preskočiť na hlavný obsah

Energeticky pasívny dom v Kostolnej - Záriečí

/up/images/featured/images/0-zareciedom.jpg

Dvojpodlažný nepodpivničený dom je postavený z konštrukčného systému Ytong z pórobetónu tradičnou murovanou technológiou. Vzhľadom na požiadavku pasívneho domu bola navrhnutá vzduchotesná rovina obvodových stien medzi nosným murivom a zatepľovacím systémom. Ďalšie kritérium, kvôli využitiu pasívnej slnečnej energie, bolo dosiahnuté riešením dispozície. Dom má izby a okná orientované na južnú stranu a na severnej sú umiestnené obslužné miestnosti.

Architektonické riešenie

Dom v Kostolnej - Záriečí v blízkosti Trenčína je v súčasnosti ešte vo výstavbe. Stavba je orientovaná na južnú stranu a odklonená o 10o na východ. Vzhľadom na dosiahnutie čo najlepších energetických výsledkov má dvojpodlažná budova kompaktný tvar a pultovú strechu.

Dispozičné riešenie

Návrh dispozície plne sleduje pravidlá na projektovanie nízkoenergetických či pasívnych domov. Vstup do objektu je zo severnej časti, pričom garáž a zádverie rodinného domu je mimo tepelnú obálku pasívnej časti. Na prízemí sa na južne orientovanej strane nachádza pracovňa, jedáleň a kuchyňa, na severnej časti pôdorysu je technická miestnosť, komora, WC a skladový priestor. Na poschodí sú tri izby orientované na juh, jedna na západ a kúpeľňa i WC sú orientované na sever.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Nosnú obvodovú konštrukciu stavby tvoria steny z pórobetónu Ytong hr. 250 mm s kontaktným zateplením hr. 300 mm. Strop medzi podlažiami je z pórobetónových vložiek a nosníkov systému Ytong. Systémom Ytong je zhotovené aj vnútorné schodisko, priečky, vence, nenosné i nosné preklady. Práve nosnými prekladmi Ytong sa eliminovali možné tepelné mosty. Strešná konštrukcia je riešená z priehradových väzníkov, ktoré sú stužené ondrejskými krížmi. Zo spodnej strany je uzavretá OSB doskami a z hornej difúzne otvorenými MDF doskami. Do takto uzavretej strešnej konštrukcie sa nafúkala izolácia z celulózy.

Sklon strechy je 10°, preto ako strešná krytina boli navrhnuté tvarovky Bramac MAX 7°, čomu bolo potrebné prispôsobiť skladbu strechy a technológiu kotvenia latovania.

Rodinný dom nie je podpivničený a založený je do nezamŕzajúcej hĺbky. Po celej výške až po terénzáklady zateplené extrudovaným polystyrénom EPS P hr. 220 mm. Zateplenie sokla nad terénom má hrúbku 300 mm a lícuje s fasádou. Pretože nebola použitá soklová lišta, predišlo sa vzniku tepelného mosta po celom obvode stavby.

Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom Edison. Polystyrén je lepený celoplošne po stene bez kotvenia, aby sa predišlo poškodeniu vzduchotesnej roviny. Tepelná izolácia je zo šedého polystyrénu Neoform hr. 300 mm. Zaujímavosťou je, že polystyrénové tabule majú poldrážky, čo eliminuje tepelné mosty pri ich spájaní.

Výplňové konštrukcie

Okenné konštrukcie boli navrhnuté z kompozitného profilu Rehau Geneo MD+, zo špičkového materiálu RAU-FIPRO a z trojitého izolačného zasklenia plneného argónom, ktoré má hodnotu Uw 0,67 a faktor prestupu slnečnej energie až 63 % na južnej strane, na ostatných fasádach je Uw hodnota 0,60 a faktor prestupu slnečnej energie 50 % . Tým sa značne zvýšili tepelné zisky.

Okenné konštrukcie sú predsadené pred fasádu a ukotvené na oceľových uholníkoch. Rámy okien sú vzduchotesne napojené na obvodové múry prostredníctvom izolácie vzduchotesnými páskami. Obvodové profily okien sú čiastočne prekryté tepelnou izoláciou. V obytných miestnostiach je navrhnuté aspoň jedno okno otváravé. Proti prehrievaniu stavby v letných mesiacoch sú na okná namontované vonkajšie žalúzie, ktorých boxy sú skryté vo fasáde a vysunuté čo najviac do exteriéru.

Na takto uzavretej stavbe bol vykonaný test vzduchotesnosti Blower-door test. Hneď na prvý ráz bol úspešný a neprievzdušnosť dosiahla  hodnotu n50 = 0,37 h-1.

Technické vybavenie

Technické vybavenie domu tvorí kompaktná jednotka vetracieho zariadenia Drexel und Weiss Aerosmart XLS. Vzduch je privádzaný a odvádzaný cez fasádu a ohrievaný alebo chladený solankovým zemným výmenníkom. TUV je súčasťou kompaktnej jednotky a je ohrievaná zvyškovým teplom odsávaného vzduchu. Kompaktná jednotka zároveň zabezpečuje aj nízkoteplotné kúrenie, ktoré je riešené ako stenové na ploche 30 m2. Kombinácia nízkoteplotného stenového vykurovania a vykurovania teplým vzduchom z kompaktnej jednotky zabezpečí čo najlepšiu vnútornú klímu.

Základné údaje:
Merná potreba tepla na vykurovanie: 10 KWh/m2za rok
Izolácia podlahy nad terénom: EPS 260 mm U = 0,124 W/m2K
Obvodová stena: Ytong 250mm, Neoform 300 mm U = 0,089 W/m2K
Strecha: MDF, fúkaná celulóza, OSB U = 0,086 W/m2K
Okenné konštrukcie: Rehau Geneo MD+, Uw = 0,91 W/m2K, Ug = 0,67 W/m2K, G = 63 % na južnej strane
Vzduchotesnosť: n50 = 0,37 h-1
Primárna energia: 99 KWh/m2a
Výpočet zahŕňa súčet potreby primárnej energie na vykurovanie, na prípravu ohriatej pitnej vody a na elektrickú energiu. Výpočet podľa PHPP.

Projekt a realizácia: LIPTÁK – Príprava a realizácia stavebných projektov, www.liptak.eu
Projektant: Ing. Katarína Liptáková, autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Michal Lešinský
Projekt VZT: Drexel und Weiss, Rakúsko, Energy Concept Bratislava

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 246     nie: 175

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby