preskočiť na hlavný obsah

Fabrication of Space Trenčín

/up/images/featured/images/fabrication_of_space87.png

Sivý kubus

V dnešnej hektickej dobe, keď sa všetci niekam ženieme, väčšina z nás berie už ako samozrejmosť stále pribúdajúce nové a nové administratívne sídla firiem. Dalo by sa povedať, že „rastú ako huby po daždi“. Neplatí to však len pre tento druh.

Niektoré nás šokujú svojou veľkoleposťou a iné na nás pôsobia nevtieravo, kultivovane. Zopár z nich sa predbieha vo výške či množstve a veľkosti zasklených plôch. Niektoré pôsobia striktne uniformne, čo je možno podmienené premenlivou náplňou, iné sú úzko späté so svojím obsahom. Často ich však prezradí ich zovňajšok, ktorý môže ako prvý vypovedať o budove samotnej.

Objekt administratívnej budovy v Trenčíne zaujme svojím jednoduchým riešením už v súvislosti s konceptom územia. Je umiestnený pri prevádzkovej tepne urbanistickej štruktúry mesta, vo funkčnej ploche vyššej občianskej vybavenosti.

Táto funkcia sama o sebe vyžaduje prísne funkcionalistické a finančne nenáročné riešenie objektu, čomu zodpovedá väčšina objektov v susedstve. Exponovaným prvkom sa stáva fasáda a jej materiálové riešenie. V prípade objektu administratívnej budovy sídla troch firiem v Trenčíne forma interpretuje svoj obsah. Jednoduchý, priam primitívny raster fasády je porovnateľný s čistým tvarom objektu. Invenčnosť/ autorov sa prejavila v kompozícii fasády, ktorá oživuje jednoduchú hmotu. V našich končinách zriedkavé použitie sendvičových stien s obkladom z ťahokovu, ktorý akoby odkazoval na technickú sféru odohrávajúcu sa v interiéri, pripomína algoritmicky riešenú úlohu. Cez nepravidelnopravidelný raster okenných otvorov je akoby predostretý ďalší plán z hliníkového plechu. Pravidelne v horizontálnej rovine pretínajúci v polovici okenné otvory, vytvára spolu s rastrom okien kombinovaný rytmus fasády, ktorá je v poslednej rovine podčiarknutá tenkou červenou linkou. Jednoduchý hranol objektu je tak preseknutý vertikálne i horizontálne červenou líniou, ktorá vypovedá o delení jednotlivých prevádzok samotného objektu. Vstupný foyer so schodiskom je tak zakcentovaný na fasáde a necháva pretekať exteriér do interiéru. Zachovaniu ľahkosti zodpovedá aj riešenie vnútorného schodiska vo vstupe, ktoré pôsobí ľahko a vzdušne. Nočné osvetlenie vstupných priestorov tak len umocňuje pôsobenie na okoloidúceho a potláča zvyšok objektu do úzadia.

Čistota a jednoduchosť vonkajšej hmoty je taktiež premietnutá do dispozičného riešenia. Jasný koncept zdôrazneného vstupu je ukončený spoločnými priestormi firiem (denná miestnosťkuchynka), ktoré sídlia v objekte. Uzatvára ho menšia terasa na druhom nadzemnom podlaží. Exteriér tak postupne prepláva cez interiér a ústi opäť v otvorenom priestore. V nadväznosti na vstupné priestory sa po oboch stranách nachádzajú menšie kancelárie, zasadacie priestory sídliacich firiem a bloky hygieny. Na každej z prevádzok sú použité odlišné farby podsvietenia, firmy tak majú jasne vyčlenené priestory na jednotlivých podlažiach.

I keď vonkajší obklad stien môže pôsobiť ako ornament či štruktúra, jeho polopriesvitnosť umožňuje chrániť pracovný stôl pred nepriaznivými svetelnými lúčmi. F igúra obvodového materiálu tak prekročila hranice „maniéry“ a nezostala len v polohe ozdoby či štruktúry. Objekt je tak príjemnou zmenou pri dnešnom množstve novovznikajúcich sklenených budov.

ARCH 05/08 - REALIZÁCIE K TÉME
ADB REAL - Trenčín - FABRICATION OF SPACE

Mária Holčeková

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 258     nie: 242

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby