preskočiť na hlavný obsah

Koncernová centrála Strabac

/up/images/featured/images/Koncertova_centrala_strabac_0.png

1 etapa

V Bratislave, v mestskej časti Ružinov, medzi Prievozskou ulicou a Mlynskými Nivami, hneď vedľa existujúcej administratívnej budovy spoločnosti STRABAG, vyrástla prvá z trojice budov, ktoré majú byť súčasťou nového komplexu centrály koncernu STRABAG Slovensko. Prvá, práve dokončovaná, „zelená“ budova sa stane koncom tohto roka spoločným sídlom stavebných spoločností STRABAG Slovensko s. r. o. a ZIPP Bratislava spol. s r. o. Následne má prísť na rad výstavba tzv. žltej a červenej budovy. V dnešnom čísle predstavujeme zelenú budovu, ktorá zaujme na prvý pohľad nielen zelenou transparentnom fasádou, ale aj zaujímavým tvarom. To, čo však nie je na prvý pohľad viditeľné, je progresívny energetický koncept budovy. Budova centrály STRABAG je prvou lastovičkou v oblasti energeticky pasívnych administratívnych budov na Slovensku.

Materská firma STRABAG má už s podobnými projektami praktické skúsenosti, keďže z hľadiska energeticky efektívneho riešenia navrhla a postavila porovnateľné sídla vo Viedni, Grazi a Rastenfelde. Centrálu v Bratislave riešil aj ten istý tím architektov a projektantov.

Architektonické riešenie

Zelená administratívna budova predstavuje prvú zrealizovanú etapu so 7 nadzemnými a 2 podzemnými podlažia a s hlavným vstupom z ulice Mlynské Nivy. Budova má tvar písmena U, ktorého východné krídlo (východný trakt) má dĺžku 106,98 m a západné (západný trakt) 47,65 m. V budove, okrem vstupných priestorov a škôlky na prízemí, sú na všetkých ďalších podlažiach moderné administratívne a sociálne miestnosti s rozšírením o kuchyňu, jedáleň a školiace stredisko.

Hlavný vstup autor vyriešil veľkolepo, jeho oceľové 17 m vysoké stĺpy, rozmiestnil nepravidelne – ako stromy v lese, a pokračujú aj cez dve podlažia suterénu. Strop vo vstupnej hale je u nás unikátom – je to lichtdecke (svetelný strop), na ktorom je umiestnených 250 neónových žiariviek, prekrytých textíliou, ktorá rozptyľuje svetlo a tým tvorí jednoliatu svetelnú plochu. Čelná stena tohto priestoru je vyhradená pre veľký obraz, pod ktorým je recepčný pult a vedľa, s vonkajšej strany, je oceľové rebríkové schodisko pôsobiace ako zaujímavý architektonický prvok.

Vnútorná organizácia kancelárií zabezpečuje jasnú orientáciu a prehľadnú pracovnú štruktúru krátkymi prepojeniami. Kancelárie sú riešené so sklenenými stenami a posuvnými dverami. Členenie zón je dôsledné a funkčne jasné. Otvorené schodiská, rozšírené haly a vizuálny kontakt cez sklenené steny a dvere majú podporiť komunikáciu medzi zamestnancami. Kvôli hospodárnosti s priestormi sú pracovníci zoskupení maximálne do 3-členných „tímov“. Zvolená hĺbka miestností a konštrukčný modul umožňuje kedykoľvek zmeniť podobu všetkých neutrálne využívaných kancelárií. V nadzemných poschodia sú kancelárie pre cca 524 zamestnancov, do podzemia sú situované parkovacie miesta s celkovým počtom 503 státí. Budova, vrátane parkovacích miest, zohľadňuje aj potreby telesne postihnutých osôb.

Vo vnútrobloku objektu bude zrealizovaná interná škôlka pre deti zamestnancov s možnosťou využívania vnútro-blokového priestoru. Na polovici plochy vnútrobloku, hneď vedľa jedálne, je priestor určený pre využívanie zamestnancov v lete na posedenie, druhá časť vnútrobloku je oddelená nízkym múrikom s trávičkou, vyhradená pre detský kútik. Keď sa postaví aj žltá budova, medzi ňou a zelenou budovou sa ráta s vybudovaním detského ihriska s množstvom zelene a chodníkov.

Vonkajšie spoločenské priestory, ako napríklad na strešných záhradách na najvyššom poschodí alebo vnútorné nádvorie, ponúknu príjemné prostredie na rokovania.

Základom návrhu interiéru bol minimalizmus. Povrch stien sa realizoval polyuretánovým náterom resp. nástrekom, ako veľmi ľahké hladké steny. Obklady sú iba v priestoroch pre zamestnancov (v šatniach, kuchyniach či hygienických zariadeniach).

Stavebné riešenie

Zakladanie zeleného objektu bolo zrealizované pomocou základovej dosky hrúbky 60 - 100 cm v kombinácii s nábehovým spevnením v mieste zaťaženia od stĺpov a v mieste výťahových šácht. Objekt je dlhý 180 m a je zrealizovaný len s dilatáciou v nadzemných podlažiach. Stropné dosky garážových podlaží sú zo statických dôvodov hrúbky 30 cm resp. 60 cm pri svetlej výške 2,5 až 3,2 m. Podobne boli realizované stropy nadzemných podlaží s hrúbkou stropu 22 cm.

Nosnú konštrukciu tvoria monolitické železobetónové jadrá okolo schodísk a bezprievlakové monolitické železobetónové stropy. Stužujúce steny sú súčasťou stredného jadra, v ktorom sú umiestnené výťahy, schodiská, hygienické priestory a vertikálne železobetónové steny únikových schodísk.

Fasáda budovy


Budova má elementovú sklenenú fasádu, ktorá má k = 1,2 (naša norma k = 1,7), táto hodnota bola podmienkou pre fungovanie budovy cez aktiváciu betónového jadra. Výhodou takejto fasády je, že sa realizuje rýchlo a bez problémov. Tvoria ju sklenené obdĺžniky v 4 odtieňoch zelenej farby a tienenie vnútorných priestorov je vyriešené z jej vnútornej strany žalúziami a roletami tiež v rovnakých odtieňoch – vďaka čomu fasáda pôsobí jednotne a zladene. Materiály pôsobia jednoducho, boli však vybraté s vysokým dôrazom na úžitkovú hodnotu, ale hlavne na životnosť. Ich farebnosť je tiež jedným z princípov jej stvárnenia. Hra svetla a tieňa dodáva povrchu a farbám materiálov život. Spolu s celkovým tvarom objektu tak vznikla moderná a vzhľadom výnimočná budova, ktorej podstatnou súčasťou je aj podnebiu prispôsobený energetický koncept.

Vykurovanie a klimatizácia

Objekt je vykurovaný a chladený s využitím geotermálnej energie zeme pomocou tepelných čerpadiel. Tieto sú napojené na zbernice vrtných sond, urobených pred zakladaním objektu a realizáciou spodnej dosky, a sú autonómne riadené podľa požiadaviek na vykurovanie či chladenie. Je to moderná technológia, ktorá neznečisťuje okolie (ušetrí fosívne palivá a neprodukuje rôzne exhaláty do ovzdušia). Sálavé teplo je automaticky riadené pomocou termostatov v jednotlivých miestnostiach, čo platí aj pri chladení miestností. Regulácia miestností je skupinová.

V kancelárskych a rokovacích miestnostiach je vykurovanie zabezpečené aktivovaním betónového jadra a podlahovým kúrením. V spoločných priestoroch a špeciálnych miestnostiach (napr. foyer) je vykurovanie zabezpečené podlahovými konvektormi a fasádnymi vykurovacími telesami, v pridružených vedľajších priestoroch aj radiátormi. Chladenie je zabezpečené aktivovaním betónového jadra, podlahovým kúrením, niekde pomocou stropného chladenia. Vo veľkých zasadacích miestnostiach sa dá chladenie doplniť aj vetraním.

Priestory na prízemí a časť priestorov na poschodiach, v ktorých je chladiace zaťaženie dodané aktivovaním betónového jadra, sú chladené chladiacim stropom, ktorý má aktívne a neaktívne prvky. Na ich hornej strane bola nanesená tepelná izolácia, ktorá bráni vyžarovaniu do dutého priestoru stropu. Tieto priestory sú regulované tak, aby sa zabránilo súčasnému vykurovaniu aj chladeniu. V každom priestore sa nachádza aj kontrola rosného bodu, ktorá zabráni kondenzácii na chladiacom strope.

Výroba energie

Zariadenie tepelného čerpadla je udržiavané v prevádzke využitím zemného tepla – energiou naakumulovanou v zemi. Tepelné čerpadlo je udržiavané v prevádzke chladiacim médiom. Výmena energie sa uskutočňuje v plastových vedeniach, ktoré sú uložené vo vrtných sondách. Ich prívody sú pod základovou doskou. Ako nosič energie sa použila zmes vody a nemrznúcej zmesi. Energetická centrála na teplo a chlad, na vykurovanie priestorov a chladenie, ako aj ohrev a chladenie čerstvého vzduchu vetracích zariadení sa nachádza na 2. NP. Zariadenie tepelného čerpadla je dimenzované na 24 hodinovú nepretržitú prevádzku a jeho výkon sa prispôsobí potrebe. Ako rezerva pre prípad výpadku je na sekundárnej strane inštalované dodatočné elektrické kúrenie, ktoré môže zásobovať aktivovanie betónového jadra a podlahové kúrenie až do vonkajšej teploty -5 °C. Skladá sa z 2 paralelne zapojených prietokových ohrievačov. Celková potreba energie na kúrenie aj chladenie je cca 1 100 kW.

Lokalita: Mlynské Nivy, Bratislava
Stavebník: I Errichtungsgesellschaft Strabag Slovensko, s. r. o.
Architektonické riešenie: MHM architects/Wien
Hlavný projektant: STRABAG Development SK s. r. o.
Generálny dodávateľ: ZIPP Bratislava spol. s r. o.
Lehota výstavby: 6/2006 - 10/2008

Celková podlahová plocha: 30 705 m2
Hlavná úžitková plocha: 6 372,44 m2
Vedľajšia úžitková plocha: 4 174,05 m2
Plocha komunikácií: 3 319,92 m2
Obstavaný priestor: 104 732 m2

---

Slovo zhotoviteľa
Ing. Miloš Hojnoš hlavný stavbyvedúci ZIPP Bratislava spol. s r. o.

Realizácia novej centrály firmy Strabag bola od začiatku veľkou výzvou. Ide totiž o budovu v energeticky pasívnom štandarde, ktorá zatiaľ na Slovensku nemá obdobu. Pri jej realizácii sme sa stretli s množstvom nových materiálov a zaujímavých technológií. Na jej výstavbe participoval skutočne medzinárodný tím odborníkov. Veľkou výhodou však bolo, že podobnú budovu má naša materská firma Strabag postavenú aj vo Viedni a preto sme pri rôznych problémoch jej výstavby, mohli ich riešenie konzultovať priamo vo Viedni.

Práve dokončovaná zelená budova centrály je riešená s využívaním geotermálnej energie zeme pomocou tepelných čerpadiel. Pred realizáciou základovej dosky, sme urobili 180 vrtov 80 metrov hlbokých, s tým, že polovica bola pre zelenú a druhá polovica pre budúcu žltú budovu. Tieto vrty boli realizované pre tepelné čerpadlá. Pri vŕtaní sme zistili, že v 50 metrovej hrúbke bola ílová vrstva a pod ňou tlaková voda, čo komplikovalo ich realizáciu. Najprv sme urobili milánske steny hlboké 18 m, nasledovali zemné sondy s rozvodmi a potom sme realizovali základovú dosku z vodotesného betónu formou „bielej vane“, s plechovými závermi, aby pri zmrašťovaní dosky nepresakovala spodná voda.

Ďalšou zaujímavosťou budovy je, že do stredu stropnej dosky sme dali rozvody aktivácie betónového jadra (pre minimálne straty), takže v lete sa stropy budú ochladzovať a vzime sa cez ne bude vykurovať. V zime bude vypomáhať ešte aj podlahové vykurovanie, aby sa fasáda nerosila.
Pre mňa osobne boli dosť odvážne aj niektoré riešenia z hľadiska statiky. Napr. objekt je dlhý 106 metrov a je realizovaný bez dilatácie. Jeho hmota končí skosením s metrovou stropnou doskou, ktorá tiež nemá dilatáciu. Na konci objektu sú dosky hrúbky 22 centimetrov zavesené na 4 oceľových vešadlách a na 15-metrových oceľových nosníkoch.

Treba povedať, že aj architektonický zámer bol dosť náročný... na každom konci je konzolová časť.

Špecialitou bola aj asfaltová podlaha realizovaná v interiéri, robená malými finišermi, ktoré sa zmestia do dvojmetrových chodieb. Keìže sa u nás robí asfalt iba v exteriéri, z požiarneho hľadiska bolo potrebné vybaviť príslušný test. Ale nakoniec sa aj toto podarilo. Myslím si, že budova bude pýchou nielen investora, architektov, projektantov, ale aj nás, ktorí sme sa podpísali pod jej kvalitu realizácie

V spolupráci s
hlavným stavbyvedúcim Ing. Milošom Hojnošom
z firmy ZIPP Bratislava spol. s r. o.
pripravila Martina Trnkusová
Foto: Darina Lalíková

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 280     nie: 360

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby