preskočiť na hlavný obsah

Herz Slovensko

/up/images/featured/images/0-herz.jpg

Spoločnosť so srdcom

Novovznikajúce priemyselné parky, logistické centrá a pod. na okraji miest spravidla nehospodária so svojím pozemkom s ohľadom na krajinu a s ambíciou utvárania mesta. Nekomunikujú, sú anonymnými škatuľami. Spravidla..., ale novostavba spoločnosti Herz v Bernolákove s týmito súčasnými typologickými dogmami svojím spôsobom nenápadne a o to stoickejšie polemizuje a pozitívne ich narúša.

Mierka a charakter objektov Logistického, administratívneho a školiaceho centra Herz Slovensko reflektujú zástavbu okolia prvý dojem pri ich vnímaní tvoria jednoduché, jednoznačne definované a čitateľné adície archetypálnych objemov stavby. Lokalizácia navrhovaného areálu logistiky a skladového hospodárstva v riešenom území vychádza z urbanistickej koncepcie postupnej prestavby území určených pre rozvoj podnikateľských aktivít pozdĺž diaľnice D1. Areál spoločnosti Herz sa nachádza okrajovo v styku so zastavaným územím na Priemyselnej ulici, v blízkosti križovatky ulíc Priemyselná, Poštová a Senecká cesta, a je autonómnou zónou (prvou z troch) distribučných skladov.

Mladí autori neplnia očakávania toho spektra odbornej (i laickej) obce, ktoré baží po vlajkových lodiach, sochách stavieb úspešných sídel firiem, definujúcich na našej architektonickej scéne jej formálnu súčasnosť. Architekti uvedomelo ignorujú nutkanie po formálnom vizuálnom unikáte stavby a ponúkajú hodnotnejšie kvality. Ctia civilnosť a formálnu jednoduchosť  modelovú architektonickú nevyhnutnosť  a do popredia dostávajú vnútorný organizmus objektu spoločnosti Herz, programovo mu vpisujú srdce  doslovne. Výsledok nie je produktom „konzumnej" architektúry anonymnej do seba zahľadenej spoločnosti, ale značkou kvality, ohľaduplného environmentálneho myslenia a spoločenského významu.

Stavba ponúka toľko, koľko musí  primárnu funkčnosť a estetiku s autorskou prísnosťou a skromnosťou , ale veľmi rafinovane a dôsledne. Architekti zohľadňujú v plnej miere požiadavky klienta na reprezentatívne sídlo s vysokým štandardom kvality pracovného prostredia.

Dalo by sa žoviálne narábať s medicínskou terminológiou „srdca", ktoré je okrem iného aj logom spoločnosti Herz, a bolo by to vskutku adresné. Architektom a klientovi sa totiž spoločne podarilo rafinovane ukryť životodarné srdce spoločného diela  ukryť je niekedy ťažšie ako priamo vystaviť  a vystavať na ňom koncept jeho vnútorného organizmu.

Steven Holl sa nechal počuť, že architektúra v súčasnosti vstúpila do krásneho okamžiku, kedy sa môže inšpirovať akýmkoľvek iným odborom, že sa môže inšpirovať čímkoľvek. Parafrázované: Impulz môže prísť odkiaľkoľvek.

Impulzom, velínom organizmu stavby sa stáva rozhranie medzi „statickou" skladovou halou a „dynamickou" administratívnou budovou  tzv. technologické srdce objektu, t.j. dvojpodlažný trakt vo východnej polohe skladovej haly s kotolňou, strojovňou vzduchotechniky a aditívne pridruženým zásobníkom tuhého paliva. Kotolňa je navrhnutá ako showroom technológií spoločnosti Herz a zároveň slúži ako laboratórium pre školenie projektantov a technikov.

Autori od počiatku prípravy projektovej dokumentácie stavby pracovali so zámerom vytvoriť dielo reprezentujúce klientovi vlastnú ideu obnoviteľných zdrojov energie a ekologického prístupu k životnému prostrediu. Klient pridal požiadavku byť energeticky maximálne sebestačný a aktívne prezentovať kompletný sortiment svojho portfólia  kotly na biomasu, solárne systémy, tepelné čerpadlá, systémové a regulačné techniky a i. Riešenia návrhov architektonických, stavebných a technických častí administratívneho objektu mali ďalej maximálne optimalizovať energetickú hospodárnosť budovy. Realitou je, že stavba je dnes nízkoenergetická a je závislá len na odbere elektrickej energie z verejnej siete, inak je sebestačná.

Idea obnoviteľných zdrojov a ekoprístup sú nosnými pre celú stavbu  je im prispôsobená konštrukcia, materiály a povrchy, estetika...

Prevádzkové vzťahy a dispozícia pracujú s elementárnou logikou. Objekt sa skladá z dvoch hlavných združených hmôt skladovej haly a administratívnej budovy na východozápadne predĺženom obdĺžnikovom pôdoryse sledujúcom severnú hranicu pozemku.

Dvojpodlažná reprezentatívna administratívna budova (vo východnej polohe) si asymetrickým osadením voči pozdĺžnej osi skladovej haly (v západnej polohe) vytvára predpolie vstupu vo väzbe na plochy statickej dopravy. Pasívne a aktívne eko a enviroprincípy reflektuje koncept drevostavby na báze nosných lepených lamelových prvkov rámovej konštrukcie opretej o pohľadové železobetónové jadro, s funkciou akumulačného jadra nízkoenergetickej budovy, a sendvičovej konštrukcie obalového plášťa. Konštrukčný pozdĺžny trojtrakt kopíruje dispozičné členenie, zónovanie  verejná zóna na južnom konci (recepcia, showroom s galériou a kanceláriami styku so zákazníkmi a zasadačkou); zóna zázemia v strede (jadro s vertikálnou komunikáciou a hygienickým zázemím); poloverejná a pracovná zóna na severnom konci (školiaca miestnosť, zasadacia miestnosť, denná miestnosť, dielňa, kancelárie).

Skladová hala v západnej polohe je členená na jednopodlažný skladovací priestor, ktorý má jednotlivé zóny regálových systémov s logistikou príjmu a expedície tovaru, a tzv. technologické srdce objektu so zázemím, ktoré je dvojpodlažné. Hlavnú nosnú konštrukciu tvorí rám z drevených lamelových lepených stĺpov a priehradovej konštrukcie dreveného väzníka. Sekundárna konštrukcia je tvorená drevenými stropnicami, vystužujúcimi a zavetrovacími prvkami. Nosné vertikálne konštrukcie spojovacieho dvojpodlažného traktu sú z pohľadových betónových tvárnic a horizontálne konštrukcie sú železobetónovým monolitom. Opláštenie skladovej haly tvoria izolačné strešné a stenové panely. Architektúra jednotlivých celkov je od konceptu po detail striktne cizelovaná vo výbere materiálov podčiarkujúcich eko a enviroprincípy. Architekti si v tomto s klientom plne rozumeli a dôsledne prezentujú riešenia kombinácie prírodných materiálov v ich prirodzenom výraze  železobetónové pohľadové jadro s textúrou fošní, pohľadové betónové tvárnice, drevené rámové konštrukcie, drevené lamely ako obkladový fasádny materiál, cementovláknité fasádne dosky, strešná vlna oceľového trapézového plechu, kovové tiahla v pozinku, konštrukcie tieniacej markízy, drevené výplne vonkajších a vnútorných výplní otvorov, drevená exteriérová terasa a i.

Skromnosť a prísnosť v súčasnosti nie sú samozrejmé. Mali by sa častejšie prihovárať srdcom, rozvážne sa zmocniť príležitostí a odhaľovať jemné rozdiely, skryté obdivovateľom architektonických schránok bez duše.

Laco Bartko

Logistické, administratívne a školiace centrum Herz Slovensko, Bernolákovo
Autori: Aleš Hradecký, Daniel Bartoš
Generálny projektant: Proma, s.r.o.
Projekt: 06. 2008  06. 2011,
realizácia: 08. 2012  06. 2013
Plocha pozemku: 17 023 m2,
zastavaná plocha: 2 467 m2
Úžitková plocha: 2 905,85 m2,
obstavaný priestor: 22 350,77 m3
Foto: Andreas Hafenscher

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Páčil sa vám článok?

áno: 215     nie: 204

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby