preskočiť na hlavný obsah

Elegantné viacúrovňové bývanie

/up/images/featured/images/Elegantne_viacurovnove_byvanie_0.png

Výstavba striech rodinných, ale aj bytových domov sa v súčasnosti realizuje na vysokom kvalitatívnom stupni materiálovej základne (krytiny, strešné okná), ale aj na vysokom stupni technických riešení samotnej konštrukcie krovu. Tento fakt má za následok, že zobytnenie podkrovných priestorov je už samozrejmosťou.

Výška strechy, jej sklon, tvar a proporcionalita, druh a farba krytiny, strešné prvky ako vikiere, okná, komíny, štíty či rímsy ponúkajú projektantovi širokú škálu riešení, ktoré zvýrazňujú (žiaľ aj znehodnocujú) architektúru rodinného či bytového domu. Preto by mala platiť poučka o tom, že architektonické a kompozičné požiadavky na zastrešenie musia tvoriť organickú súčasť architektúry rodinného domu. Z pohľadu interiéru podkrovia je možnosť kreatívnych dispozičných riešení, lebo každý priestor je atypický a poskytuje rad nezvyčajných architektonických riešení. Najelegantnejšie je viacúrovňové bývanie pri väčšej svetlej výške novej alebo pôvodnej konštrukcie krovu. I keď je aj táto investícia finančne náročná, predsa na rozdiel od novostavby má niekoľko výhod. Nie je potrebný nový pozemok, pripojenie bytov na existujúce inžinierske siete a tiež možnosť zvoliť si variant, na ktorý sa finančne cítime.

Aby sme vám priblížili, ako takéto kvalitné bývanie v podkroví postaviť, pripravili sme pre vás niektoré odporúčania pre konštrukčné riešenia obytného podkrovia.

Konštrukčné riešenia podkrovia

V podkroví treba riešiť viac technických problémov vychádzajúcich z hľadiska riešenia a prispôsobenia sa dispozícii prízemia. Pre optimálne dispozície je vhodné nadväzovať na pevné body - schodiská, komíny, šachty.

Existujúce prvky konštrukcie krovu treba začleniť tak, aby neboli prekážkami, zabezpečiť svetelnú i tepelnú pohodu, eliminovať vplyv vetra a dopravného hluku.

Správna realizácia inštalácií je dôležitá nielen z technického hľadiska, ale i funkčného a estetického (napríklad umiestnenie vane a WC pod šikmou strechou). Hoci je prirodzené, že z prevádzkových dôvodov (spálne, WC, kúpeľne) je potrebné podkrovný priestor deliť priečkami. Ak sa podarí, treba zachovať krásny veľký ucelený priestor pod valbou, či sedlovou strechou, ktorá bude základom obytnej časti podkrovného bytu.

Pri dispozičnom riešení sa nesmie zabúdať, že pod šikmými rovinami strechy určitá časť priestoru nebude mať podchodnú výšku. Využiteľný priestor obytnej plochy sa počíta od šikminy strechy 130 cm výšky nad podlahou. Nábytkom na mieru - nízkymi skrinkami, policami, výsuvnými kontajnermi sa tieto straty obytnej plochy dajú čiastočne eliminovať.

Strecha a krov

Strechu a konštrukciu krovu treba navrhovať v jednoduchých tvaroch, najlepšie sedlovú, aby bolo v streche čo najmenej hrebeňov a úžľabí. Vnútorný priestor tak bude minimálne obmedzovaný nosnou sústavou krovu. Čím je viac úžľabí, hrebeňov, prienikov strešných rovín, tým je strecha poruchovejšia a drahšia. Rastú nároky na jej nosný systém, ktorý obmedzuje priestor podkrovia.

Požiarna bezpečnosť podkrovia závisí od použitých materiálov. Na odolnosť nosnej časti krovu nad jedným nadzemným podlažím nie sú kladené osobitné protipožiarne požiadavky, pre druhé a tretie podlažie sa požaduje odolnosť 15 minút. Protipožiarna odolnosť materiálov z obytnej strany závisí od ich horľavosti. Ich použitie sa musí posúdiť výpočtom. Konštrukciami, ktorými zvyšujeme protipožiarnu odolnosť, zabezpečujeme ďalšie stavebno-fyzikálne požiadavky, ako je zvýšenie akumulačnej schopnosti, zlepšenie nepriezvučnosti konštrukcie a pod.

Skladba strešného plášťa

Dôležitou časťou návrhu bývania v podkroví musí byť správne usporiadanie konštrukčných skladieb strešného plášťa. Ten musí eliminovať extrémne teploty v lete a v zime zasa zabezpečiť dostatok tepelnej pohody. Zateplenie plášťa musí vytvárať súvislú tepelnoizolačnú rovinu so zvislým plášťom a napojením na strešné okná alebo vikiere. Vhodná hrúbka tepelnej izolácie (najlepšie vypočítanej tepelnotechnickým posudkom) zabezpečuje okrem tepelnoizolačných vlastností aj funkciu akustickej izolácie (nepriezvučnosť), do určitej miery rieši aj funkciu tepelnej zotrvačnosti strešného plášťa. Plášť obytného podkrovia má malú hmotnosť a nesie všetky atribúty ľahkej konštrukcie s malou tepelnou zotrvačnosťou. Rýchlo reaguje na teplotné zmeny okolia, ktoré prenáša do vnútorného prostredia. V lete môžu povrchové teploty strechy dosahovať viac ako 60 °C. Časť prechodu teplotnej vlny z vonkajšieho na vnútorný povrch plášťa musí mať takú hodnotu, aby užívateľ podkrovného priestoru nebol zaťažený zvýšením vnútorných povrchových teplôt a mohol využiť pokles nočnej vonkajšej teploty na prevetranie priestoru.

Nepriezvučnosť plášťa podkrovných priestorov je dôležitá pre zabezpečenie dobrej pohody užívateľa v priestoroch domu. Ľahká konštrukcia plášťa má menšiu nepriezvučnosť, takže užívateľ intenzívnejšie vníma hluk vonkajšieho prostredia. Z hľadiska akustiky má veľký význam striedanie akusticky mäkkých a tvrdých materiálov. Funkciu zvukovej izolácie plní aj tepelná izolácia.

Vikier či strešné okno?

Osvetlenie podkrovia zabezpečujeme oknami v štítoch stien, vikiermi, strešnými oknami, zasklenými stenami terás. Každé riešenie musí spĺňať hygienické a ergonomické požiadavky z hľadiska prijatých noriem osvetlenia priestoru. Pri výbere strešného osvetlenia sa treba rozhodnúť medzi vikierom a strešným oknom.

Vikier je súčasťou architektonického stvárnenia strechy. Rozširuje a dotvára priestor interiéru. Zvislé okno sa menej zanáša nečistotami a lepšie udržuje. Takisto vikier plní lepšie základnú funkciu okna, t. j. prepojenia interiéru a exteriéru z hľadiska vizuálneho. Vikier je ale konštrukčne náročnejší ako strešné okno. Navyše zväčšuje povrch obvodového plášťa, a tým aj plochu pre energetické straty. Vikierom vytvorené zložité tvary sú príčinou častejších porúch oplechovania a odvodnenia strechy.

Súčasné strešné okná predstavujú technicky dokonalé prvky s možnosťou jednoduchej montáže. Prepúšťajú viac svetla ako okná zvislé. Ich údržba je ale náročnejšia a navyše vyžadujú vhodný spôsob tienenia. Musia mať tak tvarované ostenie a nadpražie, aby teplý vzduch z radiátorov prúdil pozdĺž zasklenia (topenie snehu). Strešné okno poskytuje lepšie presvetlenie a preslnenie. Jeho zabudovanie je menej prácne a taktiež spotreba materiálu je nižšia. Pri osadení strešných okien treba dbať na výšku osadenia, ktoré musí zabezpečovať prepojenie s vonkajším prostredím a umožňovať ľahkú manipuláciu.

Zatienenie okien v podkroví nemusia vykonávať len žalúzie, textilné rolety na diaľkové ovládanie či markízy z vonkajšej strany okna, ale aj textilné závesy, látkové skladané žalúzie, tzv. plisované, baldachýny, naaranžované záclony. Ideálnou na použitie v podkroví je textília, ktorá prepustí do miestnosti iba svetlo, nie však teplo.

Stavba krovu

Najčastejším materiálom pre stavbu krovov je drevo. Trvanlivosť dreva závisí od obsahu vody i od objemu vzduchu v drevnej hmote. Drevo ťažené koncom roka má vyššiu hustotu a je oveľa trvanlivejšie ako drevo ťažené na jar či v lete. Nezohľadnením fyzikálnochemických zákonitostí dochádza k škodám spôsobeným vlhkosťou - vzniku plesní.

Drevokazné huby a plesne sa vyskytujú a poškodzujú drevené konštrukcie len v tých miestach, kde majú vytvorené optimálne podmienky pre svoj život. Je to najmä zvýšená vlhkosť a teplota. Umožnenie rastu väčšiny drevokazných húb, a tým aj možného rozkladu dreva, je dané jeho vlhkosťou okolo bodu nasýtenia vlákien (30 %). Drevo teda musí vyschnúť pod 20 % vlhkosti, len vtedy by sme ho mali zabudovať do stavby!

Prvým stupňom ochrany je stavebno-konštrukčné riešenie, ktoré musí zabrániť vnikaniu zrážkovej vody do konštrukcie krovu. Patrí sem kvalitne vyhotovená krytina, klampiarske práce a používanie poistných fólií. Taktiež správne odvetranie - vysušovanie konštrukcie krovu plní dôležitú úlohu v ochrane dreva. Druhým stupňom je chemická ochrana dreva, ktorá zabezpečuje drevo proti hubám, plesniam, biotickým škodcom, a zároveň vytvára aj protipožiarnu bariéru.

Pre obytné podkrovie platí zásada, že strecha chráni všetky hodnoty nachádzajúce sa pod ňou. Skladbu konštrukcie plášťa strechy a celého podkrovia by mal navrhnúť projektant, ktorý vypracováva vykonávaciu dokumentáciu, málokedy ju chce investor zaplatiť!

Vlastný návrh skladby potom vykonáva realizačná firma. To samo osebe nemusí byť problém, pretože skúsená firma disponujúca dostatočnými znalosťami môže navrhnúť skladbu konštrukcie úplne správne. Problém nastáva však v okamihu, keď investor vyhodnocuje jednotlivé ponuky iba podľa ceny. Je jasné, že vždy bude lacnejšia tá ponuka, kde je do cenovej kalkulácie zahrnutá menej účinná tepelná izolácia s menšou hrúbkou, ponuka neobsahuje kvalitné parozábrany, kvalitné tesniace pásky na ich spoje, expanzné pásky či tmel na vzduchotesné spoje parozábrany na okolité murivo atď...

Aby sa v podkrovných miestnostiach dosiahla optimálna tepelná pohoda, je potrebné strešné konštrukcie dobre tepelne izolovať. Odporúčaná hodnota tepelného odporu R = 5 (m2.K/W). Pre strechu je opodstatnene vysoká aj z pohľadu energetickej bilancie.

Náklady na dom s obytným podkrovím nie sú len náklady obstarávacie, ale tiež náklady prevádzkové (energia na vykurovanie, údržba...). Cieľom by mala byť optimalizácia oboch druhov nákladov, aby sme svoju investíciu mohli hodnotiť v optimálnych časoch návratnosti. Preto by sme sa mali viac spoliehať na odborníkov - projektantov, a zaplatiť im za kvalitnú projektovú prácu. Len tak budeme mať radosť z užívania pekného podkrovia.

Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: Ivan Šimek a archív redakcie

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 253     nie: 314

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby