preskočiť na hlavný obsah

Bývanie bez bariér

/up/images/featured/images/Byvanie_bez_barier_0.png

Schody, obrubníky, vysoké prahy, úzke dvere, úzke chodby, rôzne výškové úrovne, malé uzatvorené priestory, vyššie police na stene... Maličkosti, ktoré príliš nevnímame. Ale sú medzi nami ľudia, pre ktorých môžu byť neprekonateľnými prekážkami.

Obývateľnosť obytného prostredia pre všetkých

Nevidiaci, osoby odkázané na ortopedické pomôcky, starší - menej mobilní, či ľudia odkázaní na ortopedický vozík. Pri tvorbe obytného prostredia je potrebné myslieť aj na nich. Nebrániť im vyjsť do mesta, na nákupy, do zamestnania, vybaviť si veci na úradoch, či posedieť v kaviarni s priateľmi, navštíviť kino, divadlo... Zjednodušiť a spríjemniť im život, aby neostali izolovaní od ľudí, od bežného života. V podstate nejde o nijaké komplikované veci. Všade tam, kde výšku prekonávame schodišťom, treba pamätať na tých, čo po schodoch nemôžu chodiť a potrebujú rampu. Primerane im upraviť parkoviská, nevytvárať zbytočné obrubníky. Uľahčiť prístup a vstup do budov, bezprekážkový pohyb a používanie jednotlivých priestorov a ich zariadení. Ide, samozrejme, nielen o verejné priestory, ale tiež o riešenie obydlí pre zdravotne postihnutých.

Jednou z právnych noriem, ktoré sa týkajú aj bezbariérovej výstavby je vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (štvrtá časť, od. § 56).

Typologické požiadavky

Pri tvorbe obytného prostredia bez bariér je potrebné zohľadniť základné prvky, ktoré sa odlišujú v porovnaní s využívaním priestorov a vecí zdravými. Základom je bezkolízny a priestorovo neobmedzený pohyb po vlastnom dome, či byte. Tejto požiadavke je potrebné podriadiť dimenzovanie jednotlivých miestností, ich vzájomné prepojenie. Treba zabudnúť na typológiu a ergonómiu zdravých a „vžiť“ sa do potrieb handicapovaného človeka. Priestor (teoretický) pre základné manévrovanie invalidného vozíka je 120 x 150 cm, alebo kruhový priestor s priemerom 150 cm pre otočenie o 360º. Ďalšími dôležitými rozmermi sú údaje vyplývajúce z rozmerov vozíka (približné, spriemerované, závisia od konkrétneho typu). Výška sedu: cca 51 cm, dĺžka vozíka 121 – 135 cm, výška kolien približne 67 cm, výška podrúčky 72 cm, šírka vozíka s človekom 90 cm.

V prvom rade sa do domu treba bez problémov dostať. Ak je výškový rozdiel, tak po rampe. Schody sú v tomto prípade nanič, pokiaľ na nich nie je nainštalovaná pojazdná plošina. Ďalšou prekážkou môžu byť dvere – ich prejazdná šírka. Doporučovaná je najmenej 90 cm. Malo by to platiť aj pre výťahy. Na dverné krídla sa doporučuje namontovať pomocné madlo (hlavne z vonkajšej strany), ideálna je bezprahová úprava. Do vedľajších priestorov sú vhodnejšie posuvné dvere. Chodby majú mať šírku 120 cm. V bytovom dome musia byť vstupy do bytu v jednej úrovni s nástupom do výťahu (bez vyrovnávacích schodov). Opäť je nutný manévrovací priestor pred dvermi výťahu aj bytu, potrebné je vylúčiť možnosť skĺznutia vozíka na schody. Nemali by sme zabudnúť na úpravu okenných otvorov. Pre sediaceho vyhovuje okno umiestnené nižšie. Parapety okien musia byť vysoké minimálne 70 cm, ovládanie okien a ochranná tyč vo výške cca 90 cm nad podlahou.

PRIESTORY V BYTE

Vstupné priestory

v byte majú okrem bežných funkcií umožniť aj odloženie náhradného vozíka, prípadne ďalších protetických pomôcok. Vnútorné komunikačné priestory je vhodné zabezpečiť madlami a ochrannými lištami, z dôvodu častejšieho prejazdu vozíkom.
Kontakt s vonkajším prostredím ľuďom odkázaným na vozík mnohokrát nahrádza balkón, alebo loggia. Hĺbka má byť minimálne 150 cm, prístup cez širšie bezprahové dvere (max. výška prahu 2 cm). Kvôli výhľadu je lepšie zníženie pevnej časti zábradlia na 80 cm. Ideálnym riešením, pokiaľ to podmienky umožňujú, je terasa.

Kuchyňa

Hlavnou požiadavkou pri riešení kuchyne je opäť ľahká dostupnosť vecí, jednoduché ovládanie spotrebičov, prístupnosť skriniek, poličiek, bezpečná manipulácia. Najvhodnejšie dispozičné riešenie kuchyne je s priamou náväznosťou na stolovanie. Plocha miestnosti musí umožniť otočenie vozíka o 360º, to znamená voľný priestor Ø150 cm. Prácu pri pracovnej linke uľahčí možnosť zasunutia vozičkára pod pracovný pult. Ideálna je úplná podjazdnosť pracovnej dosky.

Pevným spodným skrinkám sa radšej vyhneme, hľadanie vecí v ich zadných kútoch nie je príjemné ani človeku bez pohybového obmedzenia. Možno ich nahradiť kontajnermi na kolieskach s vysúvateľnými policami (alebo drôtenými košmi), ktoré sú prístupné aj zboku a lepšie sa s nimi manipuliuje. Drôtené koše s vyššou nosnosťou, vysúvateľné na kovovej konštrukcii a prístupné z obidvoch strán, sú najlepším riešením aj pre potravinové skrinky (ich výška je max. 150 cm). Ak majú byť na skrinkách dvere, uprednostníme posuvné, alebo roletové – nebudú prekážkou v priestore. Vrchné skrinky môžu byť zavesené v individuálne zvolenej vyhovujúcej výške, vhodné je ich uzatváranie zospodu odklápateľnými dvierkami. Netreba zabudnúť ani na detaily: veľké, ľahko uchopiteľné úchytky. Umiestnenie úložných priestorov aj vybavenie kuchyne spotrebičmi má zohľadniť obmedzené dosahové možnosti. Chladnička aj rúra na pečenie majú byť vyvýšené. Pri chladničke stačí 40 – 50 cm nad podlahou, rúra medzi 70 - 80cm, varný panel asi vo výške 73 cm. Z hľadiska prístupu nie je vhodné umiestnenie sporáka v rohu miestnosti – chýba pracovná plocha, obmedzuje to jeho otváranie a nezanedbateľné nie je aj znečistenie steny. Ľahko prístupný a ovládateľný má byť digestor. Drez na umývanie riadu zvolíme radšej plytký a položený nižšie, aby netrpeli ruky. Aj ovládacie prvky (zásuvky, vypínače, batérie) treba umiestniť tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné. Veľmi dôležité je dokonale premyslieť nadväznosť jednotlivých činností v kuchyni: varenie, umývanie riadu, pracovná doska.

Povrchová úprava podlahy v kuchyni by mala byť ľahko udržiavateľná, nešmykľavá, bezpečná.

Hygiena

Osobitnou kategóriou je riešenie hygienického priestoru. Musí umožňovať manévrovanie vozíka, čo kladie zvýšené nároky na plošné výmery. Mini kúpeľňa a záchod v panelovom byte sú často prekážkou, ktorá zabraňuje samostatnosti zdravotne postihnutého človeka. Hygienické zariadenia musia byť riešené tak, aby boli prístupné z úrovne vozíka. Vhodné sú špeciálne upravené plytké umývadlá, prispôsobené výške sediaceho, čo znamená, že sú nižšie ako klasické – výška prednej hrany cca 80 cm. Sprchovacie kúty sa vybavujú sklápacím sedadlom (min. rozmery 40 – 50 cm). Podlaha má sklon cca 2 % a špeciálny protisklzový povrch. Vane nie sú veľmi praktické, no postihnutí sa jej nemusia celkom vzdať. Sú rôzne upravené typy s možnosťou posedenia v zadnej časti, zapustené, či polozapustené kvôli prístupu. Nesmieme zabudnúť na madlá, prípadne namontovanie elektrického zdviháku. WC pre postihnutého človeka má špeciálne parametre. Záchodová misa má hornú hranu (sedadlo) vo výške cca 50 cm nad podlahou. Medzera medzi misou a bočnou stenou musí mať najmenej 30 cm, držiak toaletného papiera vyhovuje vo výške asi 80 cm. Pre možnosť opory a jednoduchšie používanie zariaďovacích predmetov je nutné osadiť sklopné madlá, rôzne držiaky, úchytky, zdviháky. Nesmieme zabudnúť ani na také „maličkosti“, ako sú poličky a vešiaky v dosahových možnostiach, možnosť naklopenia zrkadla, posuvné dvere...

Zohľadniť dosahové možnosti a manévrovacie schopnosti vozičkára si vyžaduje aj elektroinštalácia: vhodná výška elektrozásuviek je od 40 – 105 cm, spínačov vo výške 120 cm.

Nešťastie nechodí po horách...

Každý z nás sa môže stať obeťou úrazu, môžeme ochorieť, alebo zostarneme a nebudeme vládať. Nikto z nás sa nevyhne rôznym prekážkam, v prípade zdravotne postihnutých je rôznych bariér omnoho viac. Realita nás presviedča nielen o množstve existujúcich architektonických, informačných, ale aj ľudských bariér, ktoré musíme prekonávať.

Tvorba bezbariérového prostredia nie je vo svojej podstate taká zložitá, aby sa nemohla stať súčasťou bežného života. Stačí, ak spoznáme problémy života na invalidnom vozíku. Zásady bezbariérovej tvorby treba uplatňovať od najširších vzťahov a súvislostí – už v územnom plánovaní, pri urbanistickom návrhu, pri výbere vhodných lokalít, pri osadzovaní objektov na územie a ich vzájomnej náväznosti, cez správne dispozičné riešenie, typológiu obytných priestorov, až po drobné technické detaily.

Foto: Ukážky z diplomovej práce Veroniky Loušovej, absolventky pražskej Vysokej školy umelecko – priemyslovej, odb. Design výrobkov III. (foto Ondřej Semerák) – návrh kuchyne pre imobilných.


Text: Ing. arch. MARTA SLOVÁKOVÁ
Foto: ukážky z dipl. práce VERONIKY LOUŠOVEJ 

zdroj: štýl bývania

Páčil sa vám článok?

áno: 352     nie: 243

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Bez bariér
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby