preskočiť na hlavný obsah

Chata Domaša

/up/images/featured/images/5-chata.jpg

Tretia chata ateliéru zerozero je na východnej strane zatiaľ málo zastavanej časti Domaše, v časti Kelča. Chata PI by mohla byť aj syntézou všetkého, čo doteraz v architektúre chát a obytných domov architekti zerozero použili. Nachádza sa takmer bezprostredne na brehu priehrady na malebnom, málo obývanom mieste, na okraji lesa, nad strmým svahom klesajúcim k hladine priehrady. Na hranici vody a relatívne nedotknutého lesného porastu tak najviac zodpovedá archetypálnej predstave obydlia - útulku ako ochrany človeka pred živlami prírody.

Chata PI je nesporne objekt, ktorý evokuje obrazy domu v našej mysli, o ktorom môžeme povedať, že snáď: „Můžeme skrze vzpomínky na všechny domy, v nichž jsme našli přístřeší, mimo všechny domy, které jsme ve snění obývali, odhalit intimní a koherentní esenci, jež by odůvodňovala jedinečnou hodnotu všech našich obrazů chráněné intimity (?)... " /1/ Prístup k chate je odzadu zo svahu nad domom, odkiaľ sa pri pohľade na plechovú strechu javí ako tajomný uzavretý objekt. Smerom k vode sa otvára už aj v uzavretej podobe, keď jej zasklené plochy zakrýva, uzatvára systém posuvných okeníc. Aj cez zatvorené okenice je spojenie s prostredím a orientácia na skvelý výhľad na hladinu jazera evidentné.

V chate PI je dobre čitateľný charakteristický obytný priestor ateliéru zerozero - aj tu je odkladací priestor spolu s krbom integrovaný do zabudovanej steny, známy napríklad aj z Domu v Petrovanoch /2/, no realizovaný v čistejšej podobe. Aj tu je priestorové usporiadanie podriadené variovaniu jednoduchých hranolových foriem. Zmenou oproti Petrovanom je zložitejšie tvarovanie hranolových foriem skoseniami, šikmými rovinami, ktoré sa premieta aj do riešenia pôdorysu a vďaka konfigurácii terénu aj do bezprostrednejšej väzby na okolité prostredie. Pri pohľade zvonka tak dominujú zložitejšie modelované tvary hranatých foriem s povrchom dreva a titánzinkového plechu. Ve ľké francúzske okná umožňujú priame prepojenie vnútorných priestorov s atraktívnym prostredím pred chatou. Drevený povrch terénu pred chatou - akoby v podobe vrhnutého tieňa - formálne podčiarkuje spojenie interiéru a exteriéru a vytvára z funkčného pohľadu dobre využiteľný a s interiérom prepojený atraktívny priestor

Tretia chata od ateliéru zerozero má s predchádzajúcimi veľa spoločného. Predovšetkým spoločný jednoduchý priestorový koncept a dobre zvládnuté príjemne pôsobiace proporcie. Aj pri tejto chate je riešená transformovateľnosť jej vonkajšej podoby, ktorá má aj funkčné opodstatnenie. Vonkajšie formy a vnútorné priestory sú tu komplikovanejšie tvarované. Ateliér zerozero akoby takto opakovaným používaním rovnakých princípov vytváral svojskú identitu architektúry a zdokonaľoval čitateľnosť vlastného „rukopisu".

Ján Krcho

Poznámky:
1    Bachelard, Gaston: Poetika prostoru. Praha 2009, s. 29.
2    Kroho, Ján: O archetypoch nového domu. ARCH 15, 2010, č. 5, s. 32 - 35. 

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 202     nie: 150

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby