preskočiť na hlavný obsah

Globálne navigačné systémy

/up/images/featured/images/gns.png

Učebný text pre študentov bakalárskeho štúdia odboru geodézia a kartografia


Obsah

ÚVOD 4

1 ČO JE GPS 5
1.1 SYSTÉM NAVSTAR GPS 5
1.2 SYSTÉM GLONASS 5
1.3 SYSTÉM GALILEO 5

2 NAVSTAR GPS 6
2.1 POPIS SYSTÉMU GPS NAVSTAR 6
2.2 BUDOVANIE NAVSTAR GPS 6
2.3 SEGMENTY NAVSTAR GPS 6
2.3.1 Kozmický segment 6
2.3.2 Riadiaci segment 7
2.3.3 Používateľský segment 8

3 SIGNÁLY VYSIELANÉ GPS 9
3.1 KÓDY VYSIELANÉ DRUŽICAM I 10
3.1.1 Pseudonáhodný C/A kód 10
3.1.2 Pseudonáhodný P kód 11
3.2 NAVIGAČNÁ SPRÁVA 11

4 METÓDY URČENIA PSEUDOVZDIALENOSTÍ 13
4.1 ZÁKLADNÉ POJMY A VZŤAHY 13
4.2 URČENIE PSEUDOVZDIALENOSTÍ POMOCOU PSEUDONÁHODNÝCH KÓDOV 14
4.3 URČENIE PSEUDOVZDIALENOSTÍ POMOCOU FÁZY NOSNEJ VLNY 14

5 MATEMATICKÝ MODEL URČOVANIA POLOHY BODU 17
5.1 ABSOLÚTNE URČOVANIE POLOHY MERANÍM PSEUDOVZDIALENOSTÍ POMOCOU KÓDOV 18
5.2 VPLYV ROZLOŽENIA DRUŽÍC NA PRESNOSŤ URČOVANIA ABSOLÚTNEJ POLOHY 20

6 SYSTEMATICKÉ EFEKTY V MERANIACH GPS 25
6.1 ATMOSFÉRICKÉ EFEKTY 25
6.2 RELATIVISTICKÉ EFEKTY 26
6.3 EFEKT VIACCESTNÉHO ŠÍRENIA SA SIGNÁLU 27

7 METÓDY MERANIA POMOCOU GPS 29
7.1 ZÁKLADNÉ POJMY 29
7.2 ABSOLÚTNE URČOVANIE POLOHY POMOCOU KÓDOVÝCH MERAN Í 30
7.2.1 Diferenciálne určovanie polohy – DGPS 31
7.2.2 DGPS pre rozsiahle územia – WADGPS 31
7.2.3 Metódy šírenia diferenciálnych korekcií 31
7.3 METÓDY RELATÍVNEHO URČOVANIA POLOHY 32
7.3.1 Relatívne určovanie polohy statickou metódou 32
7.3.2 Rýchla statická metóda 33
7.3.3 Kinematické (polokinematické) relatívne určovanie polohy
7.3.4 Kinematická metóda v reálnom čase - RTK 34
7.3.5 Pseudokinematické relatívne určovanie polohy 35
7.4 PRESNOSŤ URČOVANIA POLOHY POMOCOU GPS 35

8 TRANSFORMÁCIE SÚRADNÍC 37
8.1 TRANSFORMÁCIA MEDZI KARTEZIÁNSKYMI A ELIPSOIDICKÝMI SÚRADNICAMI VO WGS-84 37
8.2 VÝPOČET POMOCOU ITERÁCI Í 38
8.3 METÓDA VÝPOČTU PODĽA BOWRINGA 38
8.4 TRANSFORMÁCIA SÚRADNÍC WGS-84 DO SÚRADNICOVÉHO SYSTÉMU JTSK 39
8.5 LINEÁRNA KONFORMNÁ TRANSFORMÁCIA 39
8.6 PODOBNOSTNÁ TRANSFORMÁCIA SÚRADNÍC V PRIESTORE 39
8.7 TRANSFORMÁCIE VÝŠOK    40

9 PRIJÍMAČE A SOFTVÉRY    43
9.1 VŠEOBECNÁ KONCEPCIA GEODETICKÉHO PRIJÍMAČA GPS     43
9.2 ASHTECH PROMARK II    46

10 ŠTANDARDNÉ VÝMENNÉ FORMÁTY PRE ÚDAJE GPS    48
10.1 FORMÁT RINEX PRE SÚBOR MERANÍ GPS NEZÁVISLÝ OD TYPU PRIJÍMAČA    48
10.2 FORMÁT RINEX PRE NAVIGAČNÚ SPRÁVU    50
10.3 ŠTANDARDNÝ FORMÁT VÝSLEDKOV RIEŠENIA SIETE GPS (SINEX)    51

LITERATÚRA     53


Páčil sa vám článok?

áno: 170     nie: 137

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby