preskočiť na hlavný obsah

Dom v dome

rodinný dom

Nápad vznikol zaujímavým spôsobom. Človek v dôchodkovom veku sa rozhodol, že si postaví dom, ktorý mu zaručí veľmi nízke náklady na prevádzku a zároveň zdravé bývanie. Tak vznikla unikátna technológia výstavby biosolárnych rodinných domov, ktorá vo svojom princípe vychádza zo znalostí fyzikálnych zákonitostí prechodu tepla a vodnej pary cez stavebné konštrukcie.

Pán Klaus Becher, diplomovaný strojný inžinier, ktorý je vynálezcom ekologického stavebného a energetického systému (Bio-Solar-Haus), na začiatku o stavebníctve v podstate veľa nevedel, ale snaha vybudovať naozaj ekologický a energeticky úsporný dom ho donútila venovať sa podrobnejšie tejto problematike. Predovšetkým si naštudoval teóriu týkajúcu sa v súčasnosti veľmi presadzovaného spôsobu výstavby rodinných domov, a to v nízkoenergetickom až pasívnom štandarde. Nepáčilo sa mu, že na úsporu nákladov na vykurovanie treba ďalšie technologické zariadenia. Nielenže znamenajú zvýšenie obstarávacích nákladov, ale na svoj chod potrebujú elektrickú energiu. Najmä nútené vetranie nebolo v súlade s jeho filozofiou zdravého bývania.

Prirodzený stavebný princíp

Má jednoduchý názov, a to „dom v dome“. Pán Becher sa zamyslel nad tým, prečo klíma v starých drevených domoch, ktoré však majú vysokú spotrebu energie na vykurovanie, je prirodzená a zdravá, bez vlhkosti a plesní. Tajomstvo spočíva v možnosti vodných pár bez prekážky difundovať cez konštrukciu, a to bez toho, že by v nej dochádzalo k ich kondenzácii. Konštrukcia biosolárneho domu dodržiava tento princíp.

Vonkajšia obálka domu ochraňuje objekt proti poveternostným vplyvom. Dom je čiastočne presklený, a tak funguje trocha ako skleník. Vnútorný plášť domu je zvonka tepelne izolovaný aj medzerou medzi drevenou konštrukciou a presklením. Obvodové konštrukcie „vnútorného“ domu, ktoré sú zhotovené z dreveného systému, nepredstavujú žiaden difúzny odpor. Vodná para, ktorá sa vytvára vo vnútornom dome pri jeho prevádzke, difunduje spolu s pachmi cez konštrukciu plášťa do vzduchovej medzery medzi vnútorným domom a plášťom na ochranu proti poveternostným vplyvom. Odtiaľ prirodzeným spôsobom, t.j. na základe prúdenia vzduchu vyplývajúceho z rozdielu objemových hmotností teplého a studeného vzduchu, uniká cez otvory pod strechou do okolitého prostredia.

Najpodstatnejším rozdielom biosolárnych domov oproti ostatným nízkoenergetickým je to, že nemajú v obálke domu izolácie proti vlhkosti, pretože tu ku kondenzácii vodných pár nedochádza a takisto nepotrebujú ani žiadne vetracie zariadenia.

Získavanie tepla

Biosolárny dom nepotrebuje na získavanie tepla ani olej ani plyn, a preto jeho obyvateľov nemusí trápiť neustále zvyšovanie cien energií. Teplo na vykurovanie a ohriatie pitnej vody (najmä v lete) zabezpečuje slnečné žiarenie a za to platiť netreba. Slnečnú energiu absorbuje kolektor, ktorý je umiestnený pod čiastočne presklenou strechou domu a privádza horúcu vodu do zásobníka, v ktorom cez výmenník tepla ohrieva vodu potrebnú na prevádzku domu. Zariadenie si nevyžaduje žiadnu údržbu.

V zime, keď je nedostatok slnečného žiarenia, sa teplá voda získava prostredníctvom kotla na drevo (alebo pelety), ktorý je umiestnený v zimnej záhrade domu. Kotol tiež zabezpečuje potrebné teplo v dome prostredníctvom stenového plošného systému vykurovania.

Náklady na prevádzku

Biosolárne domy dosahujú o 80 % nižšie prevádzkové náklady ako bežne mávajú pasívne domy príbuzných parametrov. Náklady na vykurovanie nie sú len peniaze za energiu, ale aj prostriedky vynaložené na údržbu, opravy a odpis vykurovacích zariadení. V nízkoenergetickom alebo pasívnom dome máme zvyčajne veľa komplikovanejších zariadení (rekuperačné jednotky, obehové čerpadlá, tepelné čerpadlá, kolektory, ventilačné jednotky, atď.), ktoré treba pravidelne kontrolovať, nastavovať a udržiavať. Keďže často ide o náročné technológie, ktoré „bežný smrteľník“ neovláda, potrebujeme byť v kontakte so servisnou firmou a každý jej „výjazd“ nás niečo stojí.

Biosolárny dom vzhľadom na svoj prírodný konštrukčný systém s prirodzenou výmenou vzduchu nepotrebuje žiadne vetracie zariadenia ani žiadnu špeciálnu technológiu, čo tiež predstavuje značnú úsporu nákladov na energie.

Pri stavbe domu teda porovnávame nielen výšku obstarávacích nákladov, ale predovšetkým náklady na prevádzku. Investícia na začiatku je zvyčajne jednorazová, ale prevádzku budeme platiť celý život.

Zdravie nadovšetko

Biosolárne domy sú uznávané najmä pre svoje zdravé bývanie. Pretože v nich nie sú inštalované žiadne vetracie zariadenia, nevytvárajú vo vnútornom prostredí umelú klímu s neustálym prúdením vzduchu a vírením prachu. Zdravé ovzdušie je zaručené aj nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu a suchými stenami. Tvorba plesní je fyzikálne vylúčená a nie sú tu ani roztoče, ktoré sa udržiavajú v domácom prachu. Taktiež tu nehrozia žiadne mikroskopické vírusy či baktérie, ktoré sa dostávajú do ovzdušia pri teplovzdušnom vykurovaní,. Sálavé vykurovanie zo stien v zime ohrieva obyvateľov domu rovnakým spôsobom ako slnečné lúče, a preto je pre človeka prirodzené a prospieva zdraviu. Taktiež alergici sa v klíme biosolárneho domu cítia veľmi príjemne.

Prírodné materiály

Slovo bio v názve technológie má tiež svoje opodstatnenie. Pri výstavbe domu sú totiž použité len prírodné a obnoviteľné materiály, predovšetkým drevo. To je tiež dôvod, prečo je v biosolárnom objekte veľmi nízke množstvo zabudovanej energie na meter štvorcový jeho úžitkovej plochy. Zásadou sa stalo aj to, že materiály nie sú ošetrované chemicky agresívnymi látkami, a preto nepredstavujú žiadnu ekologickú záťaž pre životné prostredie.

Možnosť vyskúšať si

Ak vás tento spôsob výstavby rodinného domu zaujal, možno by stálo za to, vyskúšať si na vlastnej koži aj jeho prevádzku. Také čosi existuje. V Slnečnom parku (Sonnenpark) v St. Alban v Nemecku stojí niekoľko domov postavených touto technológiou a vy si môžete vybrať, v ktorom z nich chcete stráviť napríklad týždeň na vyskúšanie bývania alebo aj dlhšiu dovolenku. Kopcovitá krajina v okolí poskytuje dostatok turistických možností. Viac na www.bio-solar-haus.de.

Technológia „dom v dome“ je tiež jednou z ciest, ako sa zodpovedne správať k životnému prostrediu a zároveň šetriť aj vlastnú peňaženku. Vo viacerých krajinách Európy, dokonca aj v susednom Česku, domy tohto typu už fungujú. Možno by stálo za to, zamyslieť sa nad takýmto spôsobom výstavby aj u nás na Slovensku. Licencia sa dá zakúpiť.

Ing. Mária Zemčíková, St. Alban

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 249     nie: 210

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby