preskočiť na hlavný obsah

Drevené konštrukcie - Netradičná architektúra z tradičných materiálov

/up/images/featured/images/0-netradicnaarchitektura.jpg

Dosiahnutie atraktívneho vzhľadu a atraktívnej formy domu pri splnení parametrov nízkoenergetickej stavby bolo pre architekta „výzvou", ktorú zhmotnil s ešte lepšími výsledkami, než boli od investora očakávané. Drevo a materiály na báze dreva sa na tomto úspechu podieľali výraznou mierou. Návrh rodinného domu ARC bol koncipovaný podľa požiadaviek investora na jednopodlažný objekt vyššieho štandardu s moderným stvárnením. Pozemok rodinného domu je takmer štvorcového tvaru, ohraničený z troch strán samostatnými parcelami, každá so samostatným rodinným domom. SV stranu pozemku ohraničuje prístupová komunikácia, čo umožňuje ideálnu orientáciu objektu.
Práve spomínaná skutočnosť - orientácia na svetové strany, bola pre architekta rozhodujúca. Na JZ fasádu boli umiestnené „najvýznamnejšie" priestory domu -obývacia izba, jedáleň, pracovňa na galérii a spálňa s kúpeľňou a šatníkom. Na SV -uličnej strane domu sú umiestnené: vstup s chodbou, kuchyňa s komorou, práčovňa, kúpeľňa a hosťovská izba. Z ulice je riešený aj vjazd do dvojgaráže s dielenským kútom, ktorá vypĺňa priestor na severnej strane medzi príjazdovou plochou a spálňou. V priestore medzi garážou, spálňou a obývacou izbou sú umiestnené dve technické miestnosti a prechod do garáže.

Snahou architekta bolo, popri správnej orientácii obytných priestorov, kontakt resp. komunikácia interiér - exteriér.

Objekt je tak tvorený od ulice nižšou pravouhlou hmotou, ktorá má dve výškové úrovne a vyššou oblúkovou hmotou v tvare vlny, ktorá v interiéri tvorí zvýšený strop nad priestorom obývacej izby, jedálne a galérie. Vďaka nízkej siluete jednopodlažného objektu moderné stvárnenie objektu nijako nenarúša okolitú tradičnejšiu zástavbu.

Architektonický koncept

Snahou architekta bolo, popri správnej orientácii obytných priestorov, kontakt
resp. komunikácia interiér - exteriér. Obe skutočnosti sa dali najlepšie docieliť jednou dlhou oblúkovou fasádou v orientácii Z-JZ-J. Zároveň boli na fasádu umiestnené drevohliníkové pásové okná, resp. zasklené steny, ktoré sprostredkovávajú obyvateľom túto komunikáciu s exteriérom. Samotný oblúk je vytvorený z dvoch na seba nadväzujúcich kružníc, čo umožnilo ešte viac „otvoriť" fasádu a vznikol väčší priestor pre terasu. Terasa tvorí štvrťkruh (vymedzený spomínanými kružnicami), jej povrch bude tvoriť tropická drevina Cumaru, prerušená tromi elipsami určenými pre výsadbu drevín a rastlín. Pomerne veľká terasa sa rozdelí na väčšie a menšie časti. Zároveň táto zeleň bude prvá, ktorá bude vytvárať obraz krajiny pozorovaný z interiéru. Z južnej strany je k terase pridružená rekreačná zóna - jacuzzi, ochladzovací bazén, sprcha a sauna. Pričom strecha sauny slúži zároveň ako ďalšia zvýšená terasa.

V interiéri pokračujú obdobné kružnice v strednej časti domu a oddeľujú priestory na SV strane od JZ priestorov. Vnútorný hlavný priestor - obývacia izba, jedáleň, TV miestnosť, galéria, ale aj prístupová chodba až po kuchyňu, sú riešené ako jeden veľký priestor, oddelený výškovým rozdielom 45 cm alebo len veľkým otvorom 2 x 2,1 m. Výšky podláh v objekte sú celkovo tri: +0,0 m je na úrovni SV priestorov a garáže, -0,45 m tvorí podlaha pre hlavné priestory a -0,90 m má TV miestnosť. Najnižšia úroveň podlahy zároveň v kombinácii s vyšším stropom obývacej izby, jedálne až ponad TV miestnosť, umožňuje vytvorenie galérie -pracovne.

Takéto dispozičné riešenie si vyžiadalo uplatniť dva konštrukčné systémy. Jeden atypický, náročnejší a zaujímavejší - nad hlavnými priestormi, druhý klasickejší - rámová konštrukcia vytvárajúca ostatné priestory.

Pri danom tvare konštrukcie bolo drevo zrejme jediným materiálom, s ktorým sa dali predstavy investora a architekta dosiahnuť bez kompromisov.

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia domu ARC je kombináciou lepeného skeletu a stlpikovej konštrukcie. Lepené lamelové prvky boli vyrobené v dielni podľa konštrukčných výkresov dodávateľa a zmontované na stavba pomocou žeriavu. K tejto základnej kostre domu sa na základovej doske postupne zmontovali a ručne zdvíhali obvodové steny a vnútorné nosné steny. Jednou z výhod stlpikových konštrukcií je možnosť prefabrikácie resp. predprípravy veľkých dielcov - stien alebo stropov -v dielni, takže montáž na stavbe prebieha veľmi rýchlo a objekty „vyrastajú" doslova od rána do večera. Rýchlosťou výstavby drevo veľmi úspešne konkuruje iným materiálom, pri ktorých je potrebné dodržiavať technologické prestávky, spôsobené ich vyzrievaním a získavaním požadovaných pevnostných vlastností až po určitej dobe.

Pri predstavenom projekte neumožňoval pomerne členitý pôdorys domu a viacero zakrivených plôch predprípravu panelov v dielni. Podľa slov dodávateľa mal aj tento spôsob montáže svoje drobné výhody - počas montáže boli, na žiadosť investora, posunuté niektoré otvory a steny, čo by v prípade ich prefabrikácie už nebolo jednoduché resp. možné... Použitý materiál je výhradne v certifikovanej kvalite KVH a LLD. Vonkajšie opláštenie obvodových stien je zhotovené z difúzne otvorenej polokonštrukčnej dosky DHF EGGER hrúbky 13 mm. Doska tvorila dočasné vystuženie stlpikovej konštrukcie až do fázy namontovania krytiny a vsadenia výplní otvorov. Následne sa už bez rizika vplyvu počasia môže montovať vnútorná tepelná izolácia do priestoru medzi stĺpiky v obvodovej konštrukcii. V predstavenom dome bola ako tepelná izolácia použitá drevitá vlna STEICOflex. Vďaka svojej vyššej mernej hmotnosti má zároveň určitú akumulačnú schopnosť, čím chráni drevostavbu pred letným prehrievaním.

Vnútorný záklop obvodových stien (jediná preukázateľná vrstva so stužujúcou funkciou) je zhotovený z OSB dosák hrúbky 15 mm. Až namontovaním tejto vrstvy získala stavba potrebnú a konečnú tuhosť. OSB doska plní zároveň funkciu parobrzdy - jej spoje musia byť prelepené systémovými lepiacimi páskami. Na obvodovú stenu bude zvnútra osadená sadrokartónová stena, ktorá vytvorí inštalačnú rovinu pre rozvody vody, kúrenia a elektriny. Z vonkajšej strany bude do dreveného rámu namontovaná tepelná izolácia hrúbky 180 mm, opäť z drevitej vlny STEICOflex. Finálny povrch fasády bude zhotovený v dvoch variantoch - difúzne otvorená omietka a prevetrávaný drevený obklad.

Dom je projektovaný a budovaný ako nízkoenergetický, pričom jeho ukazovatele sú veľmi blízko hodnôt pasívneho domu. Pri danom tvare konštrukcie bolo drevo zrejme jediným materiálom, s ktorým sa dali predstavy investora a architekta dosiahnuť bez kompromisov.

Z podkladov architekta a projektanta pripravil doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave Foto: archív autorov

Ing. Jan Nosálek
Žije v českom meste Rožnov pod Radhoštem. Kúzlo stavania z dreva objavil asi pred 15 rokmi a od tej chvíli sa mu práca stala aj koníčkom. V súčasnosti projektuje a realizuje moderné drevostavby pomocou rámovej konštrukcie a tiež pasívne domy.

doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Je absolventom SvF STU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre kovových a drevených konštrukcií. Zaoberá sa aj vedeckovýskumnou činnosťou, spolupracuje s praxou v odbore drevených, oceľových a spriahnu-tých konštrukcií. Je autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku nosných konštrukcií.

Ing. arch. Igor Gerdenich ml.
Je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave, od r. 2004 autorizovaný architekt SKA. Od r. 1998 vedie vlastný ateliér IG design, posledných päť rokov zameraný na navrhovanie pasívnych a nízkoenergetických budov a drevostavieb..

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Páčil sa vám článok?

áno: 257     nie: 199

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby