preskočiť na hlavný obsah

Geodézia III. – Geodetické bodové polia

/up/images/featured/images/079.png

Predhovor

Učebný text Geodézia III. – Geodetické bodové polia je určený študentom bakalárskeho štúdia odboru geodézia a kartografia. Obsahuje základné metódy terestrického zhusťovania polohového a výškového bodového poľa s jednoduchým vyrovnaním a s vyrovnaním metódou najmenších štvorcov (MNŠ). Obsah textu sa viaže na publikáciu Bitterer, L.: Vyrovnávací počet, ktorého aparát vyrovnaní MNŠ je uvádzaný bez hlbšieho vysvetlenia a dôkazov vzťahov, ktoré sú použité pri výpočtoch, vyrovnaní a analýze presnosti odmeraných a vyrovnávaných veličín.
Druhé vydanie učebného textu som prepracoval a doplnil o príklady s vyrovnaním MNŠ. Vychádzam pri tom z predpokladu, že študenti poznajú maticové operácie a vedia ich riešiť s použitím vhodného matematického výpočtového programu.
Geodézia III je už udomácnený predmet v učebných plánoch bakalárskeho štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte po zjednotení učebných plánov na STU v Bratislave a ŽU v Žiline.
Na hlbšie študovanie zhusťovania polohového bodového poľa terestrickými metódami odporúčam učebnicu Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach.
Učebný text dovoľujem voľne kopírovať a rozmnožovať
Ladislav Bitterer V Žiline 20. 5. 2005

OBSAH:

1. MERAČSKÉ A VÝPOČTOVÉ PRÁCE NA URČENIE MERANÝCH VODOROVNÝCH
SMEROV A UHLOV 4
1.1 Osnova smerov meraná v skupinách 6
1.2 Vyrovnanie úplných skupín 7
1.3 Stredné chyby 14
1.4 Výpočet hodnoty av2 14
1.5 Vyrovnanie neúplných skupín 16
2. CENTRÁCIA OSNOVY MERANÝCH SMEROV 20
2.1 Odmeranie centračných prvkov cieľa . . .20
2.2 Výpočet centračných zmien excentrického cieľa 21
2.3 Výpočet centračných zmien na excentrickom stanovisku 23
2.4 Redukcia osnovy smerov na centrum 23
2.5 Redukcia osnovy smerov na cieľ 27
2.6 Vyžadovaná presnosť merania centračných prvkov 28
3. ORIENTÁCIA OSNOVY SMEROV 30
4. ZÁKLADNÉ TRIGONOMETRICKÉ ÚLOHY 32
4.1 Program na výpočet smerníka a dĺžky strany 32
4.2 Výpočet smerníka bez testovania kvadrantu 32
4.3 Pretínanie napred smerníkmi 33
4.4 Iteračný výpočet pretínania napred 35
4.5 Cassiniho riešenie pretínania nazad 36
4.6 Hansenova úloha a určenie neprístupnej vzdialenosti 39
5. VÝPOČTY V TRIGONOMETRICKEJ SIETI S VYROVNANÍM METÓDOU NAJMENŠÍCH
ŠTVORCOV 43
5.1 Pretínanie napred smerníkmi 43
5.2 Vyrovnanie bodu určeného dĺžkami 50
5.3 Vyrovnanie súradníc bodu pretínaním napred súčastne určeným smerníkmi a dĺžkami 54
5.4 Vyrovnanie pretínania nazad 59
6. STREDNÁ ELIPSA CHÝB 66
7. TROJUHOLNÍKOVÉ (TRIGONOMETRICKÉ) SIETE 72
7.1 Výpočet trojuholníkových reťazcov polygónovou metódou 73
7.2 Výpočet trojuholníkových reťazcov postupným pretínaním 73
7.3 Vyrovnanie trojuholníkového reťazca MNŠ, ktorý je určený dvoma základnicami 74
7.4 Vyrovnanie trojuholníkovej siete odmeranej všetkými uhlami a dĺžkami 83
8. VYROVNANIE OBOJSTRANNE PRIPOJENÉHO A ORIENTOVANÉHO POLYGÓNU MNŠ 89
9. VÝŠKOVÉ SIETE 95
9.1 Vyrovnanie výškovej siete podľa podmienkových meraní 95
9.2 Vyrovnanie výškovej siete podľa sprostredkujúcich meraní 100
10. TRANSFORMÁCIA SÚRADNÍC 106
Použitá literatúra 110


Páčil sa vám článok?

áno: 133     nie: 156

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby