preskočiť na hlavný obsah

Diplomat park, Bratislava

/up/images/featured/images/diplomat_0.jpg

Komplex troch blokov s názvom Diplomat Park vyrástol v kľudnej časti Bratislavy na Mudroňovej ulici. Orientovaný je východo-západne, situovaný na Hradnom vŕšku v časti mesta, kde sa nachádza viac rezidencií veľvyslanectiev a tak je tu zaručená aj zvýšená bezpečnosť. Rezidenčný objekt s modernou architektúrou je určený predovšetkým na bývanie, no sú tu k dispozícii aj kancelárske priestory. Charakterom zodpovedá kondomíniu skontrolovaným vstupom cez recepciu a dostatkom súkromia.

Urbanistické riešenie

Cieľom projektu, bolo optimálne využiť a zhodnotiť pozemok. Rozanalyzovať širšie hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové vzťahy daného priestoru. Filozofiou riešenia bolo zhodnotiť danosti lokality v kontexte s poznaním stavu, zámerom výhľadu na Dunaj a možnosť dostavby v budúcnosti. Riešenie rešpektuje aj dopravné vzťahy a pešie trasy rovnako ako zhodnocuje hmotovo-štrukturálne relácie. Hmotovo-priestorová kompozícia komplexu je založená na rešpektovaní existujúcich vzťahov a merítka štruktúry prostredia. Výrazná znakovosť prostredia ovplyvnila hľadanie optimálneho konceptu návrhu architektúry v špecifickom prostredí. Výsledná jednoduchá forma komplexu s oporným múrom je vyľahčená tromi rizalitmi - výsledkom je celok zložený ztroch „vilových" budov. Komplex Diplomat Park má dve podzemné podlažia s 32 parkovacími miestami, dve plnohodnotné nadzemné podlažia a tretie podlažie ustúpené s plochou strechou. Fasáda objektu je zo strany Mudroňovej ulice jednoduchá až strohá, no smerom do záhrady a zelene je členená terasami a balkónmi - z každého bytu je výhľad na Dunaj.

Architektonické riešenie

Racionalistický urbanistický koncept bol základom pre tvorbu architektúry komplexu. Bol založený na princípe harmónie a kontrastu. Snahou autorov architektonického riešenia bolo vytvoriť dôstojnú atmosféru Diplomat Parku a vtlačiť miestu „pečať" špecifickej znakovosti. Hlavným cieľom bolo navrhnúť azrealizovať takú architektúru, v ktorej sa možno ľahko orientovať. Hmotové riešenie vytvára hru architektúry s denným svetlom a dodáva prostrediu príjemnú atmosféru. Úmerná veľkorysosť priestorového riešenia architektúry symbolizuje funkčnú dôležitosť objektu v danom priestore a zvýrazňuje význam zelene. Sumárne možno konštatovať, že architektúra má hmotovú proporčnosť, priestorovú čitateľnosť, tvarovú originalita, štrukturálnu aj farebnú harmóniu.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Základným znakom Diplomat parku je areálová forma - kondomínium s kontrolovaným vstupom cez recepciu. Dispozične má logickú a prehľadnú prevádzkovú osnovu a jasnú organizáciu priestorov. Parkovacia garáž s 32 miestami, nachádzajúca sa v 1. a 2. PP, je schodiskami a výťahmi priamo napojená na podlažia nad úrovňou terénu. Hlavný vstup do komplexu aj vstup do podzemnej garáže je z Mudroňovej ulice. V podzemných podlažiach sa nachádzajú aj reprezentačné priestory pre zastupiteľské úrady. V dvoch nadzemných podlažiach sa nachádza 2 x 6 bytov a v jednom ustúpenom 4 byty. Vždy dva byty sú prístupné z podesty zaskleného schodiska s výhľadom na Mudroňovu ulicu. Bytové priestory sú veľkoryso riešené. Ich prevádzková kvalita spočíva v tom, že sú situované naprieč podlažia, čo zabezpečuje výhľad na Bratsilavu z jednej strany a výhľad na Dunaj z druhej strany a to z jedného bytu. Byty sú tiež dôsledne zónované na kľudnú nočnú a spoločenskú dennú zónu. Navrhnuté sú tak flexibilne, že poskytujú aj možnosť úprav pôdorysného členenia. Súčasťou bytov na poschodí sú relaxačné plochy balkónov alebo terás, na prízemí priame využitie umožňujú predzáhradky.

Konštrukčné riešenie

Stavba je navrhnutá z jedného dilatačného celku pôdorysného rozmeru 18,1 x67 m. Stropná doska je v pravej časti objektu v cca 20 m úseku zalomená o pol podlažia. Konštrukčná výška podlaží je rôzna. Všetky schodiská v podzemných a nadzemných častiach sú z prefabrikátov. Vodorovné nosné konštrukcie podzemných podlaží sú z monolitickej železobetónovej (ŽB) bezprievlakovej stropnej dosky hrúbky 250 mm. Zvislé nosné konštrukcie tvoria v prevažnej miere monolitické ŽB stĺpy, vnútorné aj po obvode objektu a nosné vnútorné ŽB steny hrúbky 200 mm, tvoriace stužujúce jadrá pri schodiskách a výťahoch, steny hrúbky 250 mm ako súčasť obvodového plášťa. Vodorovné nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú z monolitickej ŽB stropnej dosky hrúbky 250 mm, uloženej na vnútorných a obvodových nosných stĺpov. Zvislé nosné konštrukcie tvoria v prevažnej miere monolitické ŽB stĺpy a nosné vnútorné ŽB steny hrúbky 200 mm, tvoriace stužujúce jadrá pri schodiskách a výťahoch. Obvodový plášť je murovaný z tvárnic POROTHERM, nenosné vnútorné murivo je tiež z tvárnic POROTHERM. Balkóny sú zrealizované na izokorboch, steny pri balkónov majú izokorby a tuhú nerezovú výstuž. Strešná konštrukcia je plochá strecha.

Základy sú tvorené monolitickou ŽB doskou s nábehmi pod stĺpmi a stenami. Hrúbka dosky je 200 mm, +50 mm krytie izolácie, pod stĺpmi 560 mm. Do dosky je osadená kotevná výstuž vnútorných stĺpov a obvodových podzemných stien. Doska a obvodové suterénne steny sú z vodostavebného betónu.

Materiálové riešenie a technické vybavenie

Celý komplex je monitorovaný kamerovým bezpečnostným systémom achránený bezpečnostnými vstupnými dverami. Vstup do komplexu kontroluje 24-hodinová služba na recepcii. Hliníkové okná sú chránené elektricky ovládanými žalúziami. Pochôdzne plochy balkónov a terás sú vytvorené z exteriérových podlahových drevených roštov. Z garáží sa dá dostať do bytov „suchou nohou" schodiskami alebo panoramatickými sklenými výťahmi. Spoločné chodbové priestory rovnako ako uličná fasáda sú obložené prírodným kameňom. Každý byt - apartmán má samostatné kúrenie (radiátory a fancoily) a klimatizáciu, samostatné merače vody, plynu a tiež elektrické hodiny. V obytných miestnostiach bytov - apartmánov sú drevené dvere, drevené parketové podlahy a na stenách štuky. Vstavané šatníkové skrine sú súčasťou všetkých spální, sú na chodbách aj v priestore recepcie. Všetky byty - apartmány majú zapojenú štruktúrovanú kabeláž (internet, TV, satelit, telefón, vrátnik). Súčasťou bytov je aj krb, moderne zariadená kuchyňa aj kúpeľňa so zariadením v štýlovom dizajne (komplet vybavené elektrospotrebičmi - chladnička smrazničkou a práčka), doplnené keramickými či mramorovými obkladmi. Po kolaudácii i počas užívania komplexu bude zabezpečená údržba celého areálu (výsadba a ošetrovanie zelene v okolí).

V spolupráci s Ing. arch. Petrom Jančom pripravila Martina Trnkusová
Foto: BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r. o.

---

Slovo autora

Od marca 2005 som cestou po Mudroňovej zakaždým, a chodil som tadiaľ viackrát denne, videl nad oporným múrom dom. Nikto ho vtedy ešte vidieť nemohol. Neexistoval. To len fantázia tvorcov začínala písať príbeh s názvom Diplomat Park...

Jeho hmotová kompozícia je jednoduchá. Cez obdĺžnikovú základňu rovnobežnú s oporným múrom sú priečne preložené tri jednoduché hmotové kubusy. Komponovaným utlmením architektonického pôsobenia základne vznikol efekttroch jednoduchých kubusov levitujúcich nad pôvodným oporným múrom. Priečna poloha ponúka interiérom kubusov krásne výhľady - na panorámu mesta na strane jednej a na Dunaj na strane druhej. Túto orientáciu naplno využívajú atraktívne priestory pre reprezentáciu a bývanie. Jednoduché hmoty kubusov sú architektonicky rôzne tvarované. Na strane mesta prevláda istá rezervovanosť až strohosť. Na strane Dunaja je to veľkorysá otvorenosť spájajúca interiér s exteriérom. Diplomat Park je riešený ako uzavretýreprezentačnýcelok - kondomínium. Ponúka priestorovú kvalitu individuálneho reprezentačného bývania spojenú s výhodami služieb bývania kolektívneho.

Dnes cestou po Mudroňovej zakaždým, a chodím tadiaľ viackrát denne, vidím nad oporným múrom dom. Už ho môžu vidieť všetci. Existuje. Zhmotnené dielo - slovo autora. Fantázia tvorcov dopísala príbeh s názvom Diplomat Park. A Diplomat Park začína žiť svoj vlastný príbeh...

Možno je to pod vplyvom životného jubilea, ale trochu som bilancoval. Diplomat Park je našim tridsiatym architektonickým príbehom zrealizovaným v Bratislave. Tiež tak trochu jubilejným. A stále je to príbeh o hľadaní vzťahu medzi harmóniou ako schopnosťou citlivo vnímať a kontrastom ako schopnosťou vnímané originálne tvarovať. A príbeh o výraze, ktorý hľadáme s porozumením.

Ing. arch. Peter Jančo
BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r. o.

---

Dodávatelia

Na stavbu komplexu Diplomat Park v Bratislave spoločnosť Schuco International KG dodala hliníkový systém. Na realizáciu okien a dverí bol použitý systém Schuco AWS/ADS 70.HI a na fasádne konštrukcie Schuco FW 50+. Výrobu hliníkových transparentných výplní otvorov realizovala spoločnosť Alu Stabro.

Významným prvkom pri tvorení atmosféry interiéru je drevená podlaha. Vtomto objekte drevené podlahy dodala a montovala firma HULEC PARKET Slovakia, so sídlom v Žiline. Parkety v objekte môžeme rozdeliť do štyroch skupín: široké jednolamelové, z exotických drevín, ukladané do mozaiky adrevené terasové podlahy z exotickej dreviny bangkirai. Týmto bola splnená požiadavka investora stavby, zabezpečiť drevenú podlahu s dlhodobou životnosťou, s vysokou estetickou úrovňou a nenáročnou údržbou. Lepidlá na lepenie podláh dodala firma Mapei.

Realizátorom kontaktného zatepľovacieho systému bola spoločnosť SKYdesign, spol. s r. o.

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 353     nie: 337

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby