preskočiť na hlavný obsah

Boutique hotel Albrecht, Bratislava, Ilja Skoček

/up/images/featured/images/boutique_hotel_albrecht.png

Kategória butik hotela vznikla ako reakcia na štandardizované a fádne prostredie veľkých hotelov a hotelových sietí. Hlavné znaky takéhoto zariadenia prechodného ubytovania sú obvykle menší rozsah, luxusné a atypické zariadenie, individuálne služby pre zákazníkov a vlastná reštaurácia, prípadne iné doplnkové služby. Marketingová stratégia vymedzujúca miesto na trhu je zameraná na vytvorenie štýlového, dôverného a až intímneho prostredia oslovujúceho najmä náročnejšiu klientelu /1/.

Hotel albrecht je reprezentatívnym stelesnením naplnenia koncepcie butik hotela, ktorý vznikol rekonštrukciou a adaptáciou pamiatkovo chráneného objektu. Pôvodný objekt vznikol v prvej polovici 20. storočia ako výletná reštaurácia a kaviareň, ktorú vlastnila rodina albrechtovcov. Tento trojkrídlový objekt s osovo symetrickou kompozíciou je situovaný vo vilovej zástavbe na Mudroňovej ulici – červenom kríži. Na hlavnú vyššiu hmotu nadväzujú dve bočné nižšie krídla, ktoré kopírujú zošikmenie lichobežníkovej parcely zužujúcej sa smerom do priestoru križovatky ciest, tvoriacich mini námestie pred objektom. Terasa priliehajúca k záhradnej fasáde objektu je ukončená dvoma bastiónmi a schodiskom vedúcim do dnes už neexistujúcej záhrady. symetrickú kompozíciu narúša len neskoršia malá prízemná prístavba k južnému krídlu. Pozemok obklopujúci objekt je pomerne stiesnený a väčšina plochy pod záhradnou terasou je využitá pre parkovanie návštevníkov hotela. Poloha objektu, jeho architektúra i jeho situovanie v rámci urbanistického kontextu z neho robí lokálny akcent.

k reštitúcii pôvodnej funkcie objektu – reštaurácie a kaviarne – pribudla funkcia hotela a kúpeľno-relaxačná funkcia. Centrálnu časť prízemia objektu zaberá kaviareň prepojená otvorenými arkádami so sedením reštaurácie, ktoré vzniklo prekrytím časti pôvodnej exteriérovej terasy. Zázemie tejto prevádzky je rozložené v oboch bočných krídlach. Na prízemí objektu je situovaná taktiež recepcia a časť hotela. Hotelové izby na poschodí a v podkroví sú prístupné z recepcie čiastočne pôvodným schodiskom so zachovaným kovaním, ktoré je v podkroví doplnené, a taktiež samostatným novým schodiskom v južnom krídle. Z priestoru recepcie sa zostupuje aj do kúpeľno-relaxačnej časti, ktorá vznikla ako novotvar v telese terasy po jej vyhĺbení a podchytení základov záhradnej fasády objektu.

Realizácia hotelu albrecht je pozoruhodná najmä z dôvodu kvality jej spracovania a tvorivej interpretácie historického a priestorového kontextu premietajúcej sa do konceptu adaptácie využitia a jeho dizajnu. Pôvodné vlastnosti a kvality objektu, ktoré sa zachovali alebo ich bolo možné obnoviť, boli v návrhu akceptované a ďalej rozvíjané spoločne s novými, pridanými hodnotami. Výsledný dojem z prepojenia zachovaného a nového pôsobí ako harmonický kontrast, ktorý ich však zároveň uvádza do dialógu a tvorí tak hodnotu samu o sebe. Pre nové stavebné prvky a interiér je charakteristické nadštandardné a minimalisticky ladené riešenie zodpovedajúce zámeru staro-nového využitia objektu.

Prístavby prekrytia vstupu a terasy sú farebne i materiálovo výrazne odlíšené od historizujúcej rekonštrukcie fasády objektu a sú to svojbytné novotvary vzdialene pripomínajúce liatinové prvky architektúry 19. a začiatku 20. storočia. oba prvky pozostávajúce z oceľových profilov antracitovej farby a rozsiahleho presklenia vytvárajú napätie v porovnaní s tradičnou tektonikou a farebnosťou objektu zdôrazňujúc tak prechod medzi interiérom a exteriérom. obdobne v princípe pôsobí i kúpeľno-relaxačná časť, ktorá je priestorovo i dizajnovo pomerne samostatným celkom, navonok sa prejavujúc len strohým riešením časti fasády záhradnej terasy. kontrast čierno-zlatej farebnosti dominujúci tomuto priestoru tvorí výraznú a od ostatných priestorov hotela odlišnú - mierne extravagantnú -atmosféru podtrhnutú riešením osvetlenia. optická ilúzia predĺženia bazénu pomocou zrkadlom pokrytej steny v závere bazénu tvorí výrazný, no na prvý pohľad nedešifrovateľný priestorový dojem, ktorý je výrazný o to viac, že je komponovaný na os nástupu návštevníka. odhalený drsný povrch pôvodného železobetónového stropu nad centrálnou časťou prízemia, kde je situovaná kaviareň, snáď najlepšie vystihuje zámer vytvárania napätia medzi pôvodným a súčasným, čo v konečnom dôsledku obohacuje zážitok z vnímania diela.

Dôležité je podotknúť, že miera a spôsob prezentácie pôvodných prvkov a návrh nových častí neskĺzli k exhibicionizmu a teatrálnosti, ako sa to dá pozorovať v niektorých už existujúcich porovnateľných realizáciách. Hotelová časť pozostáva z recepcie, desiatich izieb a dvoch apartmánov, ktoré tvoria akoby samostatnú časť v rámci celku. Materiálovo i dizajnovo je táto časť o niečo jednoduchšia, čo navodzuje pokojnejšiu a rezervovanejšiu atmosféru. izby na prvom poschodí majú čiastočne prístup na exteriérové terasy, ktoré boli navrhnuté nad prístavbou reštaurácie a staršou prístavbou k južnému krídlu. Pre izby v podkroví je charakteristická prítomnosť a prezentácia častí konštrukcie krovu, ktoré generujú i odlišné dispozičné variácie. Drevené prvky konštrukcie krovu a exteriérové terasy vytvárajú dojem bývania skôr rodinného charakteru s vyššou mierou osobitosti, teda kvalitatívne odlišného, ako je tomu v bežných hoteloch. atmosféru jedinečnosti podtrhuje i odhalená čiastočne rekonštruovaná konštrukcia krovu zastrešenia schodiska so zaveseným „čipkovým“ dizajnovým svietidlom.

Rôznorodosť novo navrhnutých interiérových prvkov a použitých materiálov zjednocuje ornament kosoštvorcovej siete, ktorý je prítomný ako leitmotív na viacerých miestach. Hotel albrecht je vo viacerých aspektoch pozoruhodným a vyzretým dielom. Poloha objektu a jeho charakter v kombinácii s novým nadštandardným dizajnovým riešením tvoria základ pre vydarenú realizáciu koncepcie butik hotela. Mix funkcií, ich proporčné a priestorové riešenie zabezpečuje životaschopnosť prevádzky i vysokú rozmanitosť v rámci obmedzeného priestoru. obnova objektu pod taktovkou architekta ilju skočka mladšieho vytvára viac než zaujímavý príspevok k téme rekonštrukcie a adaptácie architektonického dedičstva. svojou kvalitou prevedenia a kontextuálnym prístupom k tvorbe nového na základoch starého poskytuje mnoho inšpirácie a látky k diskusii o možnom využití a prezentácii pamiatkovo chránených objektov.

Michal Škrovina

Poznámka:
1/ http://en.wikipedia.org/wiki/Boutique_hotel


PRESTAVBA BÝVALÉHO HOSTINCA ALBRECHT
MUDROŇOVA 83,  BRATISLAVA

investor: ALBRECHT, a.s.
autor: Ilja Skoček
spracovatelia realizačného projektu: Ilja Skoček, Igor Čierny
autori interiéru: Ilja Skoček, Peter Kožuško, Martin Skoček
Projekt: 01. 2007 – 07. 2007, realizácia: 08. 2007 – 09. 2008
Foto: Jakub Dvořák

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 257     nie: 271

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby