preskočiť na hlavný obsah

Interiér vstupných priestorov a haly rektorátu EUBA

vstupná hala

Ostrovy pozitívnej energie

Petržalský komplex Ekonomickej univerzity v Bratislave, odovzdaný do užívania v prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia      je jedným z mnohých stavieb započatých ešte v plánovanom hospodárstve, ale dokončovaných už v „slobodných časoch". Rozľahlé priestory, opláštené maloformátovými kamennými dlažbami, so stĺpmi obloženými keramikou, síce už nevykazujú (často až nepochopiteľnú) stavebnú nekvalitu minulého režimu, ale priestory akoby nemali svojho osobitého ducha - jedinečné zapamätateľné prostredie.

Do takéhoto nevýrazného až anemického priestoru boli doteraz implantované dve nové, na sebe nezávislé štruktúry. Prvá, nachádzajúca sa hneď vo vstupnej hale, je cielene určená pre študentov. Zóna slúži ako neformálne miesto stretávania, čakania, komunikovania a pravdepodobne aj dobiehania zameškaných školských povinností. Kryštalické útočisko je v jasnočervenej farbe čerstvo okysličenej krvi, preto ho asi ťažko nazvať odpočinkovým priestorom. Dnešná mladá generácia, vyrastajúca prevažne na energetických nápojoch, tu dostane svoju každodennú silnú vizuálnu dávku.

Sadrokartónová maniera, vytvárajúca samostatný centrálny ostrov stojaci na pokrútených pilieroch, vyrastajúcich z bielych okruhliakov, pokrýva aj časť bočných stien a láme sa do podhľadu a vyvýšených pódií. K neutrálnemu plastovému mobiliáru, vybratému v príbuznej farebnosti, sú dokomponované lavice a stoly, ktoré však už nemajú tú tvarovú eleganciu červeného kryštálu. Z architektonického riešenia tohto orientačného bodu cítiť silný výstavnícky prístup - vložený objekt expozície je spravidla cenovo aj časovo limitovaný, intenzívne upozorňuje na svoju prítomnosť a formálne sa neviaže na priestor, v ktorom je osadený. Druhý interiérový impulz, umiestnený o dve podlažia vyššie, obsadil priestory patriace rektorátu. V predpriestore rokovacej miestnosti a na novej maske, obopínajúcej valcovité vertikálne jadro, je dynamika použitá už striedmejšie, samotná rokovacia miestnosť je riešená najkonzervatívnejšie. Táto stupňovaná jednoduchosť a zároveň aj solídnosť je už naznačená v obklade spoločnej steny, deliacej malý foyer a rokovaciu miestnosť. Drevené obloženie vbiehajúce dnu robí výrazné vizuálne pozadie centrálnemu stolu. Oživenie na stolársky bezchybnom obklade prináša kompozičná hra rôznofarebných ník a intarzií, ktoré však nijako nesúvisia so štruktúrou univerzity alebo firemnou farebnosťou jednotlivých fakúlt. Príjemným demokratizačným detailom, pôsobiacim smerom von, je síce nepriehľadné presklenie, no aspoň takto sa do verejného priestoru čiastočne vysielajú signály o vnútorných aktivitách v rokovačke.

Lokálne architektonické intervencie bez kontextu, ktoré nie sú nezvratné, vnímam s určitou toleranciou. Už dnes je ale jasné, že aktuálne módne interiérové „kryštalizmy" budú časom, v takomto cudzom prostredí, pôsobiť rozpačito až úsmevne, rovnako ako pioniersky odvážne porevolučné „dekonštruktivizmy" zakomponované do podobne nudných neskoromodernistických štruktúr. O pár rokov ich nový vietor nemilosrdne odfúkne, aby ich nahradil iným módnym nánosom. Na druhej strane, konzervatívnejšie riešenia nepodliehajú tak intenzívne morálnemu zastaraniu, a preto majú nádej na dlhší život. Tie vám však, tak príjemne, nezvýšia tep.

Peter Daniel

Investor: Ekonomická univerzita v Bratislave
Autori: Roman Hájek, František Duba
Spolupráca: Balázs Fúzék
Projekt: 05. 2009 - 10. 2009
Realizácia: 02. 2010 - 08. 2010
Foto: Jozef Sedlák

Článok vznikol s podporou projektu APVV 0278-07.
Poznámka: 1 www.euba.sk/sk/o-univerzite/historia/, 24. 8. 2010

 zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 123     nie: 100

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby