preskočiť na hlavný obsah

Kontrola kvality na stavbách, 2. diel - hrubá stavba

/up/images/featured/images/0-kontrolakvality2.jpg

Autor: Ivan Juríček
Vydalo: Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o., Bratislava
Rok vydania: 2012
Formát: 165 x 235 mm
Počet strán: 284
Tvrdá väzba
Cena: 18 €
ISBN 978-80-89228-33-1

Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 2. diel – Hrubá stavba nadväzuje na 1. diel – Stavebné výrobky. Zaoberá sa kontrolou kvality zhotovovania konštrukcií hrubej stavby pri realizácii pozemných stavieb. Problematiku podáva komplexne a môže byť spoľahlivým pomocníkom pri systematickej kontrole prác, ktoré majú najväčší podiel na celkovej kvalite stavebného diela.

Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je úvodná – tu je objasnená celková štruktúra publikácie a vysvetlené základné pojmy súvisiace s témou. Druhá kapitola uvádza prehľad normových požiadaviek na kontrolu kvality prác pri výrobe hrubej stavby. V tretej kapitole je uvedený súbor skúšobných metód a postupov používaných pri kontrole kvality pri realizácii hrubej stavby, spracovaný v súlade s aktuálne platnými technickými normami, ktoré kontroly a skúšky presne špecifikujú. Všetky tri kapitoly sú spracované tak, aby mohli byť praktickou pomôckou pri každodennej kontrolnej činnosti na stavbe počas realizácie všetkých bežných prác, ale aby poskytovali dostatočné množstvo informácií, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie spolupráce so špecializovanými firmami alebo pri riešení zložitejších problémov súvisiacich s kvalitou.

Štvrtá kapitola obsahuje súbor kontrolných listov (checklistov), spracovaných ako pomôcka pre kontrolu takých činností, ktorých zabezpečenie je nevyhnutnou podmienkou kvalitného priebehu prác, ale ktoré spravidla nie sú obsiahnuté v kontrolnom a skúšobnom pláne. Tieto Kontrolné listy sú aj na CD, ktoré je súčasťou knihy. V publikácii sú tiež prílohy s geometrickými odchýlkami konštrukcií a murovaných prvkov.

Texty publikácie sú spracované precízne, štruktúrovane a na vysokej odbornej úrovni, čo podporuje jej zrozumiteľnosť a dobrú čitateľnosť. Autor zapracoval do publikácie relevantné informácie zo 68 platných technických noriem, čo umožňuje užívateľovi knihy disponovať poznatkami, aké žiadna iná publikácia vydaná na Slovensku takto komplexne neobsahuje.

Publikácia je určená nielen pracovníkom útvarov kontroly kvality, manažérom kvality na stavbách, stavbyvedúcim, majstrom, technickému dozoru investora, ale aj všetkým ostatným zainteresovaným odborníkom v oblasti kontroly kvality na stavbách. Cenné informácie získajú z nej i pracovníci skúšobných laboratórií a tiež študenti stredných a vysokých škôl stavebného zamerania, ktorí sa majú oboznámiť s celou škálou kontrolných a skúšobných činností.                                                         

Obsah publikácie:

1     Úvod                       
2     Normové požiadavky na kontrolu prác pri výrobe hrubej stavby   
2.1     Kontrola lešenárskych prác
2.2    Kontrola betonárskych prác
2.3    Kontrola murárskych prác
2.4    Kontrola montáže prefabrikovaných konštrukcií
2.5    Kontrola montáže oceľových konštrukcií
2.6    Kontrola montáže drevených stavebných konštrukcií
3    Kontroly a  skúšky
3.1    Kontrola geometrickej presnosti
3.2    Skúšky čerstvého betónu
3.3    Skúšky zatvrdnutého betónu
3.4    Skúšky výstuže
3.5    Skúšky mált a muriva
4    Kontrolné listy
Prílohy
Zoznam literatúry

Objednať môžete tu!­­

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­­

Páčil sa vám článok?

áno: 265     nie: 229

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby