preskočiť na hlavný obsah

Čo máme vedieť o oknách

/up/images/featured/images/okna_materiali_zasklenie_0.png

Okno ako výplňová konštrukcia predstavuje transparentný prvok, fragment fasády, ktorý sa významne podieľa na interiérovom komforte z hľadiska denného osvetlenia a pri obytných priestoroch nás zaujíma aj rozsah preslnenia. Vzhľadom na súčasne veľmi aktuálnu požiadavku nízkej energetickej náročnosti objektu, práve okno predstavuje jednu z najnáročnejších obvodových konštrukcií z hľadiska teplotechniky.

Okno zabezpečuje vizuálne spojenie interiéru a exteriéru a prirodzené vetranie. Nie menej dôležitá je jeho statická odolnosť proti vetru a zároveň môže tiež slúžiť ako úniková cesta pred požiarom. Okno je teda mnohofunkčný prvok, ktorý by mal spĺňať všeobecné požiadavky, ako je vysoká schopnosť tepelnej izolácie, dobrá zvukovoizolačná schopnosť a izolácia proti prieniku vody a vzduchu. Vzhľadom na predpokladanú životnosť by malo byť okno po celý čas funkčné a jeho údržba by mala byť čo najjednoduchšia. Ďalšími požiadavkami sú tvarová a rozmerová stabilita, kvalitná povrchová úprava a dostatočná odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Existuje niekoľko svedčených materiálov, ktoré sa v súčasnosti najčastejšie používajú na výrobu okien.

Prírodný vzhľad

Drevo je prírodná surovina a okná vyrobené z tohto materiálu majú preto krásny výraz daný najmä jeho kresbou. Okrem toho sú ekologické a pri správnej údržbe aj trvácne. Dosahujú výbornú tepelnú a zvukovú izoláciu, majú nízku rozťažnosť vplyvom tepla a dostatočnú požiarnu odolnosť. Vzhľadom na konštrukčné riešenie môžu zabezpečiť prirodzenú výmenu vzduchu (infiltráciou). Ak sa na ich výrobu použijú správne profily v závislosti od druhu dreviny a je dodržaná kvalita technológie výroby ako aj kvalitné vyhotovenie povrchových úprav, drevené okná dokážu splniť aj tie najnáročnejšie kritériá.

Dnes sa drevo ako materiál na výrobu okien používa hlavne vo forme lepených lamiel. V menšej miere sa vyrábajú aj z masívu, a to najmä na zákazku, pričom sa používa tvrdé drevo. V našich končinách je to zväčša dub, jedľa a buk. Z mäkkých drevín (smrek, borovica, modrín) sa vyrábajú vrstvené profily. Na trh s výplňami otvorov sa dostali aj exotické dreviny, ako sú napríklad americký dub, mahagon-meranti a ďalšie.

Drevo vyžaduje kvalitnú povrchovú úpravu, ktorá sa robí napríklad formou morenia, náterom alebo pri menej výrazných drevených profiloch aj laminovaním. Kvalitné okná sa v rámci viacvrstvového povrchového systému zabezpečujú aj proti hnilobe a plesniam, napríklad formou impregnácie namáčaním.

Plastové okná

Dosahujú vysokú životnosť a sú nárazuvzdorné, odolné voči vplyvom počasia a pomerne stále vo farbe. Po prekročení určitého veku a v prípade, že sú vystavované intenzívnemu slnečnému žiareniu, môže dôjsť k ich "masloveniu". Čo sa týka tvaru, sú stále, veľmi dobre izolujú vzhľadom na únik tepla a dokážu tlmiť aj zvuk. Na rozdiel od drevených okien nevyžadujú špeciálnu údržbu a ľahko sa ošetrujú. Ak je dodržaná kvalita detailu rohových spojov a farebná stálosť, tak limitujúcim faktorom pre ich výber zostáva len nižšia statická zaťažiteľnosť.

Kovové okná

Okná z hliníkových profilov majú výborné technické parametre, ktoré sa využívajú najmä pri veľkoplošných konštrukčných fasádnych systémoch. Dosahujú vysokú pevnosť, dlhodobú trvanlivosť, ako aj dostatočnú odolnosť voči atmosférickým koróznym vplyvom. Nie sú náročné na údržbu. Avšak, ak je profil nekvalitný, môže dôjsť ku kondenzácii vodných pár na vnútornej strane. Ďalšie ohrozenie predstavuje kontakt hliníka s inými kovmi, ktorý môže spôsobiť koróziu.

Antikorové okná majú veľmi dlhú životnosť. Exkluzívny dizajn predurčuje ich použitie pri výstavbe reprezentačných objektov. Vysoká tuhosť rámov aj pri veľkých rozmerných krídlach zabezpečuje ich stabilitu. Nepotrebujú žiadne povrchové úpravy a odpadá aj riziko korózie. Používajú sa hlavne pri náročných konštrukčných riešeniach a v budovách, ako sú banky, hotely, obchodné centrá...

Kombinácie materiálov

Najčastejšie sa vyrábajú drevo-hliníkové okná, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie najmä pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov. Hliník, vzhľadom na jeho vynikajúcu odolnosť proti poveternosti, je z vonkajšej strany profilu a drevo so svojimi tepelnoizolačnými schopnosťami z vnútornej strany. Ak je okno zaťažované extrémnymi teplotnými rozdielmi, môže dôjsť k určitým deformáciám, pretože tieto dva materiály majú rozdielnu tepelnú rozťažnosť. Okná sa vyrábajú aj v iných kombináciách materiálov, napr. ako drevoplastové, plastovohliníkové alebo plastovooceľové.

Konštrukcie okien

Základným materiálom na výrobu drevených okien je drevo dostatočnej pevnosti, v ktorého štruktúre by nemali byť žiadne hrče väčšie ako 2 mm. Má mať tiež vhodnú vlhkosť (v rozmedzí 12 - 13 % prirodzenej vlhkosti). V súčasnosti sa na výrobu drevených okien najčastejšie používajú 3-vrstvové lepené hranoly tzv. eurohranoly. Ide o tri navzájom plošne spojené vrstvy dreva (lamely), čím sa zabezpečí stabilita výrobku proti priečnej aj pozdĺžnej deformácii. Pri eurooknách sa používa trojvrstvový drevený lepený hranol, ktorý má základný rozmer 68 x 80 mm. Vyrába sa lamelovaním, čo znamená rozrezanie masívu na lamely (doskové alebo tyčové prvky), ktoré sa ohobľujú a spoja tlakom do profilov čiže do tvaru daného prierezu. Nakoniec sa upravia frézovaním do tvaru okenných vlysov.

Na výrobu plastových okien sa používa plastový profil z kvalitného tvrdeného polyvinylchloridu PVC. Tzv. trojkomorový profil (základný, od ktorého sa odvíjajú ďalšie viackomorové systémy) má tri komory v ráme i krídle okna. V strede profilu je veľká komora a z oboch strán sú menšie komôrky, ktoré zvyšujú tepelnoizolačnú schopnosť okna. Plastové okná môžu byť konštruované aj ako dvoj- až šesťkomorové a najčastejšie s dvojitým prítlačným tesnením, ktoré zaručuje výborné tepelnotechnické a akustické vlastnosti. Máme teda na výber od dvojkomorového až po šesťkomorové profily, ktoré sú vhodné tam, kde počítame s klimatizáciou a neuvažujeme so žiadnou infiltráciou.

Pre bežné okná v domoch nám úplne postačí trojkomorový systém. Ak by sme totiž úplne vylúčili vetranie infiltráciou, mohli by sme pripraviť dobré podmienky na vznik plesní. Paleta farieb pri plastových oknách je veľmi široká. Povrch môže byť upravený kašírovanými fóliami od imitácie štruktúry dreva s možnosťou exteriérovej, interiérovej alebo obojstrannej úpravy cez pastelové farby až po metalízu.

Hliníkové okná sú vyrobené z dutých hliníkových profilov, ktoré predstavujú termicky oddelené viackomorové systémy. Jednotlivé komory sú prepojené umelohmotnými časťami, čím sa prerušia tepelné mosty. Pri hliníkových oknách sa tiež nemusíme obmedzovať farebnosťou. Na výber je k dispozícií celá paleta povrchových úprav. Najčastejšie sa používajú vypaľované práškové farby - lesklé alebo matné, ale tiež veľké množstvo optických efektov pri zachovaní základného kovového vzhľadu profilu. Rámy okien môžu mať aj úpravu imitácie dreva.

Zasklenie

Tvorí až 80 % plochy otvoru. Pri posudzovaní kvality skla hrá veľkú rolu jeho priepustnosť. Vzhľadom na veľkosť plochy zasklenia, jeho druh podstatne ovplyvňuje úroveň tepelno-technických vlastností celého okna. Dnes sa najčastejšie používajú viacvrstvové systémy, a to dvojsklá alebo trojsklá. Priestor medzi sklami môže byť plnený napr. vzduchom, argónom či kryptónom. Celkové tepelnoizolačné charakteristiky okna teda ovplyvňuje hrúbka skla, hrúbka vzduchovej vrstvy medzi sklami, druh zasklenia, pomer zasklenej plochy k ploche rámu a tesnosť škár medzi okenným krídlom a rámom okna.

Na zhotovovanie okien sa používa viacero druhov skla. Determálne sklo (pohltivé) dokáže absorbovať časť slnečného žiarenia, čo vyplýva z jeho chemického zloženia. Reflexné sklo slnečné lúče odráža prostredníctvom špeciálnych povrchových úprav. Izolačné sklo zamedzuje úniku tepla z interiéru, prieniku UV žiarenia, roseniu vnútornej strany skla a zároveň znižuje hladinu hluku prenikajúceho do miestnosti. Ak kombinujeme tabule skla pohltivého a číreho alebo reflexného a číreho v jednom krídle, číre sa vždy umiestňuje z vnútornej strany.

Môžeme sa tiež rozhodnúť pre izolačné zasklenie (zložené je z dvoch tabúl skla, pričom jedna má na vnútornej strane v medzipriestore nanesenú tenkú vrstvu ušľachtilého kovu, ktorá odráža žiarenie), zvukovoizolačné, bezpečnostné, protipožiarne, ohňovzdorné... Čo sa týka čírosti, existuje sklo ornamentálne, s dekoračným reliéfom matné, mliečne, antireflexné, atď.

Ak si vyberáme druh okien do hlučnej a studenej ulice, mali by sme použiť izolačné, dokonale utesnené okno, najlepšie s trojsklom, ktoré zvýši aj jeho zvukovú izoláciu. Okná do dvora a na slnečnej strane už nie sú tak zaťažované, a preto môžeme použiť aj vetraciu mriežku, ktorá umožňuje vetranie pri zatvorenom krídle.

Ing. Mária Kostolná
Snímky: archív redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 405     nie: 325

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby