preskočiť na hlavný obsah

Každý rodinný dom môže byť (nie nulový) – ale sebestačný

/up/images/featured/images/00nesebestacnydom.jpg

Cieľ je jasný

Do 1. 1. 2019 by podľa predstáv Európskeho parlamentu mali nové budovy dosahovať nulovú spotrebu energie. Pretože podľa smernice EÚ ide o cieľ, aby dom vyrobil toľko energie, koľko spotrebuje svojou prevádzkou (krytie tepelných strát a prevádzku), dá sa ľahko spočítať, koľko kWh energie dom spotrebuje a koľko energie musí vyrobiť modernými technológiami, ktorými je takýto dom potrebné „dovybaviť“.

Prínosom takéhoto domu bude, že nebudeme platiť za kúrenie ani cent. Musíme však postaviť dom, ktorý bude všetku „stratenú“ energiu získavať z obnoviteľných zdrojov priamo v budove alebo na budove a toto iste platí aj pre prevádzkovú spotrebu (televízor, svietenie, chladnička...).

Pri zamyslení sa, ako by to malo fungovať, aj laik pochopí, že cesta k takémuto domu je len jedna. Postaviť ho tak, aby straty tepla (cez obal, cez okná, strechu ale aj podlahy) boli najnižšie, ako je len možné. Dom a všetko, kadiaľ unikajú energie, teda musí byť veľmi dobre tepelne izolovaný. Keď máme malé tepelné straty, musíme dodávať málo energie, a tým pádom technológie na jej výrobu (zabudované v dome) môžu byť s veľmi nízkym výkonom, a teda investičné vstupy na takéto technológie budú veľmi nízke. Pri prevádzkových spotrebičoch zasa platí, že ich spotreba označená na energetickom štítku by mala byť A+++.

Ako „na to“

Na to, aby bola pokrytá potreba energie na vykurovanie, budeme musieť navrhnúť také stavebné konštrukcie, aby tepelné straty domu – výsledná hodnota energie na kúrenie (uvedená napr. v energetickom certifikáte domu alebo v projektovom hodnotení, ktoré získate od projektanta) bola menšia ako 30 kWh/m2.

Domy, ktoré takéto hodnoty dosahujú, majú tepelný odpor stien R väčší ako 11 m2.K/W.

Rovnako dôležité ako tepelný odpor je aj tepelná kapacita domu (od toho závisí, koľko energie zo slnka vie dom pasívne získať naakumulovaním počas dňa), preto energeticky sebestačné budovy sú z masívnych materiálov.

Vysokokvalitné tepelnoizolačné vlastnosti „obálky“ stavby zabezpečia len samé výhody.

Aké sú?

Hlavnou výhodou je to, že nepotrebujeme drahý vykurovací systém, ako je napr. podlahovka s drahým kondenzačným kotlom alebo drahá studňa s tepelným čerpadlom, nepotrebujeme ani prípojku plynu alebo dovoz dreva.

Ako na technologické vybavenie - príklad

Zistíme, koľko energie môžeme získať priamo v dome. Z praktického hľadiska ide predovšetkým o solárnu fotovoltaickú energiu. Slnečný panel veľkosti 1 m2 vyrobí u nás za rok 100 - 140 kWh elektrickej energie. Na dom s plochou strechou a pôdorysom 100 m2 môžeme umiestniť reálne  80 - 100 m2 panelov, na šikmú strechu len 30 - 50 m2 vzhľadom na sklon a na to, že druhá polovica strechy môže byť odvrátená alebo zatienená.

Ročne tým získame 30 m2 x 100 kWh/m2  = 3 000 kWh.

Po prepočte na 1 m2 podlahovej plochy je to 30 kWh/m2.

Na základe týchto predpokladov môže projektant vypracovať konkrétny tepelno-technický návrh domu. Výsledná spotreba energie na kúrenie je (straty) 30 - 30 (výnosy) = 0 kWh za rok!

Podobne postupujeme aj pri spotrebičoch dennej prevádzky. Sumár ich príkonov x čas prevádzky = spotreba. Túto musíme nahradiť príslušnou plochou produkujúcou energie. Získali sme dom s „0“ spotrebou!!!

Ďalšie výhody energetickej sebestačnosti budov

Spomeniem len prínos fotovoltaiky. Zatiaľ platí štátna dotácia na nákup zelenej energie. Ak v našom prípade pridáme len 10 m2 produkčnej plochy, rozšírime fotovoltaický systém a zvýšime zisky z 3000 kWh za rok na 4000 kWh za rok, môžeme prebytočných 1000 kWh predať za 425 € ročne, preto sa oplatí stavať energeticky sebestačné domy.

Samozrejme, najlepší je vždy príklad z praxe.

Ing. I. Niko, aut. ing.

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 229     nie: 199

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby