preskočiť na hlavný obsah

Hotel Mercure Bratislava

architektúra, Hotel Mercure, stravovanie, ubytovanie

Neďaleko hlavnej železničnej stanice, na rohu ulíc Žabotovej a Holekovej, vyrástol nový biznis hotel s názvom Mercure. Z pôvodnej šesťpodlažnej budovy prestavbou, nadstavbou a dostavbou vznikol hotel, ktorý púta pozornosť už na prvý pohľad zaujímavo riešenou fasádou, ktorej dominujú nepravidelne rozmiestnené a rôzne veľké okenné otvory a sklenený farebný obklad. Budova hotela sa svojim hmotovým a kompozičným riešením stala príjemnou súčasťou uličnej zástavby Žabotovej ulice.

Nový hotelový komplex má lichoběžníkový pôdorys s vnútorným átriom. Má jedno podzemné a 8 nadzemných podlaží smerom na Žabotovu ulicu. Kvôli svetlotechnickým požiadavkám, musela byť časť hotela orientovaná na Holekovu ulicu znížená na 5 nadzemných podlaží. Hotel je priamo napojený na dopravný ťah diaľničného privádzača D2 smer Brno, Praha resp. D1 smer Žilina, Košice a letisko M. R. Štefánika. Dopravné napojenie hotela je zabezpečené z ulice Šancova cez ulicu Murgašovu, Holekovu, resp. z Jelenej a Železničiarskej ulice na Žabotovu ulicu. Prevádzkovateľom hotela Mercure bude hotelová sieť Accor Hotels. Autori vytvorili hotel, ktorý svojou hmotou a kompozičným riešením zachováva charakter blokovej zástavby v danej lokalite.

Architektonické riešenie

Architektúra budovy je moderná, riešená kompozíciou čistých, rovných, jednoduchých a harmonicky zosúladených plôch a línií. Prevládajú plné plochy vo sviežich farbách s kontrastom zasklených častí. Výškovo je budova členitá rôznorodosťou riešenia vyšších podlaží. Architektúra reprezentuje charakter

hotelovej prevádzky poskytujúcej solídnosť a moderné služby. Celkovo hotelový komplex pozostáva z troch častí. Jednotlivé budovy sú konštrukčne samostatné, no prevádzkovo navzájom poprepájané.

Hlavný vstup do hotela je zo Žabotovej ulice, únikové východy sa nachádzajú na Žabotovej a Holekovej ulici. Do Holekovej ulice je taktiež orientovaný vjazd osobných automobilov návštevníkov a zamestnancov ako i vjazd do zásobovacieho priestoru.

Na prízemí hotela je hotelová hala s recepciou. Z haly sú prístupné reštaurácia (88 miest), lobby bar, kongresová sála (120 - 150 miest), tri menšie míting roomy a jedna biznis room pre VIP hostí. Konferenčná a reštauračná časť majú prepojenie na kuchyňu orientovanú do zadnej časti prevádzky s kontaktom na zásobovanie a odpad.

Suterénne priestory slúžia z väčšej časti pre parkovanie (39 parkovacích boxov, časť aj pre imobilných návštevníkov) pre hotelových hostí aj zamestnancov hotela. Podzemná garáž je prístupná z Holekovej ulice vyrovnávacou polrampou. Menšiu časť podzemia tvoria priestory slúžiace pre sklady, zásobovanie, odpad aj technické miestnosti. V suteréne sa tiež nachádzajú aj verejné toalety prístupné schodiskom z 1. NP. Od 1. až po 7. NP sa nachádza 175 dvojlôžkových hotelových izieb, 10 jednolôžkových, 11 apartmánov a 4 izby pre imobilných. Na 1. NP majú izby okná s parapetom, na vyšších podlažiach sú francúzske okná. Okná orientované do hlučných ulíc Holekovej a Žabotovej majú špeciálne protihlukové sklá.

Izby sú zariadené štandardným nábytkom a doplnené kópiami obrazov Andy Warhola. Každá izba má samostatnú kúpeľňu, obsahujúcu umývadlo, sprchu alebo vaňu a WC, oddelenú sklenou priečkou od spálne. Kúpeľne apartmánov majú vaňu aj sprchový kút.

V objekte sa nachádza 5 výťahov, z ktorých dvojica slúži pre hotelových hostí a samostatný výťah v zadnej časti pre personál. Tento výťah je na prízemí prepojený na prevádzku zázemia kuchyne umožňujúcu zásobovanie izieb nápojmi. V suteréne je výťah prepojený na sklady a manipuláciu s bielizňou. Izby sú orientované na uličné a dvorové strany s výnimkou kontaktu s južnou susednou parcelou. Chodba sprístupňujúca izby je zokruhovaná - prepája všetky ubytovacie trakty. Na 7. NP sa nachádza okrem izieb aj fitnescentrum. Najvyššie 8. NP, kde je umiestnená vzduchotechnika a chladenie, má kvôli hlučnosti zvukoizolačné steny.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Vzhľadom na potreby variability tohto typologického druhu stavby bola zvolená základná konštrukcia prievlakového skeletu. Skelet je železobetónový so stužením železobetónovým vertikálnym jadrom. Stropné dosky, schodiská a podzemné obvodové steny sú taktiež železobetónové. Výplňové obvodové murivo je z tvárnic hrúbky 250 mm s kontaktným zatepľovacím systémom, časť fasády v 1. a 6. NP tvoria oceľovou konštrukciou zasklené steny. Obvodový plášť jednotlivých objektov je teda zateplený, časť fasády je zasklená, v časti sa uplatňuje obklad. Strechy sú jednoplášťové ploché, spádované s odvodnením dovnútra dispozície strešnými vpustami. Hydroizolačná vrstva je z asfaltových modifikovaných pásov s nosnými výstužnými vložkami, alebo fóliami - vodotesne napojená na všetky okraje strechy, prestupujúce konštrukcie, potrubia, rámové oceľové konštrukcie a vtoky. Vnútorné deliace konštrukcie sú z murovaných materiálov, stužujúce steny, komunikačné jadrá a šachty zo železobetónu, vnútorné priečky zo sadrokartónu.

Podlahy sú keramické, kamenné a gresové - podľa druhu a charakteru prevádzky. V skladoch, technologických miestnostiach, komunikáciách zázemia a nakladacích rampách je priemyselná náterová podlaha. Zvislé nosné konštrukcie - stĺpy sú tiež monolitické železobetónové.

Nový biznis hotel, ktorý svojou architektúrou oživil celkový vzhľad Žabotovej ulice, privíta svojich prvých hostí už na jeseň a okrem komplexných hotelierskych služieb ponúkne Bratislave ďalšie priestory aj pre organizovanie konferencií, prednášok a mítingov rôzneho zamerania.

V spolupráci s AKJ s. r. o. pripravila redakcia Vizualizácia: AKJ s. r. o. Foto: D. Lalíková, B. Golejová
---

Slovo autora

Pre celú skupinu Jančina architekti je projekt Hotel Žabotova výnimočný z viacerých hľadísk -priama účasť pri tvorbe nielen urbanisticko-archi-tektonického a interiérového konceptu, ale v úplnom začiatku akcie spolupráca pri tvorbe biznis plánu, hľadanie najoptimálnejšieho využitia existujúcich objektov a nehnuteľností vrátane výberu užívateľa diela, až po účasťa zodpovednosť v celom procese realizácie zvoleného zámeru.

V okolí tak atraktívneho a dôležitého dopravného uzla bratislavskej hlavnej stanice sa do dnešného dňa nenachádza žiaden hotel poskytujúci služby európskeho resp. celosvetového štandardu. To bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol zrealizovať mestský biznisový hotel - 4 * kategórie, zapojený do siete silného celosvetového hotelového operátora, práve v tejto lokalite. Pôvodné objekty, prevažne určené pre administratívne účely s nevyhovujúcim stavebno-technickým a dispozičným riešením s nízkym štandardom a veľkou časťou pozemku využitou ako skladisko, sme v tak atraktívnej lokalite náročnými úpravami - prestavbou, prístavbou, nadstavbou a novostavbou s maximálnym možným efektívnym zastavaním akceptujúcim všetky urbanistické, architektonicko-dispozičné a svetlotechnické princípy, zrealizovali na hotel patriaci do siete Mercure.

Moderný dizajn hotela, so 175 izbami presvetlenými veľkými oknami až po podlahu a prepojením spálňovej a hygienickejčasti otvorenými zasklenými stenamia s kompletným zázemím v štandarde 4-hviezdičkového hotela siete Mercu-re, mohol byť dosiahnutý jedine úplnou ignoráciou charakteru existujúcich objektov - ich architektúry, konštrukčného a dispozičného riešenia.

Okrem tohto architektonického a interiérového zámeru, bolo nutné splniť všetky náročné požiadavky operátora hotela ažpo najmenšídetail, v mnohých oblastiach ďaleko prevyšujúce štandardy slovenských noriem. Z hľadiska materiálového riešenia bol, okrem už spomenutých zasklených častí interiéru i exteriéru, či výrazného použitia skla a zasklených častínepravidelne rozmiestnených odlišných okenných otvorov, použitý sklený farebný obklad s výrazným farebným odtieňom charakterizujúcim nielen exteriér ale aj interiér hotela v kontraste s obkladom Trespa a farebnými omietkami dvoch odtieňov. Tým bol dosiahnutý jedinečný architektonický výraz hotela, včlenený do existujúcej zástavby, no výrazný a z diaľky vnímateľný. Mobiliér a interiérový dizajn bol zrealizovaný v spolupráci s architektom hotelového operátora, ktorý nadviazal na celkový urbanisticko-architekto-nický a interiérový koncept autora v detailnom dotvorení dizajnu interiéru.

Ing. arch. Juraj Jančina, AKJ s. r. o., Bratislava

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 347     nie: 266

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Hotel
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby