preskočiť na hlavný obsah

Konštrukčná ochrana dreva v streche

drevo

Strecha ako dôležitá obalová konštrukcia objektu plní množstvo nevyhnutných funkcií. Ide o požiadavky technické (statika, vodotesnosť, tepelná ochrana), architektonické (vzhľad, objemové stvárnenie) a ekonomické (životnosť, údržba, recyklácia materiálu).

Predpokladom kvalitnej strechy je profesionálny návrh a realizácia, ako aj starostlivosť pri používaní objektu (vetranie podstrešných priestorov, rýchla oprava aj malých porúch). Dlhodobú kvalitu strechy zaručuje konštrukčná ochrana dreva strešnej konštrukcie – prvkov a spojov krovu aj vonkajších a vnútorných drevených obkladov.

Ochrana nosného systému

Návrh systému krovu určujú rozpon – šírka objektu, spôsob ukončenia nosných stien či stropu posledného podlažia, tvar strechy, vlastné zaťaženie (hmotnosť materiálov na m2, prítomnosť vikierov) a vonkajšie zaťaženie (sneh, vietor), použitý materiál (drevo, lepené drevo, kovové nosníky). Dôležitý je i spôsob využitia podstrešného priestoru (obytný, prechodný).

Konštrukčne treba chrániť všetky prvky a spoje pred nadmernou vlhkosťou zvonku (dážď, vysoká vzduchová vlhkosť) i z vnútra (vodné pary z mokrých stavebných procesov, z prevádzky a z iných stavebných konštrukcií, s ktorými je drevo v kontakte).

Masívne a lepené lamelové drevo

Drevo je najstarší a najčastejšie používaný materiál na konštrukcie nosných strešných sústav. Zhotovujú sa z neho klasické tesárske krovy – krokvové, väznicové, vzperadlové i vešadlové. Veľmi hodnotným materiálom je lepené lamelové drevo i ďalšie formy lepeného dreva, ktoré má lepšiu tvarovú stabilitu, vyššiu pevnosť a životnosť. Používa sa na hlavné nosné prvky krovu a zastrešenie objektov s veľkými rozponmi.

Výhody a nevýhody dreva

Dôvodom na použitie masívneho a lepeného lamelového dreva sú jeho mechanické, fyzikálne, technologické a estetické vlastnosti – vysoká pevnosť, výborné tepelno-technické vlastnosti, dostupnosť, prijateľná cena, príjemný vzhľad, ľahké opracovanie, energetická nenáročnosť a zdravotná neškodnosť.

Za negatívnu vlastnosť dreva sa považuje horľavosť. Drevo však horí pomaly a zachováva si pevnosť aj pri vysokých teplotách. Postupný pokles pevnosti signalizuje praskanie, čím sa získava čas na záchranu životov a majetku i na kontrolu zrútenia konštrukcie. Navyše, horľavosť dreva sa dá eliminovať konštrukčnou i chemickou ochranou.

Nevýhodou dreva je biologická degradácia drevokaznými hubami a hmyzom za istých podmienok (vlhkosť, teplota a prístup kyslíka). Riešením pre dlhodobé zachovanie funkčného stavu je jeho použitie a prevádzka mimo týchto podmienok.

Ochrana konštrukcií krovu

Konštrukčná ochrana predstavuje stavebno-konštrukčné, konštrukčné a stavebno-fyzikálne preventívne opatrenia. Spočíva vo výbere vhodných druhov dreva a drevných materiálov, v optimalizácii ich tvarov, vrátane detailov, v použití ochranných náterov proti vode a prístupu škodcov, v regulácii interiérovej klímy a v riešení protipožiarnych úsekov.

Funkčnosť, kvalita a životnosť dreva v strešnej konštrukcii ovplyvňuje kvalita projektu – profesionalita projektanta, výber dreva vhodného na krov (smrek, borovica), na exteriérové obklady (borovica, smrekovec, dub) a na interiérové obklady (smrek), profesionalita výroby a montáže.

Izolácia dreva v strešnej konštrukcií

Kondenzovaná voda v konštrukcii strešného plášťa je ďalším zdrojom vlhkosti pre drevený krov. Pri obytných podkroviach sa rieši vhodným návrhom konštrukčnej skladby strešného plášťa, aby vnútorná strana plášťa mala vyšší difúzny odpor (zabudovanie parozábrany pod interiérový obklad), pričom smerom k vonkajšej strane difúzny odpor klesá. Na vonkajšej strane plášťa pod krytinou má byť odvetraná vzduchová vrstva, ktorá zabezpečí aj únik vodných pár z konštrukcie strechy.

Kondenzovaná voda na povrchu materiálov strešného plášťa sa môže vyskytovať v neobytných podkroviach, ktoré majú súvislé paronepriepustné strešné krytiny (plech). Vodná para sa zo spodných podlaží objektu dostane do podstrešného priestoru, kde na chladných povrchoch materiálov skondenzuje a zvlhčí drevo. Riešením je vetranie priestoru strešným oknom, oknami v štítoch či čelnými otvormi v hrebeni

Regulácia vlhkosti a požiarna bezpečnosť

Aj regulácia klimatických podmienok v podstrešnom priestore je dôležitou úlohou konštrukčnej ochrany dreva. Väčšinou sa realizuje pomocou okien a otvorov s prirodzeným vetraním. Druhú možnosť vetrania podkrovných priestorov predstavuje klimatizácia. Vetraním a udržaním vlhkosti vzduchu 30 – 65 % predchádzame kondenzácii vody v konštrukcii a na povrchoch jednotlivých materiálov.

Požiarne úseky a požiarno-bezpečnostné opatrenia sú vzhľadom na prirodzenú horľavosť dreva a prípadné riziko požiaru nevyhnutné. Požiarna ochrana sa rieši už v projekte. Konštrukcia ako celok musí byť dostatočne požiarne odolná, s výberom dreva a ďalších materiálov s nižším stupňom horľavosti a vyššou požiarnou odolnosťou.

Pri návrhu drevených konštrukcií krovu treba dodržať predpísané vzdialenosti dreva od kominových telies a sálavých povrchov pomocou vzduchovej medzery či zabezpečením dostatočnej tepelnej a požiaruvzdornej izolácie. Požiarnu ochranu strešných konštrukcií možno zvýšiť aj protipožiarnymi bariérami v styku so stenovými konštrukciami.

TEXT Barbara Turčíková
FOTO Wolfgang Retter, atteliér Harmónia Bohemia, archív redakcie

zdroj: MEDIA/ST spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 236     nie: 152

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby