preskočiť na hlavný obsah

Ekologický dom so slamou

/up/images/featured/images/0-ekodomslama.jpg

Drevo, slama a hlina – v dnešnej dobe netradičné, no inak tradičné materiály sú vhodné na stavbu domu nielen kvôli ich špecifickým vlastnostiam, ale aj  príjemnému pocitu, ktorý vyvolávajú. Okrem toho majú navyše „ľudský rozmer“ – pozná sa ich pôvod i majiteľ. Všetky tieto materiály nie sú nikým a ničím upravované, ani chemicky ani technologicky.

Drevo zo zimnej ťažby dovezieme z lesa priamo na stavbu, kde ho iba odkôrnime a už je pripravené na zabudovanie do konštrukcie. Slama, ktorá je v súčasnej dobe skôr odpadovým materiálom, sa počas žatvy zviaže do balíkov priamo na poli a dovezie sa na miesto stavby (vytvoríme stoh). Slama má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré sú zrovnateľné s bežne používanými izoláciami (minerálnou vatou či polystyrénom). Hlina je materiálom, ktorý sa vyskytuje všade okolo nás. Ak sa zmieša s pieskom, prípadne so slamou, dá sa používať na omietanie stien i stropov.

Tieto tri materiály sa vzájomne harmonicky dopĺňajú a podporujú. Drevená guľatina tvorí nosnú časť konštrukcie, medzi nosné stĺpy sú vložené balíky slamy, ktoré oproti bežne používaným izoláciám nesústreďujú vzniknutú vlhkosť (rosný bod) do jedného miesta, ale rozptyľujú ju do väčšieho priestoru. Na slamenú izoláciu sa priamo nanáša hlinená omietka – ako vonkajšia, tak aj vnútorná. Hlinená omietka reguluje mikroklímu v interiéri, preto nedochádza k jeho presušovaniu. Jej prirodzená vlhkosť je nižšia než prirodzená vlhkosť dreva a slamy, takže udržuje konštrukčný materiál v suchom stave. V konštrukcii nie je  nutné použiť parozábranu. Takýto spôsob výstavby bol známy pred 100 rokmi a dodnes existujú dobre fungujúce domy.

Skladba slamenej obvodovej steny:
- omietka s hydraulickým spojivom MULTIBAT (hlinená omietka Picas),
- pletivo,
- balíky slamy hr. 500mm + stĺpiky konštrukcie D 170 (200) mm,
- primurovka z nepálených tehál hr. 65 mm,
- hlinená omietka Picas hr. 10 mm.


Skladba slamenej obvodovej steny s dreveným obkladom:
- prekladané dosky,
- vodorovné laty 20 x 50 (2 x 10 x 100) mm s prevetrávanou medzerou,
- vrstva ílovej suspenzie vystužená jutou,
- zvislé laty 30 x 60 mm, vynesené konzolkami (450 x 200) zo stĺpikov konštrukcie,
- balíky slamy (500 mm) + stĺpiky konštrukcie D 170 (200) mm,
- primurovka z nepálených tehál hr. 65 mm,
- hlinená omietka Picas hr. 10 mm.

Vegetačná strecha nad vykurovanou časťou:
- sukulenty,
- pôdny substrát,
- geotextília S 300,
- hydroizolačná fólia hrúbky 1,4 mm,
- geotextília S 500,
- záklop z dosák,
- krokvy D 150 mm s odvetrávanou medzerou (140 mm),
- mazanina so spojivom MULTIBAT 50 mm s KARI sieťou 0,4mm,
- papierová separačná lepenka,
- balíky slamy (350 -380 mm),
- rákosová rohož 60 mm,
- vrstva ílovej suspenzie 40,
- dosky hrúbky 30 mm (s medzerou),
- strešné trámy D 150 mm (140 mm),
- juta,
- hlinená omietka hr. 50 mm.

Podlaha v 2NP (linoleum / korok):
- MARMOLEUM / korok,
- penetračný náter,
- mazanina hr. 50 mm s dilatačnými páskami po obvode,
- drevená štiepka s ílovou suspenziou hr. 50 mm,
- papierová separačná lepenka,
- doskový záklop hr. 30 mm,
- stropné trámy D 150 mm (140 mm).

Podlaha v 1NP nad zemou (dosky / dlažba):
- podlahové dosky smrek hr. 30 mm, lepené k podkladu lepidlom BONA BON 760 / ručná tehlová dlažba,
- penetračný náter,
- vyrovnávacia cementová stierka hr. 10 mm,
- mazanina so spojivom MULTIBAT 50 mm s KARI sieťou 0,4mm,
- papierová separačná lepenka,
- balíky slamy (350 -380 mm),
- vrstva ílovej suspenzie,
- dosky hr. 30 mm,
- nosné trámy D 250 mm (240 mm) + trámy D 150 mm (140 mm).

Podlaha nad zemou v nevykurovanej časti (dlažba):
- ručná tehlová dlažba,
- mazanina hr. 30 mm s dilatačnými pásikmi po obvode,
- papierová separačná lepenka,
- dosky hr. 30 mm,
- trámy D 150 mm (140 mm) + ovčia vlna hr. 150 mm,
- dosky hr. 20 mm.

Vykurovanie a vetranie

Riešenie vykurovania a vetrania je neštandardné a vychádza z predstáv a želaní majiteľa, s ktorými by projektanti úplne nesúhlasili. Na vykurovanie bude slúžiť pec na drevo, ktorá je umiestnená uprostred domu. Snahou je rozviesť teplý vzduch po celom dome bez použitia rozvádzacieho potrubia. Teplý vzduch ohriaty od pece bude stúpať k stropu, kde sa rozvrství po celej miestnosti. V horných miestnostiach budú v podlahe pri oknách otvory, cez ktoré bude teplý vzduch z prízemia prúdiť do priestorov.

Aby sa teplý vzduch nehromadil v hornom poschodí, bude pri strope v každej miestnosti umiestnené odsávacie potrubie, ktoré ho odvedie do prízemia (priestor kuchyne). Niektoré miestnosti sa nedajú takto vykurovať, a preto v nich budú umiestnené samostatné vykurovacie telesá (WC, kúpeľňa). Prívod čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky bude v priestore pece, odkiaľ  bude spoločne s teplým vzduchom rozvádzaný po celom dome.

Text a snímky: www.rigi.cz

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 229     nie: 250

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby