preskočiť na hlavný obsah

Čo je pasívny dom

/up/images/featured/images/pasivny_dom.png

V ostatnom čase sa veľa píše o (energeticky) pasívnych či nízkoenergetických domoch. Odborníkom je isto jasné, o čo ide, ale mnohí čitatelia možno nepoznajú presný obsah či definície týchto pojmov, ktoré sú čoraz častejšie používané nielen v odborných publikáciách a populárnych článkoch, ale aj v reklamných textoch.

Pasívnymi domami sa zaoberá aj Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD) – občianske združenie, ktoré si kladie za cieľ okrem popularizácie pasívnych domov a podpory ich výstavby aj chrániť tento pojem pred zneužívaním a skresľovaním jeho obsahu. Dovoľte preto, aby sme vám v mene iEPD priblížili charakteristiku a kritériá pasívnych domov.

Pojem „pasívny dom“ nie je v našich normách či legislatíve zatiaľ zakotvený, preto iEPD vychádza zo všeobecne uznávaných definícií darmstadtského Passivhaus-Institut-u (PHI). Pasívny dom je objekt, ktorý na zabezpečenie tepelnej pohody(či v zime alebo v lete) nepotrebuje konvenčný vykurovací či klimatizačný systém. Aby sme to dosiahli, musí mať takýto dom potrebu tepla na vykurovanie oproti bežným domom zníženú o 90 %. Táto merná potreba tepla (MPT- v kWh na m2 úžitkovej plochy za rok) je v bežnom modernom dome okolo 100, v starom paneláku v priemere 250, v nízkoenergetickom dome pod 50, v pasívnom dome pod 15 kWh/m2a (a v „nulovom“ dome zhruba nulová). MPT pod 15 je základnou charakteristikou pasívneho domu a preukazujeme ju výpočtom s použitím špecializovaného softvéru (napr. PHPP, pre predbežný výpočet PHVP dostupný aj v slovenskej verzii na webe iEPD) či počítačovou simuláciou. Dôležitým vstupným údajom pre výpočty je okrem parametrov obvodového plášťa budovy aj test jeho tesnosti (blower-door test – BDT), pre pasívny dom by mal byť jeho výsledok pod 0,6 a túto hodnotu používame, keď dom nie je ešte postavený. Dom okrem vykurovania potrebuje energiu aj na ohrev vody a prevádzku elektrospotrebičov, ktorú získava z rôznych zdrojov, a preto na vyjadrenie efektívnosti celkovej energetickej náročnosti domu používame potrebu primárnej energie – tá by pri pasívnom dome nemala prekročiť 120 kWh/m2a. Potvrdenie týchto výpočtových hodnôt je obsahom certifikátu pasívneho domu z PHI (a výstupom programu PHPP). Pre realizovaný objekt je podmienkou úspešný BDT – bez tohto testu nemožno dom oprávnene nazvať pasívnym.

Toto sú kritériá pasívneho domu. Jeho charakteristiky popisujú kvalitu obvodového plášťa a konštrukčného riešenia – nejde o jednoznačne definované hodnoty a podmienky, keďže súvisia aj s veľkosťou objektu a jeho architektonickým riešením, ale často ich tiež uvádzame: U (resp. k) nepriehľadných obvodových konštrukcií by malo byť pod 0,15 W/m2K (pri menšom objekte to často musí byť okolo 0,1).U okien by malo byť pod 0,8 W/m2K a ak chceme počítať s pasívnym využitím solárnej energie, mali by z nej prepúšťať aspoň polovicu (g > 0,5). Stavba by mala byť riešená bez výraznejších tepelných mostov a s riadeným vetraním so spätným získavaním tepla z vetracieho vzduchu. K zníženiu potreby primárnej energie môžu výrazne prispieť slnečné kolektory alebo použitie tepelného čerpadla.

Vidíme, že parametre pasívneho domu sú exaktné (vypočítateľné a merateľné) hodnoty – ak niekto ponúka pasívny dom, mal by splnenie jeho kritérií preukázať (a prípadne aj zaručiť), ak o ňom píše, mal by ich uvádzať (v rozsahu podľa miery odbornosti publikácie, minimálne však MPT by mala byť spočítaná a uvedená). Mali by sme si tieto kritériá osvojiť a rešpektovať – len tak zabránime tomu, aby sa termín „pasívny dom“ degradoval na prázdny slogan prijímaný s nedôverou.

Zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 269     nie: 259

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby