preskočiť na hlavný obsah

Gasoil

/up/images/featured/images/0-gasoil.jpg

Architektúra ktorá vychováva

Objekt je situovaný v prekrásnom prostredí Podtatranskej kotliny na pravom brehu rieky Poprad, medzi pohoriami Vysokých a Nízkych Tatier Poloha pozemku na okraji obce Spišská Teplica, v tesnom susedstve mesta Poprad, sa v súčasnosti nachádza na rozhraní oboch expandujúcich aglomerácií, ktoré postupom času pravdepodobne splynú v jeden celok.

Spoločnosť GasOil, pre ktorú bola stavba navrhnutá, zamestnáva okolo 180 inžinierov-projektantov v oblasti stavebníctva, strojárstva a plynárenského priemyslu a je nepochybne vlajkovou loďou projekčných firiem presahujúcou hranice regiónu.

Táto spoločnosť sídlila donedávna v prenajatých priestoroch, a to dostatočne dlhú dobu na to, aby okúsila všetky výhody, ale hlavne nevýhody prežitej trojtraktovej dispozície štandardnej administratívnej budovy, kde je po oboch stranách stredovej chodby množstvo väčších aj menších kancelárií. Tieto nevyhovujúce priestory s vysokým nájmom viedli spoločnosť k rozhodnutiu postaviť vlastnú budovu podľa vlastných potrieb a predstáv. Starý spôsob dispozície štandardnej administratívnej budovy vnímal investor pre svoje potreby ako už dávno prežitý, nepraktický priestor, ktorý svojím dispozičným usporiadaním nedostatočne využíva podlahovú plochu podlažia. Postupným získavaním skúseností na zahraničných cestách nadobúdal stále konkrétnejšie predstavy o tom, ako by jeho spoločnosť mala prevádzkovo fungovať, aby následne túto predstavu odovzdal architektovi, ktorý ju pretransformoval do hmoty a priestoru.

Novostavba je trojpodlažná administratívna budova s garážovým státím v polozapustenom suteréne, ktorý vznikol prisypaním podlažia pôvodne postaveného na úrovni rastlého terénu. Vzniknutý násyp tu plní funkciu aj akejsi ochrany pred prípadným vybrežením blízkej rieky. Administratívne priestory sa nachádzajú na dvoch podlažiach nad garážami. Objekt je de facto dvojtrakt, orientovaný pozdĺžne v smere východ- západ. Hlavný vnútorný priestor je dispozične rozdelený na dve základné časti. Tou primárnou je na severnej strane jeden ústredný velkopriestor projekčnej kancelárie s výškou cez dve podlažia. Druhou časťou sú všetky podružné a obslužné priestory na južnej - dvojpodlažnej - strane, ktorá tu plní aj funkciu zachytenia ostrého slnečného svetla. V polozapustenom suteréne je garáž pre 45 prevažne firemných automobilov. V prvom nadzemnom podlaží sú vstupné priestory a veľkopriestorová kancelária rozdelená do niekoľkých sektorov podľa pracovných tímov (profesijne rovnako zameraných špecialistov), nad ktorými v medzipodlažných galériách sedia tímy iných profesií pracujúce pre všetky sektory pod nimi. Nad tým všetkým je už len podlažie na južnej strane, kde sa nachádza administratíva spoločnosti s riadiacimi pracovníkmi a samozrejme „kapitánsky mostík s kormidelníkom" - majiteľom a riaditeľom celej spoločnosti v jednej osobe. Priestor veľkoplošnej kancelárie je zaujímavo rozčlenený do výškovo odlišných otvorených úrovní - galérií a medzipodlaží. Je to vlastne jedna veľkopriestorová kancelária, ktorú rozdeľuje priznaná nosná oceľová konštrukcia so svojimi priehradovými nosníkmi. Po oboch stranách tohto priestoru v prízemí vedie v pozdĺžnom smere komunikačný koridor Ten na poschodí južného traktu vytvára galériu. Veľkopriestor zabezpečuje výhodné svetelné podmienky prevažnej väčšine zamestnancov - predovšetkým projektantom sediacim za veľkými monitormi.

Okrem rozptýleného severného svetla je tu možné čerpať energiu pohľadom na panorámu Vysokých Tatier a okolitú prírodu.Veľkopriestorová kancelária je tiež priečne delená kancelárskym zariadením na tímové sektory - úseky projektantov - tak, aby ich aj opticky oddelila, ale zároveň, aby mohli medzi sebou komunikovať a diskutovať, napríklad nad rozmernými výkresmi. Tento veľkopriestor dopĺňajú ešte menšie aj väčšie zasadacie miestnosti situované v priestoroch nástupu do objektu, ktoré sú vybavené tou najmodernejšou audiovizuálnou technikou umožňujúcou medzinárodné online konferencie.

V priebehu realizácie sa investor rozhodol dodatočne pre výstavbu stravovacieho zariadenia pre svojich zamestnancov. Architekt zvolil pre nový objekt nový výraz. Iná funkcia znamená iný tvar Zatiaľ čo hranatá administratíva je obalená v čiernom plechu, okrúhla jedáleň je obalená v svetlom dreve. Obe hmoty navzájom prepája sklenená lávka v úrovni druhého podlažia. V tejto časti sa nachádza aj výťah pre bezbariérový prístup. Stravovacia časť v prízemí poskytuje priestrannú jedáleň s výškou cez dve podlažia, kuchyňu s priehľadom do jej priestorov, zázemie kuchyne a na poschodí galériu s malým barom, ktorý je v prevádzke len v prípade firemných akcií.

Investor otvorene hovorí, čo si myslí, a je odrazom svojho domu. Snaží sa byť ozajstným vodcom a snaží sa aj určitým spôsobom inšpirovať, ba až vychovávať svojich zamestnancov vytvorením naozaj netradičných až luxusných pracovných podmienok, ale aj celkovým štandardom vybavenosti celého objektu, použitými materiálmi, svetelnou technikou, pracovnou technikou, výborným jedlom či relaxom. A nemôžem si pomôcť, vidím akúsi paralelu v baťovskom prístupe k svojim zamestnancom, ktorý sa tiež snažil vytvoriť čo najlepšie podmienky pre svojich zamestnancov - aby tak zvýšil ich produktivitu, aj lojálnosť. Takýto otvorený priestor ale nemusí vyhovovať úplne každému. A nie kvôli hluku, ako by si mohol niekto na prvý pohľad myslieť. Mimochodom, úroveň hluku je vďaka podlahe a členitému priestoru veľmi nízka a konštantná, čo navodzuje dojem niečoho prirodzeného a normálneho. Dôvodom, pre ktorý takýto otvorený kancelársky priestor nemusí každému vyhovovať, je prirodzená kontrola okolia. Ako hovorí samotný investor - on sám nepotrebuje kontrolovať svojich zamestnancov a ani to nerobí. Kolektívnu kontrolu si vykonávajú vďaka veľkopriestoru sami nad sebou. Takáto forma pracovných miest totiž vytvára väčší tlak na zapojenie sa do práce.

Tomáš Bujna

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA GASOIL ENGINEERING, A.S.
TATRANSKÁ 742, SPIŠSKÁ TEPLICA
Investor: GasOil engineering, a.s., Poprad Autor: Peter C. Abonyi
Generálny projektant: GasOil engineering, a.s., Poprad
Projekt: 04. 2009 - 12. 2010,realizácia: 04. 2009 - 01. 2011
Plocha pozemku: 6 634 m2, úžitková plocha: 3 625 m2 [adm. budova),
437 m2 [budova technického zabezpečenia)
Stavebné náklady: 9,4 mil. €

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 179     nie: 318

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby