavený z monolitického betónu. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet s murovanou výplňou z pórobetónových tvaroviek. Steny pri hlavných fasádach majú hrúbku 300 mm. Múry v častiach objektu, kde je javisko a spoločenská sála, majú hrúbku 400 mm. Stropné konštrukcie sú montované z panelov hrúbky 150 –250 mm. Nad javiskom a sálou je strecha z oceľových sedlových väzníkov s kazetovými strešnými doskami.

Okná a dvere v obvodových stenách majú oceľové rámy a sú zdvojené. Okná sa otvárajú otočne okolo zvislej osi. Podlahy na prízemí nemajú tepelnú izoláciu. Stena v hlavnom priečelí a v časti sobášnej siene je obložená hliníkovým obkladom. Tepelné izolácie striech sú z pórobetónových dosák na násype. Ploché strechy majú asfaltovú lepenkovú krytinu. Vykurovanie objektu je riešené kotlom na tuhé palivo a časť, kde je umiestnený obecný úrad, je vykurovaná plynovým kotlom. Veľká plocha fasády má ušpinený povrch, a to práve od sadzí z dlhodobého vykurovania uhlím.

„Chorobopis" budovy

Izolačné vlastnosti objektu ako typového boli dôkladne „ekonomizované", t. j. obvodové konštrukcie – steny a strecha mali minimálne tepelnoizolačné schopnosti, čo malo svoje dôsledky, napríklad vysokú spotrebu tepelnej energie v zimnom období a silné prehrievanie objektu v lete. Pretože hlavná – netienená fasáda je orientovaná na juh a západ, teplota v miestnostiach za obloženou stenou niekedy dosahovala 40 stupňov. Betónové kúty pri stropoch na poschodiach boli zvonka ochladzované a pri dosiahnutí rosného bodu plesniveli.

Parapety v miestnostiach mali výšku 1,1 m, takže sediaci človek cez ne nevidel, čo malo negatívny psychický účinok na zamestnancov. Staticky však budova nebola narušená. Akurát betónové chodníky pri vchode boli poškodené. Základy, ochladzované zemou, ohrieval na prízemí teplovodný podzemný vykurovací kanál. Pre všetky uvedené príčiny a poruchy, ako aj vek budovy (25 rokov) sa vedenie obce Kálnica rozhodlo zrealizovať čiastočnú rekonštrukciu budovy vrátane zateplenia.

Referencie pre návrh riešenia

Autori projektu majú už bohaté skúsenosti s navrhovaním nízkoenergetických objektov. Roky navštevujú medzinárodné konferencie na tému pasívnych budov u nás, v Česku i v susednom Rakúsku. Okrem toho majú za sebou aj realizácie zateplení panelových stavieb v Bratislave na Kukučínovej a Riazanskej ulici, výškovej budovy odborného učilišťa v Starej Turej a v neposlednom rade i osobné skúsenosti z bývania v rôznych druhoch stavieb u nás: od dreveníc cez hlinené, pórobetónové, tehlové, až po kamenné domy, atď. Svoje riešenia a návrhy  konzultujú aj s odborníkmi z IEPD u nás, Čechách i na Morave, z Rakúska, Nemecka i z Darmstadtu od Dr. Wolfganga Feista, „otca" pasívnych stavieb. Už vo výberovom konaní bolo vylúčené iba „dekoračné" zatepľovanie a obecnému zastupiteľstvu bolo ponúknuté riešenie, ktoré zateplením posúvalo objekt do energetickej triede B s ročnou úsporou energií až 70 %. Na rekonštrukciu budovy sa podarilo získať dotáciu z regionálneho fondu rozvoja obcí.

Izolačný systém

Na realizáciu zateplenia bol zvolený certifikovaný izolačný polystyrénový obklad stien Baumit hr. 200 mm. Investícia znamená úsporu energie a jej návratnosť bola týmto riešením zaistená. Na izoláciu striech boli navrhnuté klasické polystyrénové dosky s celkovou hrúbkou 350 mm. Izolácia základov je riešená extrudovaným polystyrénom hrúbky 100 mm do hĺbky až 800 mm. Polystyrénom hrúbky 100 mm je izolovaná aj podlaha v hlavnej sále.

Vnútorné priestory budú zaizolované vnútornými izolačnými nobasilovými obkladmi podľa prevádzkových celkov a podľa času ich využitia. To citeľne môže znížiť náklady na prevádzku objektu. Prístrešky vstupov majú navrhnuté strechy so sklonom 25 stupňov namiesto plochých. Pokryté sú škridlovou krytinou. Práve konštrukciou prístreškov so škridlami sa stavba začlení do architektúry svojho okolia.

Výnimka z normycesta nazad

Iste by sa dalo povedať, že budova je vhodná na využitie výnimky z normy, aby jej izolačné vlastnosti nemuseli dosahovať také vysoké hodnoty. Táto výnimka sa totiž dá pre rekonštrukcie starších objektov využiť. Často sa tak robí pri rekonštrukciách panelových obytných domov, ktoré majú rovné fasády a zateplenie dostatočnej kvality by naozaj nemalo byť problém a rozhodne by sa to nemalo v takej veľkej miere využívať.

Ak by kultúrny dom výnimku dostal, v konečnom dôsledku by to znamenalo nižšie úspory energií, a tým predĺženie návratnosti celej investície. Avšak budova rekonštruovaná v dnešných podmienkach má jej majiteľovi nielen slúžiť, ale svojou hospodárnosťou aj zarábať. Práve z tohto dôvodu nebolo o výnimku z normy požiadané. Bola by to cesta nazad.

Popis rekonštrukcie

V budove sú vyriešené nové sociálne zariadenia na prízemí i poschodí. Objekt bude mať zatiaľ pôvodné, čiastočne rekuperačné vetranie s ochladzovaním vzduchu zo zeme. Južné fasády budú doplnené horizontálnymi slnolamami. V budove je navrhnuté teplovodné vykurovanie s plynovým kotlom. Zasklenie okien je navrhnuté dvojsklom. Na žiadosť obecného úradu budú okná plne otváravé, a to najmä kvôli ľahkosti čistenia. Ich izolačná hodnota dosahuje U = 0,8W/m2K. Šesť-komorové rámy majú bežne používanú kvalitnú konštrukciu. Rámy okien v mieste styku s obvodovou stenou budú zaizolované prekrytím stenovým izolačným obkladom, čím sa odstráni tepelný most. Krytina plochých striech je živičná a nadmurovky atík budú zhotovené z tvárnic Ytong. Z tehlových tvaroviek Heluz sú navrhnuté priečkové zostavy nových sociálnych zariadení. V budúcnosti sa plánuje ohrev teplej vody a dokurovanie vnútorných priestorov solárnymi kolektormi.

Budova získa nový svieži architektonický a reprezentačný vzhľad. Úpravou prízemia vzniknú nové priestory, napr. kaviareň. Pri kuchyni s jedálňou, ktorá sa už dnes využíva denne, vznikne malá jedáleň pre dôchodcov. Skladacie konštrukcie umožnia osobitné používanie menších i väčších priestorov na prízemí s možnosťou prepojenia do spoločného celku. Tak sa dá každý vnútorný priestor – sála, jedáleň s kuchyňou, kaviareň i  priestory obecného úradu používať osobitne. Okrem časti obecného úradu sa tak dajú priestory využiť aj na prenajímané prevádzky s vysokou hospodárnosťou.

Rekonštrukcia budovy so zateplením a s malými úpravami jej vnútra pomôže k jej lepšiemu využitiu. Doteraz sa tu konali plesy, predajné akcie, podnikové stretnutia, školenia, atď., ale menšia miestnosť sa dá prenajať aj na menšie spoločenské a záujmové podujatia, ako sú napríklad svadby, oslavy jubileí, stretnutia absolventov škôl, dôchodcov, klubové stretnutia mládeže, stretnutia záujmových organizácií, nedeľné stretnutia rodín, atď. Spoločenské aktivity napomôžu aj zamestnanosti. Kultúrny dom totiž ponúka možnosti na zriadenie nových prosperujúcich prevádzok.

Text a snímky: Ing. Ján Miklánek, CSc. Staver, 916 42 Moravské Lieskové 1268

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 240     nie: 275

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby