preskočiť na hlavný obsah

Čo s vlhnutím budov?

/up/images/featured/images/0-vlhnutiebudov.jpg

Vlhnutie budov sa stáva vážnym problémom, ktorý je potrebné riešiť z hľadiska životnosti budov a hygienických vlastností priestorov. Základom úspešnej sanácie je zistenie príčiny a následné odstránenie zdroja vlhkosti. Prvým príznakom vlhkosti býva estetická porucha na povrchu muriva (vlhké škvrny, často ohraničené bielym výkvetom vápna, solí), odlupovanie a narušenie omietky. Príčinou vlhnutia konštrukcií stavieb býva väčšinou nedostatočná údržba objektov, absencia hydroizolácie, degradácia pôvodnej hydroizolácie, zmeny hladiny podzemnej vody, poškodené potrubia, poškodené žľaby a odpady dažďovej vody, poškodená krytina prípadne oplechovanie a aj vlhkosť z blízko položených ciest, neodizolované dodatočné násypy. Zvlhnutie sa prejavuje väčšinou v spodnej časti stavby.

Na sanáciu vlhkosti v konštrukcii je možné použiť technológie odvetrávania, technológie dodatočnej izolácie, technológie infúznych clôn, technológie na elektrofyzikálnych princípoch, doplnkové a súvisiace technológie [J. Witzany, Praha].

Vhodným opatrením a odstránením vlhkosti je odstránenie betónového (asfaltového) okapového chodníka popri objekte a vykonanie drenáže. Základy objektu obnažiť po úroveň základovej škáry precíznym ručným výkopom, aby nedošlo k poškodeniu stavby. Drenáž je možné uskutočniť pomocou nasypania hrubozrnného riečneho štrku do výkopu popri objekte. Častejšie sa však využíva drenáž s využitím špeciálnych plastových alebo keramických (využívaných najmä v minulosti, avšak sú dostupné aj v súčasnosti) rúrok, ktoré sa položia na dno výkopu drenáže a zasypú štrkom. Životnosť a funkčnosť drenáže môže výrazne ovplyvniť použitie geotextílie neprepúšťajúcej drobné zrniečka piesku a hliny, ktoré by mohli časom upchať systém drenážnych rúrok. Takto nazbieraná voda odtečie do studne umiestnenej minimálne 10 m od objektu. Úlohou drenáže je odviesť čo najviac vody v najkratšom čase mimo dosah objektu.

Technológia odvetrávania muriva spočíva v stavebných opatreniach, na zabezpečenie stáleho aktívneho prúdenia vzduchu okolo zavlhnutých múrov. Základný princíp funkcie vzduchových dutín používaných pri odvlhčovaní muriva spočíva v oddelení stavebnej konštrukcie muriva alebo podlahy od zdroja vlhkosti, teda priľahlej zeminy pomocou vetranej vzduchovej dutiny, ktorá má zabezpečený trvalý prívod a odvod vzduchu. Vytvorí sa tak zväčšená plocha, z ktorej môže difundovať vodná para do atmosféry, podporenie tohto procesu sa dá zaistiť prúdením vzduchu výškovými alebo tepelnými rozdielmi. Pričom prúdenie v dutine možno vyriešiť ako prirodzené, gravitačné, alebo nútené. Veľmi vhodné je takto ošetrovať napríklad režné murivo, plochy s maľbami a freskami, kde vlhkosť nepresiahne 6 percent.

Ďalším účinným spôsobom je aplikácia nopovej fólie priložením k odkopanému základu domu. Funkciou nopovej fólie je oddelenie stavby od vlhkého okolitého prostredia. Výstupky na fólii zaisťujú vhodné prevetrávanie základov počas celého roka. Treba však dať pozor na vykonanie ukončenia nad terénom, aby nedošlo k zasypaniu od okolia (zem, drobné kamienky, piesok, prach a pod.). Na prekrytie možno použiť špeciálnu ukončovaciu lištu. Nopovú fóliu je možné použiť aj ako alternatívu izolačnej prímurovky pri ochrane hlavnej hydroizolačnej vrstvy spodnej stavby.

Nízkonákladovým riešením je zníženie okolitého terénu vyspádovaním smerom od objektu. Ak je možné chodníky (prípadne okapové chodníky) oddelíme od budovy štrkovým násypom, ktorý zabezpečí neustále prúdenie vzduchu - prevetrávanie základovej konštrukcie.

Úspešný návrh a realizácia sanácie predpokladá dobre poznať súčasný stav a príčiny vlhkosti, poznať budúce využitie, sanačné metódy a ich účinnosť, trvalo sledovať priebeh prevádzky sanačných prác, spätne skúmať účinnosť realizovaných opatrení.

Ing. Katarína Oravcová, Ing. Martin Guldan
Snímky: archív autoro
v

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 228     nie: 203

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby