preskočiť na hlavný obsah

Energetická certifikácia nehnuteľností

/up/images/featured/images/0-kvalitnaregulacia75.jpg

Už viac než štyri roky je pre všetky nehnuteľnosti, ktoré boli skolaudované, prenajímané či sa stali predmetom predaja, povinný energetický certifikát. Ten je vystavovaný na základe auditu budovy, týkajúceho sa jej hospodárenia s energiou. Bez tohto potrebného dokumentu dnes nie je možné úspešne ukončiť kolaudačné konanie či uzavrieť zmluvu o prenájme alebo predaji budov. So všetkými potrebnými úkonmi týkajúcich sa energetickej certifikácie vám pomôžu pracovníci firmy ProEnergy, ktorý vlastnia odbornú spôsobilosť na energetické hodnotenie stavieb.

Celá spoločnosť sa dnes snaží prijímať rozličné opatrenia, ktoré súvisia so šetrením energie a znižovaní emisií plynov, ktoré vznikajú pri jej výrobe. Stavebníctvo sa preto v súčasnosti orientuje na výstavbu domov či iných nehnuteľností, ktoré budú spĺňať energetické požiadavky dnešnej doby. Ak je daná nehnuteľnosť šetrná voči spotrebe energie, je šetrná k prírode a zároveň k peňaženke jej vlastníka. Energetická certifikácia nehnuteľnosti ponúkne jej vlastníkovi či jej potenciálnemu užívateľovi prehľad, v ktorom sa dozvie, kde má budova z hľadiska hospodárenia s energiou rezervy, a kde naopak spĺňa energetické požiadavky.

Na základe projektovej dokumentácie týkajúcej sa architektúry stavby, jej elektroinštalácie, vykurovania či vzduchotechniky naši pracovníci vypracujú podrobný energetický audit o spotrebe a únikoch energie. Z potrebných údajov získaných z technickej dokumentácie stavby je výpočtom celej budove alebo jednotlivým oblastiam spotreby energie pridelené hodnotenie na stupnici od A až po G, ktoré je uvedené na energetickom certifikáte. Ten ďalej ponúkne informácie o celkovej spotrebe energie, z ktorej si môže vlastník alebo budúci užívateľ budovy vytvoriť prehľad o nákladoch potrebných na vykurovanie, osvetlenie, ohrev teplej vody či klimatizáciu, ak sa v budove nachádza. Zároveň poskytne prehľad o stratách energie pri jej distribúcii v nehnuteľnosti a tiež o množstve emisií, ktoré boli uvoľnené pri výrobe energie potrebnej pre hodnotenú budovu. Energetický certifikát je vydávaný s platnosťou maximálne 10 rokov. V prípade akejkoľvek stavebnej úpravy, ktorá naruší jej pôvodné hospodárenie s energiou, však energetický certifikát stráca svoju platnosť.

Každá nehnuteľnosť so sebou prináša isté špecifiká, a preto je cena energetických certifikátov určovaná individuálne. Odvíja sa najmä od základných faktorov ako veľkosť alebo kategória budovy, zložitosť jej členenia, od typov inštalácii či kompletnosti projektovej dokumentácie. Cenovú ponuku vám v prípade záujmu o energetickú certifikáciu vyhotovíme na mieru.

ProEnergy

Páčil sa vám článok?

áno: 338     nie: 308

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby